Ceturtdiena, 30.novembris

redeem Andrejs, Andrievs, Andris

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Digitālais centrs ir spēcīgs atbalsts tehnoloģiju izmantošanā izglītībā

NO MAZOTNES ventspilnieki sāk apgūt pirmās iemaņas robotu izmantošanā © Publicitātes foto

Jau pirms daudziem gadiem, izstrādājot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) stratēģiju, IKT nozares attīstība tika noteikta kā viena no Ventspils pilsētas pašvaldības prioritātēm. Mērķu īstenošanai tika izstrādāta arī Rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils vispārizglītojošo skolu skolēniem 2015.–2018. gadam. Izvērtējot sasniegtos rezultātus, ir izstrādāta jauna rīcības programma nākamajiem trīs gadiem. Programmas mērķis ir sniegt iespēju skolēniem apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, rosināt par tām interesi un veicināt vēlmi izvēlēties IKT nozari studijām un darbam, kā arī Ventspili izvēlēties kā savu dzīvesvietu.

Vairāk par sasniegto tehnoloģiju ieviešanā izglītībā un nākotnes plāniem intervijā ar Ventspils Digitālā centra direktores vietnieku Raiti Rozi.

- Ir noslēdzies pirmais rīcības plāna posms. Uz ko tas bija vērsts, un kādi ir sasniegtie rezultāti?

- Rīcības programma datorprasmju apguvei paredz, ka katram sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēnam, atbilstoši savām interesēm, tiek sniegta iespēja izvēlēties kādu vai vairākus pulciņus no plašā bezmaksas tehnoloģiju nodarbību klāsta. Ja sākotnēji plāni šķita ambiciozi, tad tagad varu teikt, ka tie bija pieticīgi, jo esam ne tikai sasnieguši izvirzītos mērķus, bet tos pat daudzkārt pārsnieguši. Par to liecina arī pieaugošā bērnu interese par Digitālā centra tehnoloģiju pulciņiem un ik gadu pieaugošais dalībnieku skaits. Ja pirmajā rīcības programmas gadā Digitālajā centrā pulciņos mācījās 300 dalībnieku, tad 2018. gadā jau vairāk nekā 700. Bieži uzņemam viesus no citām pašvaldībām, kuri izbrīnā iepleš acis par to, ko Ventspils pašvaldība nodrošina skolēniem tehnoloģiju apguvē. Tas ir unikāli, un tas ir jānovērtē!

- Vai varat uzskatīt, ka lielais darbs ir jau padarīts?

- Neskatoties uz to, ka Digitālajam centram ir izdevies ar uzviju izpildīt pašvaldības izvirzītos mērķus, darbs nav noslēdzies. Pavasarī pašvaldība pieņēma jaunu rīcības plānu, ar mērķi veiksmīgi turpināt iesākto attīstību, saglabāt aktualitāti tehnoloģiju jomā un skolēnu tehnoloģiju attīstībā, kā arī noturēt skolēnu interesi par tehnoloģiju apguvi. Digitālais centrs plāno attīstīt tehnoloģiju interešu izglītības nodarbības četros galvenajos virzienos: 3D tehnoloģijas, spēļu izstrāde, digitālā mājturība un virtuālās realitātes tehnoloģijas.

Papildus interešu izglītības nodarbībām bērniem arī turpmāk tiks sniegta iespēja piedalīties tehnoloģiju nodarbībās skolēnu brīvlaikos. Ventspils Digitālais centrs turpinās arī piedāvāt radošās darbnīcas mācību procesa ietvarā gan Ventspils skolēniem, gan skolēniem no citām Latvijas skolām. Datorprasmju apguve Ventspilī sākas jau pirmsskolas iestādēs, kurās veiksmīgi ieviesta robotu izmantošana, tāpat realizēts pilotprojekts robotikas integrēšanai matemātikas un dabaszinību mācību priekšmetos 5. un 6. klasēm Ventspils Centra sākumskolā.

Apmācības ietvaros mēs ne tikai iepazīstinām ar tehnoloģiju kā tādu, bet arī parādām skolēniem un pedagogiem, kā, izmantojot tehnoloģijas, iespējams apgūt mācību saturu dažādos priekšmetos. Piemēram, ar robotiem skolēniem uzskatāmi var parādīt, kā darbojas cilvēka asinsrites sistēma. Vienlaikus šādā nodarbībā tiek apgūta arī robotika - programmēšana un robotu darbības pamatprincipi, lai tas atpazītu krāsas un veiktu nepieciešamās darbības.

