Īpašas rūpes par mazajiem ventspilniekiem

 
©Kaspars Krafts, f64

Ventspils pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta darbībā kā prioritāte izvirzītas ģimenes, kuras nonākušas krīzes situācijā –, īpašu uzmanību veltot bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunie ventspilnieki, kuri aug ārpus ģimenes.

Vasarā darba pieredzi ieguva 344 bērni

Ar pilnīgu vai daļēju Ventspils pašvaldības atbalstu, šajā vasarā pa mēnesim strādāt, gūt darba pieredzi, attīstīt un pilnveidot sociālās prasmes, un pelnīt naudu varēja kopumā 344 bērni. Sociālā dienesta vadītājas vietniece Kristīne Šteinberga skaidro: «Ik gadu Valsts nodarbinātības aģentūra (NVA), daļēji sedzot atalgojuma izmaksas valstī noteiktās minimālās algas apmērā, aicina pieņemt darbā 15 līdz 20 gadus vecus jauniešus. Lai motivētu uzņēmējus iesaistīties šajā sociāli nozīmīgajā projektā, pašvaldība no savas puses maksā otru atalgojuma pusi.»

Paralēli NVA atbalstītajai nodarbinātības programmai Ventspils pašvaldība par saviem līdzekļiem īsteno vēl divas vasaras nodarbinātības programmas, radot iespēju strādāt arī 13 līdz 14 gadu un 15 līdz 20 gadu veciem jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālas izglītības iestādēs. Iepriekš minēto nodarbinātības programmu ietvaros atalgojums pilnā apmērā tiek piešķirts no pašvaldības budžeta, savukārt darba ņēmējam jānodrošina tikai ar apdrošināšanu un darba drošību saistītie izdevumi. Kopumā bērnu vasaras nodarbinātībai šajā vasarā pašvaldība novirzījusi 111 tūkstošus eiro.

Sociālā dienesta vadītāja p. i. Una Lapskalna ir gandarīta, ka projektā iesaistās arvien vairāk Ventspils uzņēmumu - šogad to skaits pieaudzis līdz 28 uzņēmumiem. Pamatā bērni un jaunieši tika nodarbināti ēdināšanas, tirdzniecības un viesmīlības sfērā, tūrisma jomā, pilsētas labiekārtošanas procesos, kā arī lauksaimniecībā.

Izglītības iestādēs bērniem tiek nodrošināta ēdināšana

Īsi pirms skolas sākuma valdība atteicās apmaksāt pusdienas 1.-4. klašu audzēkņiem - vēlāk gan tika panākts kompromiss, kurā valsts un pašvaldība sākumskolas audzēkņus apņemas ēdināt solidāri. Jāteic gan, ka jau pirms šī lēmuma Ventspils pašvaldība ievērojamus līdzekļus novirzīja gan pirmskolas, gan pirmo klašu, gan pārējo skolēnu ēdināšanai, līdzfinansējot gan valsts atbalstīto skolēnu vecuma grupu, gan pārējos skolēnus no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kā arī bez vecāku gādības palikušos.

«Mēs nevienu neatstājam izsalkušu. Es lepojos, ka Sociālā dienesta darbinieki spēj strādāt ātri un efektīvi - lēmumi par palīdzību konkrētā krīzes situācijā tiek pieņemti dažu stundu laikā. Ne tikai krīzē nonākušie, bet arī tie, kuri atbilst maznodrošinātā vai trūcīgā statusam, ir gaidīti Sociālajā dienestā - mēs viņiem palīdzēsim,» teic vadītāja p. i. Una Lapskalna.

Lai nodrošinātu līdzfinansējumu pusdienām, pašvaldība 2019. gadā paredzējusi krietni vairāk par 200 tūkstošiem eiro.

Atbalsts skolas lietu iegādei

Pirms jaunā mācību gada sākuma Ventspils pašvaldība tradicionāli sniedz vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. 30 eiro vērtu iepirkumu karti izsniedz Sociālais dienests, bet to izpirkt līdz 30. septembrim var veikalā Globuss. Vienlaikus speciāls pabalsts pienākas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - mācoties vispārējā izglītības iestādē tie ir 43 eiro, profesionālajā vidējā izglītības iestādē 62 eiro, bet, mācoties augstskolā, mācību gada sākumā tiek izmaksāts 121 eiro. Plānots, ka šogad atbalstu mācību līdzekļu iegādei saņems 150 bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī 7 bāreņi. Pabalsta izmaksai 2019. gadā Ventspils pilsētas pašvaldība paredzējusi vairāk nekā 5000 eiro.

Mūzikas skola visiem

Ir svarīgi, lai ikvienam bērnam neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa būtu iespēja ne tikai paēst, bet arī attīstīt talantus, tāpēc Sociālais dienests ar pašvaldības atbalstu piedāvā mācību maksas atlaidi Ventspils Mūzikas skolā. Tiesības saņemt šo pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru bērni mācās Ventspils Mūzikas vidusskolas 1.-9. klasē, un tas noteikts 100% apmērā no mācību iestādes noteiktās mācību maksas mēnesī - 14 eiro. Ventspils pašvaldība šim mērķim šogad ir novirzījusi 1134 eiro.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!