Skolēnu vecāki līdz Jāņiem vēl var atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves

© Ģirts Ozoliņš/MN

Skolēnu vecāki, kuru atvases apgūst vispārējo pamatizglītības programmu, līdz 21.jūnijam vēl var rakstveidā atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Skolēna vecākiem jāiesniedz izglītības iestādei rakstveida iesniegums par atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Pēc atteikuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā ar nākamā mācību gada sākumu izglītības iestādes dibinātajam sadarbībā ar skolu jānodrošina iespēja skolēnam apgūt citu svešvalodu. Skolas var slēgt savstarpējos līgumus par otrās svešvalodas vai to daļu īstenošanu pamatizglītības programmā 4.-9.klašu posmā.

Skolēni, kuri šogad absolvēs 9.klasi un būs atteikušies no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, šajā priekšmetā saņems vērtējumu, kas noteikts pēc iepriekšējos mācību gados iegūtajiem summatīvajiem vērtējumiem.

Savukārt 4.-8.klases skolēnus, kuri atteiksies no krievu valodas apguves, pārcels nākamajā klasē bez vērtējuma mācību priekšmetā "Svešvaloda 2".

Skolām būs jānodrošina iespēja apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu līdz pamatizglītības pakāpes noslēgumam, bet ne ilgāk kā līdz 2029./2030.mācību gada beigām, tiem skolēniem, kuri ir uzsākuši tās apguvi un vēlas turpināt.

Grozījumi Izglītības likumā, kas paredz tiesības skolēniem jau šogad rakstveidā atteikties apgūt krievu valodu, stājās spēkā 22.maijā.

Latvijā

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2005. gadā dzimušo Matīsu Poikānu, kurš šā gada 24. jūlijā ap pulksten 01.00 izbrauca no mājām Saldus novadā, Remtes pagastā ar motociklu “Yamaha” un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. 

Svarīgākais