No nākamā mācību gada plāno mainīt profesionālās ievirzes izglītības obligātā satura apjomu

© Unsplash

Lai līdzsvarotu izglītojamo mācību slodzi profesionālās ievirzes izglītības programmās ar vispārējās izglītības programmām, Kultūras ministrija (KM) rosina samazināt par 315 stundām maksimālo profesionālās ievirzes izglītības programmas obligātā satura apjomu, kas, kā plānots, neietekmēs izglītības programmas stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Kā izriet no KM sagatavotā noteikumu projekta anotācijas, kas pieejama Tiesību aktu portālā, maksimālo profesionālās ievirzes izglītības programmas obligātā satura apjomu iecerēts samazināt no 3605 stundām uz 3290 stundām. Ja valdība atbalstīs grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, tie būs attiecināmi uz jauno mācību gadu.

MK noteikumu pielikumā plānots precizēt profesionālās ievirzes izglītības programmās dejas jomā stundu skaitu, kā arī apvienot atsevišķus mācību priekšmetus, to saturu integrējot citos mācību priekšmetos, piemēram, mācību priekšmeta "Improvizācija" saturu iecerēts iekļaut mācību priekšmetos "Laikmetīgā deja" un "Raksturdeja".

Savukārt profesionālās ievirzes izglītības programmas grupā "Mūzika un skatuves māksla" varētu precizēt obligāto saturu profesionālās ievirzes izglītības programmās "Kora klase I", "Kora klase II", "Mūsdienu ritma mūzika I", "Mūsdienu ritma mūzika II", "Dziedāšana III", kā arī papildināt atsevišķus mācību priekšmetus un nodrošināt elastīgāku mācību procesa organizāciju. Tāpat plānots precizēt arī nosacījums, ka profesionālās ievirzes izglītības programmās "Akordeona spēle", "Arfas spēle", "Kokles spēle", "Ģitāras spēle" un "Mūsdienu ritma mūzika" netiek iesaistīts pedagogs - koncertmeistars.

Tāpat projekts paredz precizēt MK noteikumu nosacījumus tiem izglītojamiem, kuri mācījušies izglītības programmu kopas "Stīgu instrumentu spēle" profesionālās ievirzes izglītības programmās ar īstenošanu - astoņi gadi, kā arī paredzēts noteikt, ka profesionālās ievirzes izglītības programmu kopas "Deja" profesionālās ievirzes izglītības programmu kopas "Deja I", "Deja II" un "Deja III" uzsāk īstenot tikai 1.klasē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmu licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas tiek īstenotas ne ilgāk kā līdz 2028.gada 31.augustam.

Anotācijā norādīts, ka, ņemot vērā izglītības iestāžu tradīcijas un izglītības programmu plānošanu, tiek papildināts MK noteikumi nosakot, ka izglītības iestāde profesionālās ievirzes izglītības programmā var samazināt vai palielināt mācību stundu skaitu mācību priekšmetā, saglabājot kopējo profesionālās ievirzes izglītības programmas stundu skaitu.

Svarīgākais