Okupācijas muzejs pārvērtīs Latviešu strēlnieku laukumu

 
SPĀRU SVĒTKI. Muzeja baltajā piebūvē ir paveikti apmēram 80 procenti nesošo konstrukciju būvdarbu, muzeja vecajā daļā notiek demontāžas darbi, antikorozijas pasākumi, papildu konstrukciju stiprināšana un jaunu sienu mūrēšana. Latvijas okupācijas muzeja pārbūvei un padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidei no valsts budžeta piešķirti 8,9 miljoni eiro ©Oksana Džadana/ F64 Photo Agency

Vienlaikus ar Okupācijas muzeja pārbūvi tiks izveidots arī padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls – mākslas objekts Vēstures taktīla un sakārtots Latviešu strēlnieku laukums. Darbus paredzēts pabeigts nākamgad.

Pašlaik Okupācijas muzejs ir piedzīvojis spāru svētkus - jaunajā muzeja piebūvē Nākotnes nams ir pabeigti 80 procenti darbu, vecajā ēkā - apmēram 20 procenti. Atjaunoto Okupācijas muzeju un piebūvi Nākotnes nams paredzēts nodot ekspluatācijā 2020. gada vasarā. Muzeja ekspozīcijas pārvešanai un iekārtošanai būtu vajadzīgi vairāki mēneši. Atjaunotajās un no jauna uzbūvētajās telpās izvietosies gan pastāvīgā ekspozīcija, gan muzeja krājumi, būs mācību telpas un konferenču telpas.

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls - mākslas objekts Vēstures taktīla ir sen plānots objekts, un nu to beidzot paredzēts būvēt jau šoruden. Memoriāla ideja ir pieminēt tautas upurus, iesaistot pilsētas ikdienas dzīvās skaņas piemiņas kompleksa funkcijās un arhitektoniskajā formā. Tas ir simbolisks apliecinājums saiknei starp šodienu un mūsu tautas skumjākajiem vēstures brīžiem.

Jau 2007. gadā starptautiska žūrija par labāko atzina metu Vēstures taktīla (autori arhitekte Ilze Miķelsone, komponists, sonologs Voldemārs Johansons un mākslinieks Kristaps Ģelzis). 2010. gada oktobrī izdots Ministru kabineta rīkojums Par Koncepciju par Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveidošanu Latviešu strēlnieku laukumā Rīgā. Tajā noteikts, ka memoriāls jābūvē un Okupācijas muzejs jāpārbūvē kompleksi, proti, jāizveido Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls, kurā ietilpst arī uzsāktā Latvijas Okupācijas muzeja pārbūve, izveidojot arhitektonisku kompleksu Latviešu strēlnieku laukumā, kurš vēstīs par Latvijas tautas represijām padomju okupācijas periodā. Pērn VAS Valsts nekustamie īpašumi informēja, ka piemiņas memoriālu īstenos uzņēmums Taktila kopīgi ar dizaina biroju H2E un arhitektu biroju Sarma un Norde.