Trešdiena, 22.maijs

redeem Emīlija

arrow_right_alt Latvijā

LABDARĪBA. Miljons sveču sapņa īstenošanai: jaunieši apņemas sev izveidot grupu māju

SVEČU DARBNĪCĀ sveces no maziem parafīna gabaliņiem sabirst sveces formā, veidotas no cilvēkam nekaitīgiem materiāliem, dažādās krāsās un veidolos. Sveču darbnīcā strādā Zanda un Grigorijs © Oksana Džadana/F64 Photo Agency

Miljons sveču grupu mājai – ar šādu aicinājumu Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi sākusi sabiedrības atbalsta kampaņu grupu mājas izveidei cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem.

«Mūsu sapnis par grupu māju jauniešiem, kur viņi varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, joprojām ir dzīvs, un mēs ļoti ceram uz sabiedrības izpratni un atbalstu,» sarunā ar Neatkarīgo saka Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi vadītāja Inga Šķestere un eksperte Dita Rituma. Sapnis par šādu grupu māju organizācijai, kuras paspārnē darbojas dienas centrs un sveču darbnīca, dzimis jau pirms vairākiem gadiem, taču sapņa piepildījumam - mūsdienu prasībām atbilstošai grupu mājai cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem, kuri pašlaik lielākoties dzīvo ilgstošas aprūpes centros jeb pansionātos, - līdz šim trūcis finansējuma. «Tā kā valstī nav programmas šādu pakalpojumu attīstībai, mūsu jaunieši cenšas sakrāt līdzekļus grupu mājas izveidei saviem spēkiem, ražojot sveces dienas aprūpes centra sveču darbnīcā,» saka I. Šķestere. Neatkarīgā, atbalstot organizācijas centienus veidot cilvēka tiesībām atbilstošu dzīves vidi cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, aicina atbalstīt kustību, gan iegādājoties darbnīcā darinātās sveces, gan ziedojot un sniedzot jebkāda veida palīdzību, kas var tuvināt šī sapņa sasniegšanai.

/ Oksana Džadana/F64 Photo Agency


«Esam aprēķinājuši - lai uzceltu grupu māju, mūsu jauniešiem būtu jāsaražo vismaz viens miljons sveču, un, ņemot vērā jauniešu spējas, tas prasītu 66 gadus!» saka Inga Šķestere. Tāpēc izsludinot sabiedrības atbalsta kampaņu Miljons sveču grupu mājai kustība lūdz sabiedrības atbalstu šā mērķa sasniegšanā. Inga un Dita atzīst, ka, protams, «miljons sveču» tas ir aicinājums, pamudinājums izprast, aizdomāties, atnākt ciemos, palīdzēt un iespēju robežās ziedot. Ziedot mērķim, par ko kustība iestājas faktiski no savas darbības pirmssākumiem un kas ir iekļauts arī kustības nosaukumā - tā ir neatkarīga dzīve. «Ikvienam cilvēkam un arī mūsu jauniešiem ir tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi, cilvēka cieņai atbilstošos apstākļos. Jā, nereti Latvijā par šo jautājumu diskutē, kādi tad ir šie cilvēka cieņai atbilstošie apstākļi, taču mūsu izpratnē - lai arī cik labas būtu valsts institūcijas, ilgstošas aprūpes iestādes ar divsimt, trīssimt vai piecsimt iemītniekiem, tā nav un nebūs neatkarīga dzīve, kurā cilvēkam ir iespējas pašam noteikt savu dzīvi, savu ikdienu,» stāsta Dita Rituma.

Līdz šim Latvijā sociālās aprūpes centru darbība galvenokārt bijusi un ir vērsta uz cilvēka pamata vajadzību apmierināšanu - ēšana, gulēšana, aprūpe. Tomēr mūsdienīgs skatījums uz cilvēku ar smagiem attīstības traucējumiem ir cits - ikvienam ir tiesības dzīvot sabiedrībā un atbilstošu savām spējām īstenot savus mērķus, piepildīt dzīvi ar savām interesēm.

Jau pirms vairākiem gadiem kustībai radās ideja izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu grupu māju jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem. Grupu māja ir pakalpojums, kurā, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu, var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā, arī tad, ja jauniešiem nepieciešamais atbalsts ir ļoti liels. Pašlaik jaunieši, kuri ikdienā nāk uz dienas centru un kuri strādā arī sveču darbnīcā, dzīvo kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, kuri faktiski pilda pilnas slodzes aprūpētāja darbu saviem bērniem un mazbērniem. Kāda nākotne sagaida šos jauniešus? Latvijā un arī Rīgā jau ir grupu dzīvokļi un grupu mājās, tomēr, lai tajā uzņemtu dzīvot, jāgaida, kad kāds no šīs grupu mājas aizies… Rindas ir ļoti garas, pat vairāku gadu garumā, un valsts no savas puses diezgan kūtri šos pakalpojumus attīsta. Jāpiebilst, ka deinstitucionalizācijas projekta ietvaros reģionos ir plāni veidot grupu mājas, taču Rīga šajā projektā nepiedalās. Vēl ir viens aspekts - nevalstiskās organizācijas nevar pretendēt uz finansējumu no Eiropas Komisijas, lai veidotu grupu mājas, bet nekādu citu avotu, kur biedrība varētu gūt finansējumu grupu mājai nav. «Mūsu cerība ir mūsu sveces un mūsu jaunieši, kuri veido šīs sveces katru dienu, cerot, ka kādreiz sapnis īstenosies,» saka Dita.

Dienas centra vienu sienu rotā vairākas grupu mājas skices, kurās vienkāršā veidā atainota ideja - grupu māja 16 jauniešiem, kuri dzīvotu dzīvokļos ar kopīgu virtuvi un atpūtas telpu. Tās būtu viņu pirmās patstāvīgās mājas. Pašlaik arhitekts strādā pie idejas vizualizēšanas - kā izveidot funkcionālu, ērtu un drošu grupu māju, kurā būtu ietverta mūsdienīga izpratne, kādam jābūt sociālajam pakalpojumam cilvēkiem ar smagiem traucējumiem.

Miljons sveču grupu mājai

Kā mēs ikviens varam atbalstīt?

Iegādājoties sveces Kustības par neatkarīgu dzīvi dienas centrā

Rīgā, Imantas 8. līnijā, k. 3

Saziņai un sveču pasūtījumiem 29683096 (Dita Rituma)

Ziedojot grupu mājas izveidei

Biedrība Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi
Reģ nr. 40008150439,
Konts: LV36HABA0551043713971

Vairāk informācijas facebook.com Grupu māja neatkarīgai dzīvei