Svētdiena, 24.septembris

redeem Agris, Agrita

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

No 1.oktobra daudzviet Latvijā ievērojami pieaugs apkures cenas

© f64.lv, Vladislavs Proškins

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus vairākās vietās Latvijā.

SPRK skaidro, ka dabasgāzes cenas šobrīd uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Dabasgāzes nākotnes darījuma cena š.g. septembra mēnesim "Trading Hub Europe" biržā sasniegusi 234,33 eiro par MWh. Salīdzinot ar 2021.gada septembra cenu, šobrīd tā ir piecas reizes augstāka.

Arī šķeldas cena tirgū būtiski pieaug, jo siltumapgādes uzņēmumi pāriet no dabasgāzes uz šķeldu, kā rezultātā pieprasījums pēc tās palielinās. Saskaņā ar biokurināmā biržas "Baltpool" datiem šķeldas cena biržā no 2021.gada septembra (15-16 eiro par MWh) pietuvojusies jau 50 eiro par MWh.

Komersanti, kuriem SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes - gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena vai iepirktā siltumenerģijas izmaksas ir zemākas par piemērotajā tarifā iekļautajām, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

"Jūrmalas siltuma" siltumenerģijas tarifs Jūrmalā no 1.oktobra būs 225,62 eiro par MWh jeb vairāk nekā divas reizes lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš 1.augusta komersants piemēro tarifu 92,76 eiro par MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis kurināmā (šķeldas un dabasgāzes) cenas pieaugums, kā rezultātā kurināmā izmaksas komersantam pieaugušas vairāk nekā trīs reizes. Apstiprinātajā tarifā no saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu plānots saražot 57%, bet izmantojot dabasgāzi - 43%.

"Adven Latvia" siltumenerģijas tarifs Cēsīs no 1.oktobra būs 146,95 eiro par MWh, kas ir par 83% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš 1.jūlija komersants piemēro tarifu 80,15 eiro par MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenas pieaugums, kā rezultātā vidējās kurināmā izmaksas komersantam pieaugušas vairāk nekā 2,5 reizes. No kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu plānots saražot 65%, izmantojot dabasgāzi - 33% un izmantojot kokskaidu granulas - 2%.

"Valmieras ūdens" siltumenerģijas tarifs Valmierā, Valmieras pagasta Viestura laukumā un Burtnieku pagastā no 1.oktobra būs 158,54 eiro par MWh jeb par 86% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš 1.jūlija komersants piemēro tarifu 85,08 eiro par MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu teju divkāršs pieaugums. "Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem. Diviem no tiem - AS "Valmieras piens" un AS "Valmieras enerģija" - ir SPRK regulēts tarifs (abiem SPRK izvērtētais un apstiprinātais tarifs stāsies spēkā no 1.oktobra).

"Ogres namsaimnieka" siltumenerģijas tarifs Ogrē no 1.oktobra būs 108,95 eiro par MWh jeb par 18% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto, savukārt maksa par uzstādīto jaudu ir nemainīga - 21,7 eiro par kilovatu (kW) gadā. Kopš 1.jūlija komersants piemēro tarifa siltumenerģijas komponenti 92,36 eiro par MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums. "Ogres namsaimnieks" lielāko daļu jeb 72% lietotājiem nodotās siltumenerģijas iepērk no trīs ražotājiem - SIA "MS Siltums", SIA "Elektro bizness" un "Ogres bioenerģija" -, savukārt pārējo (28%) ražo deviņās "Ogres namsaimnieka" katlumājās, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi.

"Baložu komunālās saimniecības" siltumenerģijas tarifs Baložos no 1.oktobra būs 116,7 eiro par MWh, kas ir par 61% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš 1.jūnija komersants piemēro tarifu 72,46 eiro par MWh. "Baložu komunālā saimniecība" visu lietotājiem nodoto siltumenerģiju iepērk no SIA "Baložu siltums", kas to saražo, izmantojot šķeldu (94%) un dabasgāzi (6%). Attiecīgi "Baložu komunālās saimniecības" tarifa pieaugums saistīts ar "Baložu siltuma" ražošanas tarifa izmaiņām, kas stāsies spēkā 1.oktobrī. Proti, "Baložu siltuma" ražošanas tarifs pieaugs par 63% līdz 97,15 eiro par MWh (šobrīd spēkā 59,59 eiro par MWh). Līdzīgi kā citur, arī šeit izmaksu izmaiņas nosaka kurināmā (šķelda, dabasgāze) cenu pieaugums.

