Cietušais apsūdz arestētās mantas glabātāju miljonu izšķērdēšanā
 
BAGĀTS VĪRS, BET MĪKSTU SIRDI. Šveices advokāts Rudolfs Meroni 2005. gadā tika iecelts par akciju sabiedrības Ventbunkers padomes priekšsēdētāju, lai pildītu vidutāja lomu starp tolaik karu uzsākušajiem akcionāru grupējumiem. Bet 2017. gadā, jau pilnībā kontrolējot šo bagāto uzņēmējsabiedrību (pērn apgrozījums – 58,6 miljoni, peļņa – 8,9 miljoni), R. Meroni pats var iecelt padomes locekļus, tostarp politiķus, tādējādi atalgojot viņu pūliņus ©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Cietušais tā dēvētajā Lemberga prāvā – SIA Pars Termināls – lūgumā tiesai apgalvo, ka arestētās mantas glabātājs Rudolfs Meroni veic arestētās mantas piesavināšanos ļoti lielā apmērā un dara to ar tiesas atbalstu.

Tāpēc SIA Pars Termināls pārstāvis pieteica noraidījumu tiesai.

SIA Pars Termināls (iepriekš SIA Man-Tess) tiesvedības gaitā vairākkārt lūdza, lai šai uzņēmējsabiedrībai tiku atcelts cietušā statuss, jo «tā nav un nevar būt cietusi apsūdzībā norādītos apstākļos», taču šāds lūgums pēc prokuroru iebildēm vienmēr tika noraidīts. Tad SIA Pars Termināls mainīja taktiku un sāka izmantot savas cietušā tiesības kriminālprocesā, īpaši saistībā ar arestēto mantu.

Oktobra beigās tiesai iesniegtajā lūgumā un noraidījumā tiesai uzņēmējsabiedrības pārstāvis advokāts Gatis Dirnēns norādīja, ka, «izmantojot SIA Pars Termināls iesaisti kriminālprocesā un it kā tās saistību ar akciju sabiedrību Ventspils nafta un tai savulaik piederošo uzņēmumu Naftas Parks, tiesa un ārvalstnieks R. Meroni aktīvi rīkojas ar mantu, kura sastāda arestētās mantas vērtību, tostarp tādas, kura ir arestēta, lai nodrošinātu kriminālprocesa taisnīgu noregulējumu SIA Man-Tess sakarā».

Tiesneši palīdzot Meroni

Dokumentā tiesas atbalstītā mantas glabātāja rīcība nodēvēta par ļaunprātīgu: «Konkrētajā gadījumā ir acīmredzams šī procesa ļaunprātīguma mērķis. Lai gan kriminālprocess ir saistīts ar un ap akciju sabiedrību Ventbunkers, akciju sabiedrību Latvijas Naftas Tranzīts un akciju sabiedrību Ventspils nafta un saistībā ar šiem uzņēmumiem un attiecībā uz tiem ir piemēroti virkne arestu, tomēr rezultāts uz 2017. gadu ir tāds, ka Ventspils nafta vispār nepieder nevienai no kriminālprocesā iesaistītajām personām, savukārt Ventbunkers nu jau pieder ārvalstniekam R. Meroni. Tam pašam, kuram tiesneši ir uzticējuši arestētās mantas glabāšanu un ilgstoši ignorējuši likumā noteikto pienākumu kā procesa virzītājai reaģēt uz ziņām par arestētās mantas izšķērdēšanu. Rezultātā R. Meroni par pašu arestēto uzņēmumu finanšu līdzekļiem ir iegādājies savā kontrolē 5/7 daļas Ventbunkers un būtiski izsaimniekojis daudzus miljonus, lai apmierinātu savas prettiesiskās vajadzības - iegādājies helikopteru, daudzas mājas, sadzīves lietas u.tml. Tiesneši B. Geimans, I. Jansone un L. Kuzmane ilgstoši nav reaģējuši ne uz vienu lūgumu ne par lēmumu par arestu piemērošanu izpildi, ne par papildu arestu piemērošanu, ne arī par atskaišu pieprasīšanu, arestētās mantas glabāšanas izdevumu noskaidrošanu. R. Meroni, acīmredzami paļaudamies uz šo trīs tiesnešu neattaisnojamo bezdarbību un būtisko Ministru kabineta noteiktās kārtības neievērošanu, kas īstenota grupā R. Meroni kopīgo interešu sasniegšanai, rīkojas ar arestēto mantu tā, lai iespējami samazinātu tās vērtību un šo vērtības zudumu pats piesavinātos. Šādā situācijā un prettiesiski īstenotā kriminālprocesā attiecībā uz SIA Pars Termināls sabiedrība ir spiesta aizstāvēt savas tiesības un pieprasīt Satversmē garantēto tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanu.»

