Trešdiena, 17.aprīlis

redeem Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

arrow_right_alt Latvijā

Par mācību programmu īstenošanu pieaugušajiem izglītības iestādes no NVA turpmāk saņems mazāku avansu

© Vladislavs Proškins/MN

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpmāk izglītības iestādēm, kas nodrošina mācību programmu īstenošanu aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros, veiks avansa maksājumus 20% apmērā no apmācību kupona vērtības līdzšinējo 50% vietā, otrdien pieņēma valdība.

Labklājības ministrija (LM) skaidro, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumos nostiprinātajai mācību pasākumu organizēšanas kārtībai, kas bija spēkā līdz "Vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika profesionālās un neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām" metodikas apstiprināšanai pērn, izglītības iestāde saņēma samaksu par faktisko mācību laiku, ja pasākuma dalībnieks pārtrauca apmācību. Savukārt, piemērojot metodiku, tā saņem samaksu par mācību programmu veiksmīgu pabeigušajiem un gala pārbaudījumu nokārtojušiem pasākuma dalībniekiem. Lai novērstu izglītības iestādēm potenciālos zaudējumus, kas varētu rasties no izglītības iestādes neatkarīgu iemeslu dēļ, proporcionāli vidējām mācības nepabeigušo dalībnieku skaitam katrā mācību veidā 2022.gadā palielināta mācību kuponu vērtība.

Vienlaikus, piemērojot jaunu kārtību, spēkā esošais avansa apmērs radījis lielu debitoru parādu veidošanās riskus, jo daļēji priekšfinansēta tiek arī tā mācību pasākumu dalībnieku daļa, kas pēc mācību pārtraukšanas vai gala pārbaudījuma nenokārtošanas gadījumā netiks apmaksāta. Piemēram, atbilstoši NVA apkopotajai informācijai par dalību uzsākušo, pārtraukušo un gala pārbaudījumu nenokārtojušo apmācību dalībnieku skaitu 2019. - 2021.gada periodā Valsts valodas centra pārbaudi nav nokārtojuši vidēji 64,57% no apmācības uzsākušajiem dalībniekiem. Gala pārbaudījumu nav nokārtojuši arī vidēji 46,15% no transportlīdzekļu vadītāju apmācības uzsākušajiem dalībniekiem.

Lai motivētu mācību pasākumu dalībnieks apgūt izvēlētās mācību programmas un nokārtot gala pārbaudījumu, turpmāk darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām, kas neattaisnotu iemeslu dēļ pārtrauks mācību programmas apgūšanu, noteiks liegumu nākamos 24 mēnešus iesaistīties mācību pasākumos. Savukārt bezdarbniekiem, tāpat kā gadījumos, ja mācības tiek pārtrauktas neattaisnotu iemeslu dēļ, NVA varēs piedzīt mācību laikā saņemto stipendiju arī gadījumos, ja bez attaisnotiem iemesliem netika kārtots gala pārbaudījums.

LM arī pārliecināta, ka būtu lietderīgi atteikties no stipendijas bezdarbniekiem, kas ir iesaistīti platformu mācībās. Līdz šim atvērto tiešsaistes platformu mācībās iesaistītie bezdarbnieki saņēma stipendiju 5 eiro par katru mācību dienu. Taču, izvērtējot platformu mācību organizēšanu pērn, esot konstatēts, ka lielākā izdevumu summa novirzīta stipendijām nevis platformu mācību izdevumiem - stipendijām novirzīti 61 850 eiro, kamēr mācību maksai 47 002 eiro.

Tāpat apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos nosaka, ka platformu mācībās iesaistītie darba meklētāji turpmāk apgūs mācību programmu katru darbdienu četras stundas nedēļā, lai noteiktu darba meklētājiem atbilstošu mācību intensitāti.

Līdz šim platformu mācībās iesaistītie bezdarbnieki mācību programmu apguva katru dienu četras stundas dienā, bet darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas - vismaz piecas stundas nedēļā. Vienlaikus darba meklētājiem, atšķirībā no bezdarba riskam pakļautajām personām, neesot objektīvu apstākļu, kas kavētu lielāku mācību intensitāti,

izmaiņas skaidro LM.

Lai iesaistītu vairāk bezdarbnieku praktiskajā apmācībā uzņēmumos pie darba devēja, noteikumi nosaka, ka tiek vienkāršots finansējuma modelis un turpmāk darba devējam dotācijas apmērs bezdarbnieka praktiskās apmācības laikā nebūs sadrumstalots, bet būs 60% apmērā no minimālās darba algas.

Savukārt, lai atbalstītu nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku darbā iekārtošanos, pagarināta bezdarbnieku ar invaliditāti visās invaliditātes grupās no 55 gadu vecuma iesaiste subsidētajā nodarbinātībā no 12 līdz 18 mēnešiem, un no diviem līdz trim mēnešiem tiek pagarināts darba vadītāja atbalsts personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu.

Pārskatīti bezdarbnieku iesaistes kritēriji algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, samazinot iesaistes biežumu un mērķēti iesaistot visnelabvēlīgākajā situācijā esošās grupas, piemēram, bezdarbniekus ar invaliditāti, pirms pensijas vecuma bezdarbniekus. Vienlaikus psihologa konsultāciju atbalsts turpmāk būs pieejams ne tikai ilgstošajiem bezdarbniekiem, bet arī citiem, kam tas visvairāk nepieciešams motivācijai mainīt savu bezdarba situāciju, skaidro LM.