Piektdiena, 19.aprīlis

redeem Fanija, Vēsma

arrow_right_alt Latvijā

PTAC būs jāuzrauga, vai Latvijā netirgo valsts karogus no nekvalitatīva auduma

© F64

Saeima Juridiskā komisija šodien konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) turpmāk tiks uzticēta Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa laišanas tirgū un piedāvāšanas uzraudzība.

Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā paredz, ka tiks aizliegts laist tirgū un piedāvāt Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga vimpeli, kas izgatavots no auduma, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja būs aizdomas, ka karogs vai karoga vimpelis varētu būt neatbilstošs normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, PTAC būs tiesīgs aizliegt tā piegādi, piedāvāšanu piegādāt vai izstādīšanu apskatei uz laiku, kas nepieciešams tā pārbaudēm un ekspertīzēm. Izdevumus par Latvijas valsts karoga vai Latvijas valsts karoga vimpeļa ekspertīzi sedz tirgus uzraudzības iestāde.

Likumprojektā norādīts - ja Latvijas valsts karogs vai Latvijas valsts karoga vimpelis neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tirgus uzraudzības iestāde ir tiesīga aizliegt karoga, vimpeļa vai tā ražošanas partijas pārdošanu, kā arī veikt darbības, lai šāds aizliegums tiktu izpildīts. Ja Latvijas valsts karogs vai Latvijas valsts karoga vimpelis jau tiek piedāvāts tirgū, iestāde ir tiesīga pieprasīt vai organizēt Latvijas valsts karoga vai Latvijas valsts karoga vimpeļa efektīvu un tūlītēju izņemšanu no tirgus.

Ja konstatēts, ka Latvijas valsts karogs vai Latvijas valsts karoga vimpelis neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, izdevumus par ekspertīzi atlīdzina ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, kurš pirmais laidis tirgū normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga vimpeli, noteikts likumprojektā.

Tāpat noteikts, ka izplatītājs, kurš pirmais piegādājis Latvijas tirgū normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu Latvijas valsts karogu vai Latvijas valsts karoga vimpeli, atlīdzina tirgus uzraudzības iestādes izdevumus, ja ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nav reģistrēts Latvijā. Ja attiecīgā persona atsakās segt izdevumus, tirgus uzraudzības iestāde tos piedzen Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Tiks grozīts arī likuma 22.pants par Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas kārtību, nosakot, ka Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa izgatavošanas materiālu, Latvijas valsts karoga, Latvijas valsts karoga vimpeļa un Latvijas valsts karoga attēla toņus atbilstoši materiālam un tehnikai, ņemot vērā Valsts heraldikas komisijas atzinumu, nosaka Ministru kabinets (MK).

Norādīts, ka grozījumi likuma 22.pantā paplašina līdz šim piešķirto pilnvarojumu MK, paredzot, ka valdības noteikumi nosaka arī Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa materiāla kritērijus. Līdz ar to būs nepieciešami grozījumi MK noteikumos, lai iekļautu likumā noteikto pilnvarojumu un Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa materiālu kritērijus.

Ārlietu ministrijas (ĀM) grozījumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā norādīts, ka PTAC kā uzraugošajai iestādei, palielināsies administratīvais slogs, lai nodrošinātu, vai no auduma izgatavotie karogi un to vimpeļi atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr kontrole tiks veikta pašreizējā budžeta ietvaros. Tajā pašā laikā samazināsies administratīvais slogs pašvaldībām, kurām turpmāk vairs nebūs jāuzrauga no auduma izgatavoto karogu un vimpeļu atbilstība normatīvajam regulējumam.

Tikmēr komersantiem, kuri nodarbojas ar karogu izgatavošanu vai tirdzniecību, turpmāk būtu jāpielāgo karogu izgatavošanu precizētajām prasībām, kā arī jāizņem no apgrozības prasībām neatbilstošos karogu. Tāpat no komersanta varēs prasīt atbildību par normatīvajam regulējumam neatbilstošu karogu izgatavošanu vai laišanu apgrozībā norāda ĀM.

Savukārt ikvienam Latvijas iedzīvotājam izmaiņas paredzētu iegādāties Latvijas valsts karogu un Latvijas valsts karoga vimpeli, kas pilnībā atbilstu normatīvajam regulējumam. Norādīts, ka būs nepieciešami grozījumi MK noteikumos, lai iekļautu likumā noteikto pilnvarojumu un Latvijas valsts karoga un Latvijas valsts karoga vimpeļa materiālu kritērijus.

Latvijas valsts karoga likums nosaka kārtību, kādā Latvijas valsts karogu lieto kopā ar citiem karogiem, Latvijas valsts karoga un citu karogu lietošanu pie ēkām, Latvijas valsts karoga lietošanu telpās, Latvijas valsts karogalietošanu un novietošanu uz valsts amatpersonas dienesta automašīnas, Latvijas valsts karoga lietošanu sēru gadījumos un dekoratīvos nolūkos, kā arī lietošanas uzraudzību un likuma piemērošanas kārtību.

Latvijas valsts karoga likumā noteikts, ka Latvijas valsts karogs ir karmīnsarkans ar baltu horizontālu svītru un svītru attiecība ir 2:1:2. Norādīts, ka Latvijas valsts karoga platuma un garuma attiecība ir 1:2.

Savukārt Latvijas valsts karoga vimpelis ir trapecveida auduma lente Latvijas valsts karoga krāsās un krāsu proporcijās. Latvijas valsts karogu un Latvijas valsts karoga vimpeli izgatavo no auduma vai cita materiāla.

Par likuma grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.