Ventbunkers ticis Meroni

Dokumentā uzsvērts, ka arestētā manta R. Meroni nav tikusi nodota glabāšanā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 726. Līdz ar to ārvalstnieks nekādu atbildību par mantas glabāšanu neesot uzņēmies. Dokumentā uzsvērts, ka krimināllietā «joprojām nav arestētās mantas novērtējuma akta un nevienai personai nav zināma arestētās mantas vērtība tās arestēšanas brīdī un arestētās mantas vērtība šobrīd».

Dokumentā teikts, ka R. Meroni akciju sabiedrībai Ventbunkers piederošo meitas uzņēmumu Latvijas Naftas Tranzīts «vispirms ir «atbrīvojis» no vienīgās tam piederošās mantas - no Ventspils nafta akcijām».

Bez tam R. Meroni esot piespiedis Latvijas Naftas Tranzīts saņemtos naudas līdzekļus «pārskaitīt uz no viņa atkarīgu fondu ārvalstīs un no tā - izmaksāt naudu iepriekšējiem Ventbunkers akcionāriem».

Meroni savā kontrolē esot ieguvis iepriekš Ventspils naftai netieši piederošās SIA Topmar Baltic Investments īpašumā esošās Ventbunkers akcijas.

Iepriekšminēto darbību rezultātā R. Meroni, izmantojot Ventbunkers meitas sabiedrības finanšu līdzekļus, esot iegādājies pašas Ventbunkers akcijas, «turklāt to izdarot tā, ka šīs akcijas atrodas viņa kontrolē. Tādējādi loģiski secināms, ka aresta lēmums ir rupji pārkāpts, jo ir būtiski samazināta arestētās mantas vērtība, turklāt Latvijas Naftas Tranzīts likvidācijas gadījumā Ventbunkers neko nesaņems. Salīdzinot ar 2008. gadu, kad tika pieņemts lēmums par arestu, Ventbunkers būtu saņēmis ap 150 000 000 eiro. Kā norādīts iepriekš, tiesnešu apzināti likumā noteikto pienākumu nepildīšanas dēļ arestētās mantas stāvoklis un novērtējums iztiesāšanas sākumā nebija zināms, tomēr vēl 2015. gadā Ventbunkers piederošās mantas vērtība bija vismaz 150 000 000 - 200 000 000 eiro. Tādējādi tās likvidācijas gadījumā labumu guvējs, kuram pieder 30% no kompānijas, saņemtu 50 000 000 - 70 000 000 eiro. Līdz ar to notiesājoša sprieduma gadījumā arī valsts saņemtu šo summu 50 000 000 - 70 000 000 eiro. Arestētās mantas glabātāja ārvalstnieka R. Meroni aktīvas prettiesiskas rīcības dēļ, kas bija iespējama ilgstošas, mērķtiecīgas un saskaņotas trīs tiesnešu - Geimana, Kuzmanes un Jansones - bezdarbības un rupju noteikto normatīvo aktu neievērošanas dēļ, vai nu valsts interesēm, vai citu personu interesēm jau ir nodarīts zaudējums vismaz 50 000 000 eiro apmērā!».

Cita starpā Uzņēmumu reģistra datu bāze Firmas.lv liecina, ka spēku samērs (īpašumtiesības) akciju sabiedrībā Ventbunkers šogad tiešām ir mainījies. Pirms gada amatus Ventbunkers padomē zaudējuši miljonāra Igora Skoka u.c. menedžeris Mārtiņš Rībens, kā arī Vitol grupas menedžeris un Ventspils naftas valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups. Šobrīd R. Meroni intereses Ventbunkers padomē nepārstāv tikai miljonāra Olafa Berķa dēls Jānis - pārējie seši Ventbunkers padomes locekļi ir R. Meroni izvēlēti un iecelti menedžeri. Turklāt Jānis Berķis šovasar zaudējis Ventbunkers padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu, paliekot vien vienkārša padomes locekļa amatā. Savukārt par padomes priekšsēdētāja vietnieku kļuvusi bijusī Zatlera Reformu partijas ietekmīgā biedrene Inga Antāne.

