Piketā pie Satversmes tiesas paudīs atbalstu dabiskām ģimenēm un tradicionālām vērtībām

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64 Photo Agency

Nacionālā Savienība “Taisnīgums” ir pieteikusi piketu šī gada 8.decembrī, pulksten 15.00 pie Satversmes tiesas, Rīgā, J.Alunāna ielā 1.

"Pikets pieteikts:

1) Lai nosodītu Satversmes tiesas patvaļīgo, mūsu tautas tradīcijām, Dabas likumiem un sabiedrības vairākuma vērtībām neatbilstošo ģimenes jēdziena interpretāciju, kas tapusi acīmredzamā agresīvā LGBT lobija iespaidā.

2) Lai paustu atbalstu DABISKAS (tas ir- atbilstošas mūsu tautas tradīcijām un Dabas likumiem) ģimenes definīcijas iekļaušanai Satversmē. Atbalstītu godprātīgus juristus un nevalstisko organizāciju aktīvistus, kas šobrīd strādā, lai šī definīcija taptu.

Par dabisku ģimeni uzskatāma vīrieša un sievietes savienība un šīs savienības rezultātā radušies pēcnācēji (gan bioloģiskie, gan adoptētie). Par dabiskām uzlūkojamas arī nepilnās ģimenes, kur bērnus audzina viens no vecākiem un/vai citi bioloģiskie radinieki.

Valsts ar laulības institūta un dažādu atbilstošu, dabiskās ģimenes jēdzienam pakārtotu likumu palīdzību aizsargā ģimeni, gan pilnā, gan nepilnā sastāvā.

Maza, bet ļoti agresīva un destruktīva LGBT mazākuma pagaidām panākto Satversmes tiesas labvēlību, izkropļojot ģimenes jēdzienu, uzskatām par bīstamu precedentu, kas radīs tālejošas, veselīgai sabiedrībai un tautas pastāvēšanai bīstamas sekas.

Lai to novērstu, pirmkārt aicinām Saeimā pārstāvētās politiskās partijas grozīt Satversmi, papildinot to ar skaidru un nepārprotamu dabiskas ģimenes definīciju. Ja šis mērķis netiek sasniegts, nākamais loģiskais solis varētu būt kampaņas uzsākšana, lai rosinātu Satversmes grozījumus referenduma ceļā," vēsta Nacionālā Savienība “Taisnīgums” pieteikums.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!