Tiesa ignorējusi lūgumus par tulkojumiem un apšaubāmiem tulkiem
 
©Kaspars Krafts/ F64 Photo Agency

Steigā, ar kādu Rīgas apgabaltiesa slēdza pierādījumu pārbaudi, lai sāktu debates t.s. Lemberga prāvā, palikuši neizlemti vairāki procesa dalībnieku pieteiktie lūgumi.

Tā kā Kriminālprocesa likums nosaka, ka tiesai ir jāizlemj procesa dalībnieku pieteiktie lūgumi, bet konkrētajā procesā tas, visticamāk, nav izdarīts, šis apstāklis var sarežģīt nākamā gada februārī gaidāmo tiesas debašu norisi. Advokāti pagaidām neatklāj, tieši kurus lūgumus tiesa nav izlēmusi, solot to atklāt debašu laikā. Neatkarīgā konstatēja, ka viens no pieteiktajiem lūgumiem, ko tiesa nav izlēmusi, varētu būt saistīts ar valsts valodā neiztulkotiem dokumentiem, kļūdām tulkojumos, pieaicināto tulku interešu konfliktiem.

Likums nosaka, ka kriminālprocesā iesaistītās personas par pierādījumiem var izmantot ticamas, attiecināmas un pieļaujamas ziņas par faktiem. Būtiska daļa no pierādījumiem šajā krimināllietā ir visdažādākie dokumenti svešvalodās. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu kriminālprocess Latvijā var notikt tikai un vienīgi valsts valodā. Tas nozīmē, ka tikai pēc iepazīšanās ar krimināllietas dokumentiem valsts valodā apsūdzētais var realizēt savas tiesības uz aizstāvību un izvēlēties aizstāvības pozīciju.

Jau pašā tiesvedības sākumā pirms nepilniem deviņiem gadiem Aivara Lemberga advokāte Irina Kauke vērsās pie tiesas ar lūgumu neizmantot kā pierādījumus dokumentus, kuri nav tulkoti valsts valodā vai pārtulkoti nepareizi. Lūgumā advokāte minēja, ka A. Lembergam liegta iespēja realizēt tiesības uz aizstāvību, jo «krimināllietas materiāli satur daudz dokumentu svešvalodās, kuras mans aizstāvamais neprot, bet valsts valodā daudzos gadījumos minētie dokumenti pārtulkoti nepareizi. Nepareizs tulkojums daudzos gadījumos maina dokumentu teksta būtību, kas var būtiski ietekmēt gan aizstāvamā aizstāvības pozīcijas izvēli, gan tiesas viedokli par pierādīšanas priekšmetu. Tādējādi visi dokumenti, kuri nepareizi tika iztulkoti valsts valodā, uzskatāmi par neticamiem un nepieļaujamiem pierādījumiem, par ko es lūdzu pieņemt attiecīgu tiesas lēmumu un neizmantot minētos dokumentus tiesas izmeklēšanas gaitā».

Bez tam advokāte lūdza tiesu neizmantot par pierādījumiem arī tos dokumentus, kurus tulkojuši tulki, atrodoties interešu konfliktā.

Jāatgādina, ka jau pirms deviņiem gadiem atklājās, ka kriminālprocesā tulka - speciālista statusā iesaistīts arestētās mantas glabātāja Rudolfa Meroni advokāts Daimārs Škutāns un t.s. Lemberga oponentu, kas arī ir liecinieki šajā kriminālprocesā, - Olafa Berķa, Oļega Stepanova u.c. - advokāts un pilnvarotais pārstāvis Mārtiņš Kvēps.

Aizstāvībai radās jautājumi arī par Šveices advokāta Rudolfa Meroni statusu krimināllietā - proti, vai viņš pratināts advokāta vai finanšu starpnieka statusā. Bet krimināllietā figurē ziņas, ka arī R. Meroni darbojies tulka statusā.

Nepareiziem tulkojumiem regulāri uzmanību pievērsa arī citi procesa dalībnieki, tomēr tiesa uz šiem faktiem deviņu tiesvedības gadu laikā nereaģēja. Ja debatēs tiesas neizlemtie lūgumi tiks aktualizēti, iespējams, radīsies jautājums par tiesas izmeklēšanas atjaunošanu, lai pārbaudītu apšaubāmos pierādījumus.