Dubultos budžeta vietu skaitu pedagoģijas studiju programmās

© Publicitātes foto

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir radusi risinājumu un lēmusi, ka 2024./2025. akadēmiskajā gadā četru Latvijas augstskolu 1. studiju kursa pedagoģijas bakalaura un maģistra studiju programmās būs pieejamas divreiz vairāk valsts budžeta finansētās studiju vietas.

“Kvalitatīvas izglītības atslēga ir motivēts skolotājs - labi sagatavots darbam ar skolēniem un finansiāli novērtēts. IZM mērķis ir sasniegt vidējo pedagogu atalgojumu 2 500 eiro apmērā. Tomēr šis ir tikai viens no instrumentiem. Tikpat būtiska ir jauno pedagogu ataudze - kvalitatīva un kvantitatīva. Līdztekus vairākiem stimulējošiem mehānismiem jaunajiem un topošajiem pedagogiem esam vienojušies arī ar IZM sektora valsts augstskolām par palielinātu budžeta vietu skaitu pedagoģijas studiju programmās jau no šī studiju gada sākuma,” akcentē izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

“Pedagogu izglītības attīstība un skolotāju sagatavošana ir Latvijas Universitātes prioritāte, jo valstij ir nepieciešami skolotāji, kas pārzina savu zinātņu jomu, vada sevi, vada mācīšanos un skolēnus, kā arī sadarbojas ar citiem pieaugušajiem. Tāpēc atbalstām Izglītības un zinātnes ministriju lēmumu par valsts budžeta vietu dubultošanu, tai skaitā nepilna laika studiju vietu finansēšanu, vienlaikus saglabājot augstas prasības pretendentiem. LU ir apņēmusies turpināt pilnveidot un paplašināt pedagoģijas studiju iespējas un profesionālo pilnveidi,” uzsver Latvijas Universitātes Studiju inovācijas nodaļas vadītāja Mārīte Seile.

Šis izmēģinājuma projekts ir jauns solis skolotāju ataudzes problēmas risināšanā.

Jau kopš 2023. gada IZM realizē četrus pedagogu iztrūkuma risināšanas pamatvirzienus, t.i., skolotāju algas konkurētspēja, taisnīgs finansēšanas modelis, atbalsta pasākumi, pedagoģijas programmas restarts.

Jaunā pieeja attieksies uz pilna un nepilna laika pedagogu izglītības programmām - sākumskolas skolotājiem, priekšmetu skolotājiem, speciālās izglītības pedagogiem - visiem, izņemot pirmsskolas skolotājus. Šobrīd augstāko pedagoģisko izglītību iespējams iegūt četrās valsts augstskolās, proti, Latvijas Universitātē Rīgā, kā arī reģionos - Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Akadēmijā, Daugavpils Universitātē un Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā.

Ar šo iniciatīvu nākamajā akadēmiskajā gadā tiks palielināts studējošo skaits pedagogu sagatavošanas studiju programmās un ilgtermiņā nodrošināts izglītības iestādēs nepieciešamo skolotāju apmērs. Rudenī IZM izvērtēs rezultātus, kā arī veiks monitoringu, ar kādiem centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem iestājušies jaunie studenti. Ministrija īpaši atbalstīs augstskolas, kas piesaistīs studējošos ar augstākiem CE rezultātiem.

Svarīgākais