Pētījums atklāj tēmas darba vietās, kuras “zina, redz visi, bet par tām skaļi nerunā”

 
©pixabay

Vai fakts, ka vairums darba ņēmēju ir kopumā apmierināti ar savu darbu (72%), liecina, ka organizācijās nav aktuālu  jautājumu, problēmu vai izaicinājumu? Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar sadarbībā ar Latvijas Organizāciju psihologu biedrību darba ņēmējiem Latvijā lūdza norādīt, vai un kādas viņu pašreizējā darba vietā ir tēmas, par kurām varētu teikt: “zina, redz visi, bet par tām skaļi nerunā”?

Gandrīz 60% darba ņēmēju ir apstiprinājuši, ka viņu organizācijās pastāv jomas, kas darbiniekiem ir svarīgas, taču tiek apspriestas nepietiekami vai noklusētas vispār, kamēr aptuveni 1/3 (35%) ar šādām problēmsituācijām savā pašreizējā darba vietā nav saskārušies. Raksturīgi, ka ar šādām tēmām salīdzinoši biežāk nav saskārušies tieši mikro uzņēmumos (1 - 9 darbinieki) strādājošie, kas, iespējams, saistāms ar “ģimeniskāku” darba vidi šāda lieluma uzņēmumos, neļaujot “uzkrāties” sasāpējušiem jautājumiem. Pretēji, organizācijās ar 50 - 249 darbiniekiem, tādu tēmu esamība, kuras “zina, redz visi, bet par tām skaļi nerunā”, ir caurmērā daudz biežāk izplatīta. Interesanti, ka nav vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības starp šādu problēmsituāciju izplatību valsts vai pašvaldību un privātā sektora organizācijās.

Aplūkojot pētījuma rezultātus sīkāk, atklājas, ka TOP3 tēmas, par kurām organizācijās skaļi nerunā, ir: vadītājs (21%) vai darbinieki (21%), kuru personības īpašības, rakstura iezīmes vai uzvedība traucē ikdienas darba pienākumu veikšanu, kā arī nevienlīdzīgs atalgojums darbiniekiem ar vienādiem darba pienākumiem un pieredzi (18%).

Tālāk minēšanas biežuma ziņā seko tādi “noklusētie” temati kā: kopumā neapmierinošas attiecības ar kolēģiem (14%), iebiedēšana vai psiholoģiskais “terors” (8%), personīgās higiēnas (7%) vai pieklājības normu neievērošana (7%), agresīva, “neveselīga” konkurence darbinieku starpā (6%), kolēģu diskriminācija pēc dažādām pazīmēm (4%), darbinieku atrašanās darba vietā alkohola vai narkotisko vielu reibumā (3%). Salīdzinoši retāk organizācijās “noklusētās” jomas ir: romantiskas, seksuālas attiecības starp kolēģiem (1%) un kāda kolēģa vai kolēģa tuvinieka slimība vai nāve, kas ietekmē ikdienas darbu (1%).

Raksturīgi, ka tādu tēmu, kuras “zina, redz visi, bet par tām skaļi nerunā” esamība organizācijā, tiešā veidā korelē ar apmierinātību ar darbu. Attiecīgi darbinieki, kuri nesaskaras ar šādām situācijām ir kopumā apmierinātāki, nekā strādājošie, kuri pašreizējā darba vietā ar šādām situācijām saskaras. Tas apstiprina, ka organizāciju vidē aktuālu, taču nepietiekami apspriestu vai noklusētu tematu esamība grauj organizāciju iekšējo kultūru, samazina darbinieku apmierinātību un arī kavē organizāciju konkurētspēju tirgū.