Ģimenes ārstu asociācijai virkne iebildumu par priekšlikumiem primārās veselības aprūpes stiprināšanai

© Dmitrijs Suļžics / F64

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA) aicina ģimenes ārstu praksēm no 2025.gada apmaksāt arī nepilnas slodzes papildu darbinieku, lai varētu piesaistīt piemērotus darbiniekus, kuri nevar strādāt pilnu slodzi, piemēram, studentus, jaunās māmiņas un vecākus cilvēkus, teikts asociācijas Veselības ministrijai (VM) adresētajā vēstulē ar virkni iebildumu par priekšlikumiem primārās veselības aprūpes stiprināšanai.

LĢĀA pārmet, ka VM neesot ieklausījusies vairāku organizāciju viedoklim, ka papildu darbinieku jāļauj pieņemt ar elastīgu darba slodzi, bet ministrija tā vietā paredz tikai pilnas slodzes nodarbināšanas iespēju.

Asociācija lūdz papildu darbiniekam paredzēt māsas atalgojuma likmi, nosakot tādu slodzes apmēru, kāds ir iespējams budžeta ietvaros, piemēram, 0,7 vai 0,5 slodzes. LĢĀA apgalvo, ka darba grupā bija vienošanās par papildu darbinieka atalgojuma nodrošināšanu māsas vai ārsta palīga atalgojuma līmenī vismaz no 2025.gada, ja nav nekādi iespējams 2024.gadā. Tomēr VM ziņojums paredz māsas palīga atalgojumu - 925 eiro bruto, kas ir zem 700 eiro pēc nodokļu nomaksas. Ņemot vērā to, ka darbiniekam tiek prasīts strādāt ar personu sensitīviem veselības datiem, LĢĀA uzskata, ka plānotais atalgojuma līmenis ir neadekvāti zems, jo atbilst aptuveni 60% no vidējās algas valstī.

Asociācija rosina pārskatīt uzturēšanas maksājumu ģimenes ārstu pamatpraksēm, neizņemot vienas māsas vai ārsta palīga darba vietas un telpu izmaksas, bet palielinot grāmatvedības un telpu uzkopšanas izdevumus atbilstoši algu pieaugumam 2025.gadā, kā arī papildināt ar tālākizglītības pasākumu izmaksām un par katru nākamo nodarbināto papildus izmaksām, tomēr pārskatot maksājuma pozīcijas, kuras nav atbilstošas un nav saskaņotas.

Runājot par veikto manipulāciju paplašināšanu, LĢĀA aicina apmaksāt nosūtījuma sagatavošanu personām uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju 2024.gadā vismaz 1,4 miljonu eiro apmērā, 2025.gadā 3,289 miljonu eiro apmērā, kā arī visu manipulāciju pārskatīšanu un jaunu ieviešanu paredzēt 2025.gadā.

LĢĀA prasa plānot "pietiekamu un sabalansētu finansējumu aktivitātēm, kas veicinātu optimālās prakses ieviešanu - optimālo pacientu skaitu, prakšu labu nodrošinājumu gan ar cilvēkresursiem, gan atbilstošām telpām un aprīkojumu". Valstij esot "jānodrošina vienlīdzīgas iespējas katram ģimenes ārstam sniegt vienlīdzīgus ģimenes ārsta pakalpojumus saviem pacientiem visā Latvijā un atbilstoši jāatalgo par ieguldīto".

Asociācija rosina pieļaut brīvas sadarbības iespēju starp praksēm, kāda šobrīd jau pastāvot, bez speciāliem līgumiem starp praksēm un ierobežojumiem līguma vai rajona ietvarā, nodrošinot vienlīdzību samaksā starp ārstniecības iestādēm, maksājot piesaistīto komandas locekļu atalgojumu un kabineta uzturēšanas maksājumu.

LĢĀA iebilst motivējošiem maksājumiem ģimenes ārstam par darbību koppraksē. Tāpat asociācija neatbalsta kādas noteiktas sadarbības finansiālas priekšrocības un nevienlīdzību attiecībā pret citām iestādēm, jo "par katru pakalpojumu ir jāmaksā vienlīdzīgi visām ārstniecības iestādēm, bet par papildus pakalpojumu ieviešanu ir nepieciešams izvērtējums". LĢĀA aicina atteikties no kopprakšu ieviešanas.