Piektdiena, 29.septembris

redeem Miķelis, Mihails, Miks, Mikus, Miģelis

arrow_right_alt Latvijā

Pašvalību savienība un Siltumapgādes uzņēmumu asociācija prasa "Latvenergo" iepirkt gāzi apkures uzņēmumiem un LVM nodrošināt šķeldu

© Kaspars Krafts / F64

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) un Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociācija (LSUA) sagatavojušas priekšlikumus situācijas stabilizēšanai gāzes un šķeldas tirgū, tostarp tiek prasīts uzdot "Latvenergo" iepirkt gāzi, bet AS "Latvijas valsts meži" (LVM) nodrošināt šķeldu.

Kā norādīts LPS mājaslapā, situācija siltumapgādes jomā Latvijā esot sarežģīta kopš 2021.gada rudens. Prognozes liecināja, ka arī nākamā apkures sezona būs sarežģīta, taču situāciju būtiski pasliktināja Krievijas iebrukums Ukrainā. Šis apstāklis esot paātrinājis nepieciešamību veikt enerģētikas pārstrukturēšanu, nodrošinot Latvijai izdevīgas pozīcijas Eiropas Savienības (ES) enerģijas tirgū un krīzes apstākļos arī pietiekamu enerģētikas autonomiju.

Novērtējot Ministru kabineta un atbildīgo ministriju līdz šim pieņemtos lēmumus situācijas stabilizēšanai, LPS un LSUA sagatavojušas un nosūtījušas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (V) un ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei (NA) priekšlikumus, kā novērst riskus siltumapgādē enerģētikas pārstrukturēšanas periodā.

Organizācijas norāda, ka patlaban siltumapgādes uzņēmumiem, kas apkurei izmanto gāzi, neesot iespējas noslēgt līgumus par gāzes iegādi uz visu apkures sezonu.

Siltumapgādes uzņēmumiem, kas apkurei izmanto šķeldu, neesot iespējas nopirkt kurināmo par cenu, kas atbilst reālajai situācijai un kas nav mākslīgi paaugstināta nolūkā gūt maksimālu peļņu.

Lai novērstu šīs tirgus nepilnības LPS un LSUA aicina uzdot AS "Latvenergo" organizēt gāzes iepirkumu tādā apjomā, kas nepieciešams siltumapgādes uzņēmumiem, lai nodrošinātu vismaz siltumapgādes minimumu visā apkures sezonā, un noslēgt līgumus uz visu apkures sezonu.

Savukārt LVM esot jāuzdod organizēt kurināmās šķeldas sagādi, tostarp pievienojot kā kurināmo skuju koku papīrmalku, lai nodrošinātu siltumapgādes minimumu visā apkures sezonā, un pārdot šo šķeldu siltumapgādes uzņēmumiem par ekonomiski pamatotu cenu.

Lai šos soļus īstenotu, jāpieņem lēmums par papildus valsts atbalsta pasākumiem, pamatojot ar subsidiaritātes principu un tirgus nepilnību.

Ar Ministru kabineta lēmumu jāizdara grozījumi "Latvenergo" un LVM vispārējos stratēģiskajos mērķos, papildinot šos mērķus ar uzdevumu nodrošināt kurināmā cenu stabilizāciju valsts apdraudējuma apstākļos, norāda organizācijas.

Ar Saeimas lēmumu esot jānosaka proporcija jeb siltumenerģijas piegādes minimums attiecība pret līdz šim apkures sezonā nepieciešamo. Tādējādi samazināšoties slodze valsts garantijām gāzes vai šķeldas iepirkumiem un palikšot vieta citu tirgotāju iniciatīvām visā enerģētikas pārstrukturēšanas laikā.

Neatkarīgi no īpašumtiesību struktūras, esot jānodrošina apgrozāmo līdzekļu pieejamība centralizētās siltumapgādes uzņēmumiem kurināmā iegādei un debitoru parādu radīto finanšu deficīta segšanai. Tāpat jāveic izmaiņas normatīvajos aktos, lai, saņemot aizdevumu Valsts kasē, pašvaldības garantijas, kas izsniegtas saviem uzņēmumiem minēto saistību segšanai, netiktu ieskaitītas pašvaldības kopējā kredītu portfelī, uzskata organizācijas.

LPS un LSUA aicina uzdot šo mērķu īstenošanas uzraudzību valstij piederošo kapitālsabiedrību padomēm, garantējot tām iespēju saņemt valsts informācijas sistēmās esošo informāciju par situāciju kurināmā tirgū.

LPS un LSUA aicina arī turpmāk abas organizācijas iesaistīt lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā, kas skar siltumapgādes un enerģētikas jomu, tādējādi garantējot, ka lēmumi tiek pieņemti visu Latvijas iedzīvotāju un komersantu interesēs.

Kā ziņots, nolūkā samazināt iespējamas energokrīzes iestāšanās riskus, valdības vadītājs uzdevis visām ministrijām izstrādāt energoresursu taupīšanas plānu valsts pārvaldē.

Publiski Kariņš ir paudis, ka Latvijā pietiks dabasgāzes visai gaidāmajai apkures sezonai.