Jaunais mācību gads: vidusskolās pāriet uz mācībām latviešu valodā

 
©Dmitrijs Suļžics/F64 Photo Agency

Šodien stājas spēkā noteikumu projekts par pāreju uz mācībām latviešu valodā vidējās izglītības posmā, bet normas, kas attiecas uz mazākumtautību izglītības programmu īstenošanas izbeigšanu, stāsies spēkā pakāpeniski.

Attiecībā uz mācību satura apguvi 10. un 11.klasē noteikumi stāsies spēkā 2020.gada 1.septembrī, bet attiecībā uz mācību satura apguvi 12.klasē - 2021.gada 1.septembrī.

Izmaiņas veiktas atbilstoši Saeimā 2018.gada 22.martā pieņemtajiem grozījumiem "Izglītības likumā", kas nosaka pakāpenisku pāreju uz izglītības ieguvi valsts valodā.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikācijas nodaļas vecākā konsultante Inta Bērziņa aģentūrai LETA norādīja, ka no nākamā gada 1.septembra izglītības programmas 10.klasē būs latviešu valodā, ar tiesībām mācīt mazākumtautības valodu un literatūru. Savukārt, šogad 10.klasē var īstenot mazākumtautības programmu - 60% mācību satura latviešu valodā un 40% mazākumtautības valodā.

Grozījumi "Vispārējās izglītības likumā" par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu valsts valodā nosaka, ka mācībvaloda ir tikai valsts valoda, tomēr izglītības iestādēm būs iespēja izglītības programmās papildus iekļaut mācību priekšmetus, kas saistīti ar mazākumtautības dzimto valodu un ar mazākumtautību identitāti, norādīts noteikumu projektā.

Projektā norādīts, ka izglītības iestādes par tiesisko regulējumu, kas jāpiemēro konkrētajā mācību gadā attiecīgajā klasē, tiks informētas ar īpaši izveidotas infogrammas palīdzību, kas tiks ievietota IZM un Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē, kā arī izglītības iestāžu direktori par piemērojamo regulējumu tiks informēti augustā notiekošajā konferencē.

Lai sniegtu metodisku atbalstu jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanā, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Kompetenču pieeja izglītības saturā" ietvarā, tiek izstrādāti metodiskie materiāli pedagogiem, piemēram, mācību priekšmetu programmu paraugi ar stundu piemēriem, mācību snieguma vērtēšanas paraugi, kuri būs pieejami digitālā formātā ESF projektā izstrādātajā mācību resursu krātuvē.

Sniedzot atbalstu pedagogiem, ESF projekts sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (LVA) 2018. gada septembrī uzsāka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu pedagogiem, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas un strādā lingvistiski neviendabīgā vidē. Plānots, ka latviešu valodas kompetenci pilnveidos vairāk nekā 4700 pedagogu.

No 2017.gada jūlija līdz 2019.gada decembrim 955 svešvalodu un latviešu valodas pedagogiem, sadarbībā ar LVA tiek īstenoti kursi par Eiropas Valodu portfeļa izmantošanas iespējām un valodas un satura integrēto apguvi.