KNAB: Saeimas deputātu kriminālprocesuālā imunitāte jāattiecina tikai uz kriminālvajāšanas stadiju

 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) uzskata, ka nepieciešams pārskatīt Saeimas deputātu kriminālprocesuālo imunitāti, attiecinot to tikai uz kriminālvajāšanas stadiju, izriet no Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.- 2023.gadam projekta.

KNAB: Saeimas deputātu kriminālprocesuālā imunitāte jāattiecina tikai uz kriminālvajāšanas stadiju

KNAB uzskata, ka nepieciešams atļaut tiesībaizsardzības iestādēm veikt tādas izmeklēšanas darbības, kas pasargātu pierādījumus saistībā ar minēto valsts amatpersonu iespējamo prettiesisko rīcību.

KNAB skaidroja, ka šī uzdevuma izpilde aizvien ir aktuāla, jo saskaņā ar ANO Pretkorupcijas konvenciju katrai ANO dalībvalstij jāveic tādi pasākumi, kas var būt nepieciešami, lai saskaņā ar tās tiesību sistēmu un konstitucionāliem principiem izveidotu vai saglabātu atbilstošu līdzsvaru starp jebkuru imunitāti un juridiskajām priekšrocībām.

Latvijai ir rekomendēts izstrādāt tādu tiesisko regulējumu, kas neattiecinātu kriminālprocesuālo imunitāti uz pirmstiesas izmeklēšanu līdz kriminālvajāšanas sākšanai.

Tas tiesībaizsardzības iestādēm atļautu pirms imunitātes atcelšanas veikt izmeklēšanas darbības personu valdījumā esošajās telpās un piemērot procesuālos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus, kas pasargātu pierādījumus un novērstu iespējamo risku, ka tie varētu pazust vai tos varētu viltot, skaidroja KNAB.

Lai veiktu grozījumus Saeimas deputātu kriminālprocesuālās imunitātes attiecināšanā, nepieciešams izvērtēt vairākus faktorus, tostarp, kāda loma amatpersonu neaizskaramībai ir mūsdienu demokrātiskajās valstīs, un, vai tiesiskais regulējums atbilst amatpersonu neaizskaramības mērķim un jēgai.

KNAB norāda, ka Saeimas deputātu kriminālprocesuālās imunitātes jautājums periodiski tiek aktualizēts publiskajā telpā, tomēr aizvien nav panākts vienots redzējums, kā līdzsvarojama deputāta imunitāte ar iespēju nepieciešamības gadījumā pielietot Kriminālprocesa likumā minētās speciālās izmeklēšanas darbības.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!