Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Latvijā

Lai uz skolu aicinātu mācītāju, jāsaņem vecāku piekrišana

© pixabay.com

Lai gan ir pieļaujama mācītāju aicināšana uz izglītības iestādes pasākumiem, tomēr pasākumos, kuri skolēniem jāapmeklē obligāti, ir jāievēro reliģiskās pārliecības brīvības princips un izglītības iestādes vadītājam jāpārliecinās, ka nepilngadīgo skolēnu vecākiem nav iebildumu par sava bērna piedalīšanos šādā pasākumā, aģentūra LETA noskaidroja Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD).

Šī gada Zinību dienas pasākumā Viesītes vidusskolā baptistu reliģiskās konfesijas pārstāvis savu uzrunu noslēdzis ar lūgšanu, kas esot radījis atsevišķu vecāku neizpratni, novēroja LETA.

IKVD vecākā eksperte Jana Veinberga norādīja, ka dienests ir saņēmis vidusskolas direktores skaidrojumu, no kura izrietot, ka dažādu kristīgo konfesiju pārstāvju dalība vidusskolas organizētajos Zinību dienas pasākumos ir izveidojusies kā ikgadēja tradīcija, kas esot zināma arī vidusskolas padomei, no kuras līdz šim iebildumi neesot saņemti.

Lai arī lūgšanai nevienam no klātesošajiem nav bijis pienākuma pievienoties, vidusskolas direktorei norādīts uz nepieciešamību turpmāk nodrošināt normatīvajos aktos nostiprinātā reliģijas brīvības principa ievērošanu ikdienā un ikvienā vidusskolas organizētajā vai atbalstītajā pasākumā, skaidroja IKVD pārstāve.

Viņa uzsvēra - vēl pirms pasākuma rīkošanas vai atbalstīšanas izglītības iestādei ir jāpārliecinās par tā atbilstību, tai skaitā valsts izglītojamo audzināšanas vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem un izglītojamo attīstības vecumposma īpatnībām.

Viens no audzināšanas vadlīnijās minētajiem kritērijiem ir pasākuma atbilstība Satversmei, kurā cita starpā noteiktas ikviena tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību. Tāpat audzināšanas vadlīnijās ir arī noteikts, ka jārespektē izglītojamo reliģiskās atšķirības, bet pedagogiem jāievēro reliģiskā neitralitāte.

Vienlaikus, ja izglītības iestādes nolikumā jau definēta piederība pie kādas konkrētas reliģiskās konfesijas, pieņemams, ka šajā gadījumā vecāki izmantojuši tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību, piesakot bērnu konkrētajā skolā, piebilda Veinberga. Līdz ar ko bērnam, tajā mācoties, jāievēro skolas iekšējās kārtības noteikumi, tostarp jāpiedalās arī izglītības iestādes organizētajos vai atbalstītajos reliģiska satura pasākumos.

IKVD līdz šim ir saņēmis vien atsevišķas sūdzības un lūgumus sniegt skaidrojumu par izglītības iestādē rīkotā vai atbalstītā pasākuma iespējamo neatbilstību audzināšanas vadlīnijās noteiktajiem kritērijiem, tostarp par tiesību uz reliģiskās pārliecības brīvību iespējamu pārkāpšanu.

Ja vecākiem ir iebildumi pret reliģisko konfesiju pārstāvju dalību skolas rīkotajos vai atbalstītajos pasākumos, tos sākotnēji būtu jāpārrunā ar izglītības iestādes vadītāju, skaidroja IKVD pārstāve. Ja risinājumu neizdodas atrast vai tas neapmierina, tad pašvaldības dibinātas izglītības iestādes gadījumā jāvēršas pašvaldības izglītības pārvaldē.