Asociācija: Kļūdas e-veselībā kavē iespēju iegādāties lētākas valsts kompensētās zāles

 
©Pixabay

Latvijas Zāļu Paralēlā Importa Asociācija (Asociācija) informē, ka e-veselībā nenovērstu kļūdu dēļ ilgstoši pacientiem netiek nodrošināta iespēja iegādāties lētākus paralēli importētos un paralēli izplatītos (PI) medikamentus, kas ir iekļauti valsts apmaksāto kompensējamo zāļu sarakstā (KZS), jo e-veselības sistēmā tie nav pieejami. Lai informētu par esošo situāciju un aicinātu izvērtēt un novērst tās izraisītās sekas, Asociācija nosūtījusi situācijas skaidrojumu Veselības ministrijai, Konkurences padomei, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Valsts kontrolei.

Aptiekām NVD e-veselības sistēmā nenodrošina iespēju izsniegt lētākās PI kompensējamās zāles. Asociācijas biedri vairākkārt ir vērsušies Nacionālajā veselības dienestā (NVD) un Veselības inspekcijā (VI) ar lūgumu novērst iepriekš minēto kļūdu e-veselības sistēmā. Tomēr gandrīz gadu risinājumi netiek rasti. Rezultātā aptiekas šīs zāles neiegādājas no komersanta, kas savukārt komersantam rada būtiskus finansiālus zaudējumus.

“Šāda situācija rada tīšu kaitējumu PI zāļu izplatīšanai, radot labvēlīgus nosacījumus references zāļu izplatītājiem. Minēto apstākļu rezultātā veidojas situācija, ka komersanti nav motivēti reģistrēt PI, it īpaši KZS iekļautas zāles. Tas nozīmē, ka tirgū prognozējams monopols un konkurences trūkums, kas savukārt nozīmē, ka nākotnē nebūs ekonomisku rīku cenu pazemināšanas veicināšanai,” norāda Asociācijas valdes priekšsēdētāja Indra Valeine.

Asociācija vērš uzmanību, ka situācijā, kad jaunākās paaudzes zāles tādās būtiskās veselības aprūpes nozarēs, kā piemēram, kardioloģija, endokrinoloģija, onkoloģija utt., ir reģistrētas Eiropas centralizētā reģistrācijas procedūrā un ir iekļautas KZS, atbildīgās iestādes rīkojas tā, lai komersantam nav ekonomiski izdevīgi reģistrēt PI kompensējamās zāles. Asociācijas ieskatā valsts iestādes rīkojas neekonomiski un tas ir tuvredzīgs skatījums nākotnē.

NVD un VI iestādes nav izrādījušas pienācīgu interesi un profesionalitāti, lai labotu kļūdas e-veselības sistēmā, bet ar savu bezdarbību rada finansiālu kaitējumu komersantam, finansiālus zaudējumus valstij un iedzīvotājiem, liekot pārmaksāt par kompensējamām zālēm. Neraugoties uz to, publiskajā telpā nozares atbildīgās amatpersonas runā par zāļu cenu samazināšanas nepieciešamību.

NVD ieteikums situācijas risinājumam - tehnisku problēmu gadījumā ārstam ir tiesības izrakstīt medikamentu uz papīra formāta receptes, ir formāls un praksē nav iespējams. Normatīvajos aktos noteiktais paredz, ka e-veselībassistēmas kļūda, nav tas tehniskais gadījums, kad ārstniecības personai atļauts izrakstīt papīra formāta recepti. Ja aptieka saņem papīra formātā izrakstītu īpašo recepti, elektronizēt šo recepti, kā to nosaka normatīvais akts, nav iespējams, jo e-veselības sistēmā kompensējamo zāļu sarakstā PI zāles nav iekļautas.

Asociācija norāda, ka komersanti darbojas pēc tiesiskās paļāvības principa un atbilstoši nozarei noteiktajam normatīvajam regulējumam. Komersanti ir uzņēmušies saistības, lai nodrošinātu kompensējamo zāļu regulāru un nepārtrauktu pieejamību tirgū, kā to nosaka normatīvie akti. Tāpat minētās PI zāles ir reģistrētas un izplatītas, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikti maksājumi par PI zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un gada uzturēšanas maksa atbilstoši NVD maksas pakalpojumu cenrādim, kā arī veikti obligātie maksājumi Eiropas Zāļu aģentūrai par PI zāļu reģistrācijas procedūru un Zāļu valsts aģentūrai par PI zāļu reģistrāciju. Taču e-veselībaskļūdas dēļ komersanti nevar izplatīt kompensējamo PI zāļu noliktavas krājumus, un zāles ir jāiznīcina, radot zaudējumus gan komersantam, gan valstij.