Ogres novada pašvaldības "MS siltums" tarifs no 1.oktobra četros ciemos - Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē - būs 99,54 eiro par MWh, kas ir par 71% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Visās četrās katlu mājās "MS Siltums" kā kurināmo izmanto šķeldu un kokskaidu granulas. Kopš 2021.gada 1.novembra komersants piemēro tarifu 58,1 eiro par MWh. Tarifa izmaiņas veido kurināmā (šķeldas un kokskaidu granulu) cenu pieaugums, kā rezultātā komersantam kurināmā izmaksas pieaugušas teju 2,8 reizes.

"Kocēnu komunālās saimniecības" siltumenerģijas tarifi no 1.oktobra pieaugs piecos ciemos robežās no 96,2 līdz 149,05 eiro par MWh:

Zilākalnā pašlaik tiek piemērots tarifs 55,18 eiro par MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 2021.gada 1.novembra, jaunais tarifs pieaugs par 66% līdz 91,66 eiro par MWh.

Kocēnos pašlaik tiek piemērots tarifs 62,09 eiro par MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 1.maija, jaunais tarifs pieaugs par 55% līdz 96,2 eiro par MWh.

Rubenē pašlaik tiek piemērots tarifs 62,7 eiro par MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 2021.gada 1.novembra, jaunais tarifs pieaugs par 58% līdz 99,22 eiro par MWh.

Vaidavā pašlaik piemēro 67,04 eiro par MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 2021.gada 1.novembra, jaunais tarifs pieaugs par 54% līdz 103,21 eiro par MWh.

Bērzainē pašlaik piemēro 79,29 eiro par MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 1.marta, jaunais tarifs pieaugs par 88% līdz 149,05 eiro par MWh.

AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs no oktobra pieaugs divas reizes - no 85,45 eiro par MWh līdz 170,59 eiro par MWh.

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs 2,2 reizes - no 63,86 eiro par MWh līdz 139,13 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs pieaugs par 51% - no 19,31 eiro par MWh līdz 29,18 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies nemainīgs - 1,48 eiro par MWh. Siltumenerģijas gala tarifs būs 170,59 eiro par MWh, ietverot dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 eiro apmērā par MWh un neparedzētās izmaksas 0,51 eiro apmērā par MWh.

No novembra Salaspilī plānots siltuma tarifa kāpums par 17%, liecina uzņēmuma "Salaspils siltums" iesniegtais precizētais tarifu projekts. "Salaspils siltums" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniedzis tarifu projektu, kurā siltumenerģijas gala tarifu plānots palielināt no esošajiem 76,55 līdz 89,59 eiro par MWh.

Daugavpilī no 1.oktobra siltumenerģijas tarifs pieaugs par 43,3%, tam sasniedzot 175,59 eiro par MWh. AS "Daugavpils siltumtīkli" noteiktais siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs par 45,2% - līdz 143,68 eiro par MWh, savukārt siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs - par 38,4%, sasniedzot 30,07 eiro par MWh.

SIA "Gren Jelgava" siltumenerģijas tarifs no 1.oktobra pieaugs par 10,6% - no 85,82 eiro līdz 94,9 eiro par MWh. Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs par 11,9% - no 63,9 eiro līdz 71,51 eiro, bet siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs pieaugs par 7,3% - no 20,13 eiro līdz 21,6 eiro.

SPRK vērš uzmanību, ka mājsaimniecību lietotājiem rēķinos no 1.oktobra automātiski tiks piemērots valsts noteiktais atbalsts. Tas veidosies 50% apmērā no starpības starp konkrētajā brīdī spēkā esošā siltumenerģijas tarifa un iepriekšējā apkures sezonā valstī noteiktā siltumapgādes tarifu sliekšņa 68 eiro par MWh.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.