Cer aizpildīt budžeta vietas ar otro piegājienu
 
©F64

Līdz pat augusta beigām lielā daļā augstskolu izsludināta papildu pieteikšanās uz studijām ne tikai par maksu, bet arī valsts finansētām vietām. Ja Rīgā daudzviet palikušas tikai «astītes», tad reģionos brīvu budžeta vietu ir vairāk, un daļa no tām, iespējams, būs jāpārdala uz pieprasītākām programmām vai jāatstāj tukšas.

No valsts augstskolām Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) par budžeta vietām galva nav jālauza, jo visas 592 jau aizpildītas. Uzņemšana vēl turpinoties uz maģistrantūru un doktorantūru, kā arī sociālajām zinībām, jo tās RSU mācīties var tikai par maksu. Pārējās augstskolās gan ir vēl brīvas valsts finansētas studiju vietas. Tiesa, tās neatklāj, cik tieši to ir, vien informē, kurās programmās. Tāpēc, pirms doties pieteikties, tiek lūgts zvanīt uz info tālruņiem un noskaidrot, vai «vakances» vēl ir.

Latvijas Universitātē pieteikties studijām šobrīd vēl iespējams 12 fakultātēs un astoņās reģionālajās filiālēs.

Fakultātēs uzņemšana turpinās teju 40 bakalaura studiju programmās, septiņās no tām ir pieejamas budžeta vietas, kā arī 45 augstākā līmeņa studiju programmās - astoņās arī budžeta vietas. «Vakances» pamatstudijās ir vēl Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (IT, sporta, vācu valodas skolotājs), Teoloģijas fakultātē, Ķīmijas fakultātē (dabaszinātņu un IT skolotājs) un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, kā arī tās pieejamas maģistra līmenī datorzinātnēs, izglītības zinātnēs, pedagoģijā un vēl citur. LU Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis norāda, ka precīzs «tukšo» vietu skaits tiks pateikts vasaras beigās, redzot, «cik tās palikušas pēc rotācijas, cik vēl atskaitījušies pa vasaru, varbūt vēl kāds no jaunuzņemtajiem arī atbirs». Iespējams, ka paliks kādas brīvas vietas, ko drīkst pārdalīt uz citām programmām. To visu summējot, «reģistrācijas nedēļas beigās varēs pateikt, cik jaunos studentus katrā programmā vēl var uzņemt par budžetu», piebilst J. Saulītis.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) visās programmās ir pieejamas maksas vietas, taču daļā programmu, it īpaši tajās, kur ir bagātīgāks budžeta vietu skaits, kā Lauksaimniecības fakultātē, kur tās kopumā ir 80, - var vēl tagad doties uz uzņemšanas komisiju. Tas pats sakāms par Tehnisko fakultāti. Tāpat studentus aicina pieteikties uz programmām Mašīnu projektēšana un ražošana, Kokapstrāde, Datorvadība un datorzinātne. Arī augstākā līmeņa studijās valsts finansētās vietas ir pieejamas virknē programmu. Ja arī papildu uzņemšanā neizdosies aizpildīt visas budžeta vietas, tās pārdalīt uz citām - pieprasītākām programmām - nevarēs, jo to liedz trīspusējais līgums starp LLU, Zemkopības un Izglītības un zinātnes ministrijām, skaidroja LLU pārstāve Lana Janmere.

Rīgas Tehniskajā universitātē brīvas budžeta vietas (gan arī tikai «astītes») ir pieejamas tiem, kas vēlētos studēt būvniecību un ģeomātiku, elektroniku un mobilos sakarus, telekomunikācijas, elektrotehnoloģiju datorvadību, enerģētiku un elektrotehniku. Tāpat studētgribētājus vēl gaida Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas un Mašīnzinības, transporta un aeronautikas fakultātes. Arī filiālēs Cēsīs, Liepājā, Ventspilī un Daugavpilī ir iespēja mācīties par brīvu. Uzņemšanas komisijā gan bilda, ka šajās dienās ir bijis daudz pieteikumu (tostarp filiālēs), tāpēc nevajadzētu atlikt «visu» uz augusta beigām.

Iespēja pieteikties uz valsts finansētajām vietām vēl ir arī Liepājas Universitātē virknē programmu - Skolotājs, Logopēdija, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronika, Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija, Baltu filoloģija, Kultūra un komunikācija, Jauno mediju māksla, Eiropas valodu un kultūras studijas.

Daugavpils Universitātē aktuāla «mūžīgā klasika», kā to nosauca mārketinga direktors Jānis Kudiņš, proti, tukšas budžeta vietas ir dabaszinātņu programmās - fizika, matemātika, bioloģija un vides zinātnē. Ja par pēdējām divām īpašu raižu neesot, jo desmit līgumu jau noslēgti, tad par matemātiku un fiziku gan. Patlaban ir vien pāris studētgribētāji. Iespējams, ka šogad grupu nemaz neizdosies atvērt, kas varētu nozīmēt to, ka lielas nākotnes šīm programmām nav - akreditāciju tās var nedabūt, jo stāsies spēkā prasība, ka kopumā bakalauros jāstudē vismaz 30 cilvēkiem.