Brīdina par Kenedija koledžas diplomiem

 
©f64

Augstākās izglītības datu bāzes aicina darba devējus uzmanīties no vairāku augstskolu izsniegtiem diplomiem. Sarakstā iekļauta arī Zatlera Reformu partijas (ZRP) premjera kandidāta Edmunda Sprūdža uzrādītā izglītības iestāde.

Lai darba devējus orientētu neskaitāmo pasaules augstskolu diplomu jūrā eksistē vairākas datu bāzes. Vienā no tādām EmployeeScreenIQ tiek dota apšaubāmo diplomu definīcija un izskaidrots, kāpēc datu bāzēs uzskaitīto mācību iestāžu diplomiem vai sertifikātiem tiek piemērots termins diploma mills. Angliski ar terminu diploma mills (tiešā tulkojumā – diplomu dzirnas) apzīmē mācību iestādes, kurās izsniedz vai nu viltotus, vai arī nekādiem augstākās izglītības standartiem neatbilstošus diplomus un sertifikātus. Kā norāda EmployeeScreenIQ, parasti diploma mills mācību iestādēm ar augstākās izglītības apguves procesu ir visai attālināts sakars. To pamatā ir vistīrākais bizness.

Diplomu bīdelētāju iestāžu sarakstā minēta gan premjera kandidāta E. Sprūdža Roberta Kenedija koledža Šveicē, gan Roberta Kenedija universitāte Šveicē.

Sarakstā minētas arī iestādes ar visai maldinošiem nosaukumiem kā University of England at Oxford, United States Open University –- Hawai, United States University of America – Washington.

Lai sajauktu galvu pat kompetentiem diplomu pazinējiem, diplomu radītāji nav kautrējušies izglītības iestāžu nosaukumos izmantot arī vārdu spēli, piemēram, University of Berkeley –- Pennsylvania. Saraksta sastādītāji aicina šo nosaukumu nejaukt ar prestižo University of California, Berkeley. Tāpat blēži radījuši University of Boston, kuru EmployeeScreenIQ aicina nejaukt ar Boston University, Boston College vai University of Massachusets-Boston.

Jāatgādina, ka ZRP 18. augustā plašsaziņas līdzekļiem izplatīja speciālu paziņojumu Par Edmunda Sprūdža izglītību. Paziņojums sākās ar apgalvojumiem, no kuriem izriet, ka ZRP premjera kandidāta izglītība ir krietni pārāka par to, kāda tiek iegūta Rīgas Biznesa skolā vai biznesa augstskolā Turība. «Edmunds Sprūdžs ir mācījies prestižajā Robert Kennedy College Cīrihē, kas augstu novērtēta Financial Times veidotajā augstskolu topā (no Latvijas augstskolām šajā topā ir tikai SSE kopā ar Rīgas un Pēterburgas nodaļām, tajā nav nevienas citas mūsu biznesa augstskolas – ne RTU MBA programmas, ne Biznesa augstskolas Turība, ne arī kādas citas MBA programmas). Koledžai ir sadarbība ar Velsas universitāti, tāpēc tā ir tiesīga piešķirt augstākās izglītības kvalifikācijas, kas tiek starptautiski atzītas.»

Atklājoties patiesībai par E. Sprūdža izglītību, tonis kļuva pieticīgāks. Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā jau lasāms, ka E. Sprūdžam ir tikai vidējā izglītībā. Tomēr tur par viņa izglītību piebilsts: «Pabeigtas šādas mācību iestādes: MBA Robert Kennedy College, Šveice, Cīrihe, 2010, maģistra grāds biznesa vadībā.» Jāpiebilst, ka informāciju CVK sniedz paši deputātu kandidāti.

Ņemot vērā socioloģisko aptauju rezultātus un iedzīvotāju lielo mīlestību pret ZRP, E. Sprūdžam, esot labvēlīgam zvaigžņu stāvoklim, ir lielas izredzes kļūt par premjeru. Tas nozīmē, ka, balstoties uz tautas izsniegto mandātu, viņam būs jādodas iekārtoties darbā par premjeru Valsts kancelejā (VK).

Neatkarīgā VK preses sekretārei Zandai Šadrei lūdza izskaidrot, vai VK pieņem darbā cilvēkus ar vidējo izglītību; vai VK amatpersonas pārbauda datu bāzēs pretendenta diplomu un to, vai diplomu izsniegusī augstskola ir respektabla; vai, vērtējot pretendentu izglītības atbilstību, VK izmanto EmployeeScreenIQ datus, un cik daudz VK darbiniekiem ir tikai vidējā izglītība.

No VK Neatkarīgā saņēma atbildi: «Pēdējā laikā cilvēki ar vidējo izglītību darbā Valsts kancelejā nav pieņemti, jo lielākā daļa iestādē nodarbināto ir ierēdņi, kuru amatiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem kā obligāta noteikta augstākā izglītība. Pašreiz no Valsts kancelejas 114 cilvēku personāla tikai astoņiem darbiniekiem ir vidējā izglītība, no kuriem trīs ir ar nepabeigtu augstāko (uz darbā pieņemšanas brīdi vēl studēja). Pamatā šie darbinieki ir tā sauktais tehniskais personāls, kas strādā saimnieciskajā dienestā, tie ir autovadītāji, tehniķi, lietveži un kopētāji. Minētajiem darbiniekiem ir vairāk nekā desmit gadu darba stāžs Valsts kancelejā. Darbinieks, stājoties darbā Valsts kancelejā, uzrāda diploma oriģinālu. Papildus pārbaudes diplomu atbilstības izvērtēšanai neveicam, uzticamies cilvēkam. Līdz šim nav bijuši gadījumi, kas raisītu aizdomas par izglītības dokumenta oriģinalitāti. Jauni darbinieki tiek pieņemti darbā konkursa kārtībā, līdz ar to jau iepriekš pretendentiem tiek uzdoti gan rakstiski, gan mutiski pārbaudes darbi, tādējādi mēs varam izvērtēt viņa zināšanas.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!