Guvis sev konkrētu labumu

Kā dokumentā norādījusi SIA Pars Terminal, R. Meroni esot veicis ievērojamu daudzumu pārskaitījumu, maksājumu uz paša kontrolētajiem uzņēmumiem, gūstot mantisku labumu vismaz 40 000 000 eiro apmērā: «Tā par prettiesiski iegūtajiem līdzekļiem no arestētās mantas R. Meroni personīgajām vajadzībām iegādājās: privātīpašumu Krētā Grieķijā, vismaz 700 000 eiro vērtībā; helikopteru R 66, vismaz 1 000 000 ASV dolāru vērtībā; jahtu Ferreti 80, vismaz 800 000 eiro vērtībā (nosaukums Fortune); daudzus nekustamos īpašumus ārvalstīs, par kopējo vērtību vismaz 10 000 000 eiro. R. Meroni regulāri veic naudas maksājumus pats savam advokātu birojam Meroni&Shmid, kura 90% ienākumi saistīti tikai ar tā saucamajām juridiskajām konsultācijām arestētās mantas sakarā.»

Dokumentā pausta nožēla par tiesas nevēlēšanos pieprasīt nedz atskaites par arestētās mantas glabāšanas izdevumiem, nedz noskaidrot šo izdevumu kopējo apmēru un to, vai tie nepārsniegs arestētās glabāšanā nodotās mantas vērtību: «R. Meroni regulāri daļu no šiem līdzekļiem pārskaita personiskajām vajadzībām, to pārskaitot uz savu advokāta biroja norēķinu kontu, tādējādi būtiski samazinot arestētās mantas mantisko vērtību, to izšķērdējot, legalizējot noziedzīgi iegūto mantu, nodarot ārkārtīgi lielu kaitējumu valsts interesēm. Tā R. Meroni arestētās mantas glabāšanas sākuma periodā uz sava kontrolētā uzņēmuma kontu ik mēnesi pārskaitīja 40 000 eiro, bet vēlāk jau 60 000 eiro mēnesī.»

Pēc G. Dirnēna aprēķiniem, 2013. gadā R. Meroni uz viņa kontrolētā uzņēmuma SIA Airtech norēķinu konta pārskaitījis 3 200 000 eiro un 1 200 000 latu, 2014. gadā - 2 800 000 eiro, bet 2015. gadā - 1 900 000 eiro.

Jāatgādina, ka par šādiem luksuspreču un nekustamo īpašumu pirkumiem, kā arī aizdomīgiem naudas pārskaitījumiem šopavasar rakstīja un dokumentu kopijas publicēja portāls Pietiek.com un laikraksts Diena, bet dažu dokumentu kopijas nonāca arī Neatkarīgās rīcībā un tika nosūtītas tiesībsargājošajām iestādēm.

Lūdz sodīt par izšķērdēšanu

«R. Meroni ilgstoši veiktās darbības liek secināt, ka viņš, R. Meroni, nolūkā izdarīt noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu un fizisku personu ienākumu izcelsmes slēpšanu, izveidoja noziedzīgu personu grupu (apvienību) ar pienākumu sadali uz iepriekšējās vienošanās pamata starp tās dalībniekiem,» lūgumā tiesai skaidroja advokāts.

Iepriekšminēto iemeslu dēļ G. Dirnēns SIA Pars Termināls vārdā cita starpā lūdza tiesu nekavējoties atcelt no arestētās mantas glabātāja R. Meroni, sastādīt arestētās mantas novērtējumu, tajā skaitā arestēto labuma guvēju tiesību novērtējumu uz Ventbunkers un Latvijas Naftas Tranzīts akcijām, «saukt pie kriminālatbildības R. Meroni un ar viņu grupā darbojošās personas par arestētās mantas izšķērdēšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, piesavināšanos, dienesta pienākumu nepildīšanu, amatpersonu bezdarbību, kuras rezultātā iestājušās smagas sekas - nodarīts kaitējums jurisdikcijas interesēm un mantiskais kaitējums arestētajai mantai vismaz 150 000 000 eiro apmērā».

Noraidījuma pieteikumu tiesai tiesa izvērtēja nekavējoties, to noraidot, savukārt par pārējiem lūgumiem tiesas lēmums vēl nav pasludināts. Šeit ļoti konspektīvi atreferēto dokumentu tiesa G. Dirnēnam nolasīt tiesas zālē līdz galam tā arī neļāva.