"Rīgas satiksme" aicina pie sevis praktikantus
 
©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Rīgas satiksmē (RS) šobrīd strādā ap 4100 darbinieku astoņās nozarēs un četros darbības virzienos – vienota maršrutu tīkla uzraudzīšana, pasažieru pārvadāšana, autostāvvietu apsaimniekošana un transporta noma. Uzņēmums aktīvi darbojas jaunu, perspektīvu darbinieku piesaistē un piedāvā ne tikai darba, bet arī prakses iespējas, īpaši aicinot potenciālos praktikantus tehniskā atbalsta jomā.

Gaida praktikantus tehniskās jomas specialitātēs

Uzņēmums piedāvā prakses iespējas dažādu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, gan augstākās izglītības iestāžu studentiem. Praktikanti tiek gaidīti tādās profesijās kā atslēdznieks, metinātājs, elektronikas mehāniķis, virpotājs un citās tehniskās jomas specialitātēs. Ja praktikants prakses laikā sevi ir pierādījis kā zinošu, centīgu un ieinteresētu personību, RS izskata iespējas pēc izglītības iestādes absolvēšanas pieņemt praktikantu pastāvīgā darbā. Kā pozitīvus piemērus var minēt elektronikas mehāniķus, metinātājus un virpotājus, ar kuriem pēc diploma iegūšanas nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

Rīgas satiksme nepiedāvā garantētas prakses vietas. Iespēja nodrošināt prakses vietu ir atkarīga no vairākiem faktoriem, piemēram, darba apjoma laikā, kad prakse paredzēta (vai prakses vadītāji varēs veltīt laiku praktikantu apmācībai un ievirzei), vai laikā, kad prakse paredzēta, uzņēmumā ir nepieciešami attiecīgās studiju programmas speciālisti.

Kur un kā pieteikties praksei?

Lai pieteiktos praksē Rīgas satiksmē, interesenti aicināti laikus, t.i., vismaz trīs nedēļas pirms prakses sākuma, iesniegt nepieciešamos dokumentus prakses iespējas izvērtēšanai - prakses programmu, prakses uzdevumus un informāciju par prakses termiņiem. Uzņēmums izskatīs prakses iespējas - vai norādītajā termiņā un atbilstoši prakses programmai un uzdevumiem ir iespējams nodrošināt prakses vadītāju. Pozitīva lēmuma gadījumā ar praktikantu un izglītības iestādi tiek noslēgts trīspusējs prakses līgums. Par prakses iespējām var interesēties, nosūtot pieteikuma vēstuli un prakses programmu, prakses uzdevumus, kā arī informāciju par prakses termiņiem uz elektronisko pasta adresi: prakse@rigassatiksme.lv. Vai arī, ņemot līdzi visus šos dokumentus, cilvēks var ierasties personīgi Vestienas ielā 35, 1. stāvā, 119. kabinētā. Plašāku informāciju par prakses iespējām iespējams uzzināt, zvanot uz tālruņa numuru 67104781.

Lai piesaistītu kvalificētu darbaspēku, Rīgas satiksme ir iesaistījusies darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā (ES finansēts projekts ar darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķi Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā). Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās izglītības iestādē.

Ieguvums gan jauniešiem, gan uzņēmumam

Darba vidē balstītu mācību lielākais ieguvums profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, strādājot pie darba devēja, ir iespēja izzināt savas izvēlētās profesijas praktisko pusi, kā arī iegūt izpratni par darba kultūru, disciplīnu un iekļaušanos kolektīvā. Savukārt Rīgas satiksme, īstenojot darba vidē balstītas mācības, iegūst iespēju sadarboties ar profesionālajām izglītības iestādēm, piedaloties audzēkņu individuālā plāna izstrādē, uzsverot tās prasmes un zināšanas, kuras tieši Rīgas satiksmes darbā ir būtiskas. Apmācot audzēkni darba vidē, kā arī izmantojot uzņēmuma iekārtas un ievadot audzēkņus praktiskajā darbā, palielinās iespēja, ka pēc mācību pabeigšanas audzēknis par savu pirmo darbavietu izvēlēsies tieši to uzņēmumu, kurā realizētas darba vidē balstītas mācības.

Realizējot darba vidē balstītas mācības, jauniešiem ir iespēja saņemt arī finansiālu atbalstu no uzņēmuma, atbilstoši savam ieguldījumam, savukārt, uzņēmums un izglītības iestāde projekta ietvaros ar ES atbalstu nodrošina audzēkņiem darba apģērbu, individuālos darba aizsardzības līdzekļus, sedz obligātās veselības pārbaudes un apdrošināšanas izmaksas.

• APMAKSĀTA PUBLIKĀCIJA