Lai skolotāji prastu izmantot skolēnu potenciālu, kas saistīts ar zināšanām tehnoloģijās, Digitālais centrs organizē apmācības arī skolotājiem. Skolotāju apmācībai un digitālās kompetences pilnveidei sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldes Metodisko dienestu realizētas sešas apmācību programmas.

- Digitālā centra organizētās tehnoloģiju darbnīcas ir izgājušas ārpus Ventspils - tās sastopamas jau vairākās Latvijas skolās.

- Taisnība - Digitālā centra radošās tehnoloģiju darbnīcas, kurās aicinātas piedalīties citas Latvijas skolas, organizējam ne tikai Ventspilī, bet arī paši dodamies turp, kur mūs gaida. Tālākā vieta bija Alūksne, kur darbojāmies divu dienu garumā. Mūsu spēcīgā puse ir plašais tehnoloģiju klāsts - spējam nodrošināt nodarbības no datora pamatprasmēm līdz 3D printeriem, virtuālajai realitātei un robotikai, tāpēc varam piedāvāt nodarbību tēmas, kas aktuālas konkrētai skolai. Nodarbību saturs tiek pielāgots katras skolas vēlmēm, un uzdevumi sagatavoti atbilstoši skolēnu vecumposmam. Piemēram, Tukuma Valsts ģimnāzijai bija īpašas vēlmes - pasniedzām nodarbības, kurās viņi apguva, kā ar tehnoloģijām apgūt mācību saturu vispārizglītojošajās skolās. Radījām jaunas nodarbības īpaši viņiem.

- Septembra sākumā tiks izsludināta pieteikšanās tehnoloģiju konkursam Ventspils IT izaicinājums. Ko tas paredz?

- Izstrādātā rīcības programma paredz šāda konkursa organizēšanu katru gadu - šogad tas norit jau ceturto reizi. Sākām ar Latvijas mērogu, uzrunājot Latvijas skolu skolēnus un pedagogus, un jāatzīst, atsaucība tiešām bija liela. 2017. un 2018. gadā piedalīties aicinājām jau plašāku dalībnieku skaitu, uzrunājot Latvijas, Igaunijas un arī Lietuvas skolēnus un skolotājus, bet šogad aicināsim piedalīties arī dalībniekus no Somijas skolām. Pagājušajā gadā konkursā pieteicās nepilni 2000 dalībnieku jeb 500 komandu - ir pamats domāt, ka šogad dalībnieku būs vēl vairāk. Konkursa būtība ir šāda: skolēnam tiek definēta problēma, kas viņam jāatrisina, radoši pielietojot tehnoloģijas. Panākumus konkursā gūst tie skolēni, kas ir zinošāki, erudītāki un spēj tehnoloģijas pielietot daudzveidīgi, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Pirmā konkursa kārta notiek neklātienē, bet tie, kuri kvalificējas konkursa otrajai kārtai, tiek aicināti uz konkursa finālu Ventspilī. Šogad pirmā konkursa kārta tiks atklāta 2. septembrī, savukārt no 13. līdz 15. novembrim komandas sacentīsies konkursa finālā klātienē Ventspilī. Ventspils ir ļoti viesmīlīga, finālistiem tiek nodrošināts viss - bezmaksas ēdināšana, naktsmītnes, izklaides programmas un pat apmaksāts ceļš uz Ventspili. Konkursa dalībniekiem ir iespēja izcīnīt arī iespaidīgas naudas balvas, kas skolēniem ir papildu motivācija strādāt ar pilnu atdevi. Īpaša sadarbība šogad plānota ar IKT uzņēmumiem, piešķirot balvas un piedaloties gan uzdevumu izstrādē, gan vērtēšanā. Piebildīšu, ka gan rīcības programma datorprasmju apguvei kopumā, gan arī šis konkurss ir Ventspils pašvaldības finansēts projekts.

- Pirms trim gadiem Ventspils galvenā bibliotēka sadarbībā ar Digitālo centru pirmo reizi pilsētas svētku ietvaros organizēja Digitālos svētkus. Zināms, ka to popularitāte augusi ģeometriskā progresijā un šogad aizņemšot gluži vai visu Rātslaukumu.

