Skolās ienāk jaunais mācību saturs. Ko tas mainīs?

 
©Ģirts Ozoliņš/F64 Photo Agency

Nākamajā mācību gadā kompetencēs balstītais mācību saturs pakāpeniski ienāk arī skolās, sākot no 1., 4., 7. un 10. klases. Ar ko tas atšķiras no iepriekšējā mācību satura un ko tas maina skolēnu un skolotāju darbā, kā arī kāda būs vecāku loma, – to skaidro Mežciema pamatskolas direktora vietniece Inita Alvatere.

Viens no svarīgiem aspektiem jaunajā pieejā ir integrēta un jēgpilna mācīšanās. Sākumskolas posmā integrētā mācīšanās (viena tēma vai viena apgūstamā prasme vijas caur visām mācību stundām) ir pastāvējusi jau sen un tā tiek izmantota arī Mežciema pamatskolā. Tas nav nekāds jauninājums, tomēr pamatskolas posmā līdz šim bija visai grūti izmantot integrēto pieeju ikdienas mācību procesā, jo starppriekšmetu saikne bieži vien bija mākslīgi radīta. Jaunajā pieejā jau mācību priekšmetu programmās ir iestrādāta starppriekšmetu saikne. Būtiskākās pārmaiņas ir veidā, kā notiek mācīšanās. Tā vietā, lai sniegtu gatavas zināšanas, skolēniem tiks dota iespēja pie atbildēm nonākt pašiem.

Mainīsies arī mācību stundas formāts: skolotājs stundas laikā atrodas skolēnu vidū, ne klases priekšā, skolēni darbojas individuāli, pāros, grupās, meklē atbildes runājoties, sadarbojoties un tikai tad, kad paši nevar paveikt uzdevumu, lūdz atbalstu skolotājam. Mācīšanās grupā ir produktīva un patīkama, turklāt veicina domāšanu. Savas idejas izskaidrošana klasesbiedram rada arī pašam jaunas idejas. Skolēni mācās cits no cita, vienlaikus apgūstot spēju tikt galā ar visiem grūtajiem uzdevumiem.

Mācību stundu laikā skolēni var doties arī uz muzejiem, apmeklēt vēsturiskus objektus, veikt pētījumus un īstenot projektus, kas prasa ilgāku laiku. Lielu atbalstu sniedz arī programmas Latvijas skolas soma aktivitātes, kas tiek tiešā veidā sasaistītas ar mācību satura tēmām un apgūstamajām prasmēm. Mūsu skolā alternatīvās mācību dienas notiek piecas reizes mācību gadā - divas dienas pirmajā semestrī un trīs dienas otrajā semestrī, kad visi skolēni izmanto programmas Latvijas skolas soma piedāvājumu.

Mācību stundas mūsu skolā tiek sakārtotas blokos jeb dubultstundās, lai dotu skolēniem iespēju nesteidzoties apgūt tēmu, mācīties iedziļinoties, pārdomājot meklēt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Sākumskolas skolotājiem, kas pārsvarā māca visus mācību priekšmetus, ir brīva iespēja sakārtot dienas darbu tā, lai skolēni var pabeigt iesākto, var saņemt atgriezenisko saiti. Mūsu skolā ir tikai zvans uz stundu, bet nav zvana no stundas, lai dotu iespēju skolēniem mierīgi pabeigt iesākto darbu.

Mainīsies ar mācību priekšmeti - mājturības un tehnoloģiju priekšmeta vietā būs jauns priekšmets - dizains un tehnoloģijas, datorika tiks mācīta jau no 1. klases (1.-3. klasē integrēti vai nu klases stundā, sociālo zinību, vai vizuālās mākslas stundā), bet no 4. klases jau kā atsevišķs mācību priekšmets līdz 9. klasei. Otro svešvalodu skolēni sāks mācīties jau no 4. klases (iepriekš bija no 6. klases). Jauns priekšmets - teātra māksla (mēs to plānojam mācīt 4., 5. un 9. klasē). Vēl viens jauns mācību priekšmets - inženierzinības (7. klasē). Sports un veselība turpmāk būs divas stundas 1. klasē un pārējās klasēs - trīs stundas nedēļā. Bet detalizētāk ar to visi interesenti var iepazīties www.skola2030.lv.

Runājot par vecāku lomu, es ieteiktu vecākiem vairāk pavadīt laiku kopā ar bērniem, mudinot pastāstīt, ko jaunu skolā ir iemācījušies, kas interesants dienā ir noticis. Lūgt bērnus atbildēt uz jautājumiem par redzēto, dzirdēto vai lasīto! Ļaut viņiem pamēģināt jaunas lietas un ļaut kļūdīties! Ja agrāk gribējām, lai bērni, atnākot uz skolu, prot labi lasīt, glīti rakstīt, sēdēt solā, tad tagad tas vairs nav tik būtiski. Svarīgāk ir mācēt pašam pieņemt savus lēmumus, sadarboties ar citiem, būt radošam, uzdot jautājumus. Mēs visi kopā vēlamies, lai bērni izaug gudri, radoši, spējīgi spriest, analizēt un sadarboties! Tāpēc gaidām vecāku atbalstu un iesaistīšanos bērnu izglītošanā!