Otrdiena, 6.jūnijs

redeem Ardis, Ingrīda

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

Latvijas upju un ezeru ekoloģiskā kvalitāte ir sliktāka nekā vidēji Eiropā

© f64.lv, Aivars Ķesteris

Tikai 33% Latvijas upju un ezeru ir labā ekoloģiskā kvalitātē, atzina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) projektu vadītāja Anita Dzelme.

Viņa norādīja, ka šīs ir zemāks rādītājs nekā vidēji Eiropā, kur tas ir 40%. Dzelme skaidroja, ka vidēji labā ekoloģiskā kvalitātē ir 56% Latvijas ūdenskrātuves, bet sliktā 11% virszemes ūdeņu.

"To var mainīt kopīgās aktivitātēs, kas ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība. Tādēļ gatavojamies grantu piešķiršanas uzsākšanai iniciatīvas grupām, kuras vēlas uzlabot vietējo ūdenstilpju stāvokli," minēja Dzelme. Viņa prognozēja, ka grantu shēma stiprinās darbības un atbalstu vietējai infrastruktūrai, kā arī iekārtām publiskajās un apdraudētajās ūdenstilpēs.

LLKC informēja, ka Latvijā patlaban ir 164 riska ūdensobjekti, tostarp 89 upes un 75 ezeri, un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām - slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju -, kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli, 2020.gadā 19 organizācijas sākušas kopīgu projektu "Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai", uzsvēra LLKC pārstāvji. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) vides un klimata programmas "Life" un Vides reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Līdztekus, lai veicinātu vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informētu par iespējām pieteikt savu ideju ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai, saņemot mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, lai savā pašvaldībā risinātu ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem, LLKC, sadarbībā ar partneriem no pasākumu programmas "Life" projekta "GOODWATERIP", organizēs četrus seminārus par virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu un finansējuma piesaisti.

LLKC norādīja, ka informatīvajos semināros "Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai", kas notiks četrās marta piektdienās, aicināti piedalīties iedzīvotāji, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas.

5.marta seminārs veltīts Lielupes upju baseina apgabalam, 12.marta seminārs paredzēts Gaujas upju baseina apgabalam, 19.martā - Ventas upju baseina apgabalam, savukārt 26.marta seminārs veltīts Daugavas upju baseina apgabalam.

Informatīvie semināri notiks tiešsaistē, platformā "Zoom", četrās marta piektdienās. Pieteikties semināriem iespējams LLKC tīmekļvietnē "llkc.lv".

LLKC darbojas kopš 1991.gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijas teritorijā. Tā mērķis ir veicināt lauku attīstību, paaugstinot lauku uzņēmēju profesionālās un ekonomiskās zināšanas, nodrošināt konsultāciju un mācību organizāciju visos Latvijas novados, paaugstināt lauku iedzīvotāju konkurētspēju Eiropas Savienībā un organizēt Zemkopības ministrijas padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku tālākizglītību.