- Digitālie svētki tradicionāli notiek Ventspils Rātslaukumā. Organizējot pirmos Digitālos svētkus, sākām ar vienu telti, kurā interesenti varēja atnākt un pamēģināt kaut ko no mūsdienu tehnoloģijām. Šogad Digitālie svētki būs daudz vērienīgāki nekā iepriekšējos gadus - būs iespēja piedalīties gan radošajās darbnīcās, gan dažādās interaktīvās aktivitātēs. Tehnoloģiju teltī varēs piedalīties Digitālā centra radošajās darbnīcās - būs iespēja iepazīt un darboties ar dažādiem robotiem, programmēt, darboties ar konstruktoriem, veidot elektriskas ķēdes un slēgumus, veidot diožu kartītes, radīt 3D māk-slas darbus un izgatavot personalizētus magnētus. Savukārt interaktīvās aktivitātes ietvers - lāzerpeintbolu, virtuālās realitātes stacijas, kaleidoskopa ilūziju un antigravitātes telpu, profesionālo radio vadāmo mašīnu trasi, kā arī retro videospēles un datorspēles. Uz Helio skatuves trīs dažādās zonās būs iespēja līdzdarboties radošās un atraktīvās aktivitātēs.

Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka pilsētas svētku viesi labprāt piedalās Digitālo svētku aktivitātēs un daudzi pavada visas trīs stundas tehnoloģiju darbnīcās. Arī šogad visiem piedāvātās tehnoloģiju izklaides būs pieejamas bez maksas.

- Digitālā centra darbības jomas ir plašas un prasa atbilstoši sagatavotus cilvēkresursus. Vai varat nodrošināt darbspējīgu komandu?

- Brīdī, kad tika izstrādāta pirmā rīcības programma un skaidri definēti mērķi, pirmais uzdevums mums bija atrast kompetentu personālu, kurš spētu sasniegt izvirzītos mērķus un realizēt iecerētās idejas. Komandā iesaistīti dažādi speciālisti - gan pedagogi, gan savas jomas speciālisti. Apmācību programmas ir mūsu kopīgi radīts produkts, liekot kopā gan pedagoģiskās, gan tehnoloģiju prasmes.

Mūsu darbība tehnoloģiju jomā ir plaša. Lai arī šodien vairāk runājam par izglītojošo darbību, ikdienā sniedzam ikvienam ventspilniekam konsultācijas tehnoloģiju un e-pakalpojumu izmantošanā, sniedzam atbalstu pašvaldības darbiniekiem, izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem, visām Latvijas bibliotēkām, nodrošinām tehniskos resursus, paši savu optisko datu pārraides un bezvadu interneta tīklu, ieviešam tehnoloģijas pašvaldībā. To visu paveic vairāk nekā 50 darbinieku liels kolektīvs.

VIEDOKLIS

Dažādojam mācību vidi un pieeju mācību procesam

Dace Gedroviča, Liepājas Ezerkrasta sākumskolas direktore:

Pirms gada kopā ar skolotāju kolektīvu devāmies pieredzes apmaiņā uz Ventspils skolām, kā arī apmeklējām Ventspils Digitālo centru. Iepazīstoties ar centra darbu un piedāvājumu, pieņēmām lēmumu, ka arī mūsu skolas bērniem būtu lietderīgi ne tikai apgūt jaunas prasmes digitālajās tehnoloģijās, bet arī dažādot mācību vidi. Sadarbojoties ar Digitālo centru, mums izdevās saplānot nodarbību grafiku, lai visiem skolas bērniem periodā no šā gada aprīļa vidus līdz maija vidum būtu iespēja darboties divās no piedāvātajām radošajām tehnoloģiju darbnīcām. Atbilstoši mūsu skolas audzēkņu vecumam izvēlējāmies digitālās mājturības nodarbības, darbu ar 3D pildspalvām, padziļināti iepazīt 3D printeru iespējas un izmēģināt spēkus darbā ar robotiem. Piebildīšu, ka arī mūsu skolā robotika tiek piedāvāta interešu izglītības ietvarā, taču mūsu skolā tiek izmantoti citādāki roboti un cita programmēšanas valoda, tāpēc bērniem robotikas nodarbības Ventspilī bija jauns izaicinājums. Gatavojoties digitālās mājturības nodarbībai, jau savlaicīgi bērni veidoja skices, ko tieši viņi vēlas izgatavot. Visbiežākā izvēle bija atslēgu piekariņi, grāmatzīmes un rokassprādzes, kas pēc audzēkņu skicēm tapa 3D printerī.

Bērni par nodarbībām Digitālajā centrā izteicās ļoti pozitīvi, jo tā bija iespēja ieraudzīt un izmēģināt kaut ko nebijušu, iepazīt citu vidi. Arī no vecākiem saņēmām ļoti labas atsauksmes, kā arī izteiktu vēlmi šovasar kopā ar bērniem vēlreiz doties uz Digitālo centru.

Gribu uzsvērt Ventspils Digitālā centra darbinieku augsto profesionalitāti gan attiecībā uz tehnoloģijām, gan pieejā darbam ar bērniem. Mūsu skolotāji labprāt pārņēma Digitālā centra darbinieku pieredzi, ieviešot to savā darbā.