37% aptaujāto savu dzīvi Latvijā vērtē kā apmierinošu
 
©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Jaunajā pētījumā, kas veikts Latvijas simtgades gaidās, noskaidrota sabiedrības attieksme un vērtējums par vērienīgo svētku sagaidīšanu, kā arī par valsts situāciju un sasniegumiem kopumā.

Respondentiem izvērtējot savus dzīves apstākļus valstī kopumā, desmit punktu skalā šī vērtējuma vērtība ir 5.95 - 37 % aptaujāto vērtē savu dzīvi Latvijā kā apmierinošu, savukārt kritiski noskaņoti ir vien 8 %. Kopumā 73 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka lepojas ar to, ka dzīvo Latvijā, secināts “Baltic International Bank Latvijas barometrā"

Latvijas lielākais sasniegums ir brīvība

Aptaujā noskaidrots, ko valsts iedzīvotāji vērtē kā pēdējo 100 gadu nozīmīgāko sasniegumu Latvijā. Jautājumā atbilžu varianti netika sniegti, ļaujot tās formulēt pašiem respondentiem.

Kā galveno Latvijas sasniegumu pēdējo simt gadu laikā vairums respondentu (38 %) uzskata neatkarības un brīvības atgūšanu. Arī valsts iestāšanās Eiropas Savienībā tiek uzskatīta par būtisku panākumu, to minot 21 % aptaujāto. Gandrīz tikpat - 19 % respondentu lepojas ar valsts pārstāvju panākumiem sportā, kā īpaši spilgtus piemērus minot nesen sasniegumus guvušos sportistus - basketbolistu Kristapu Porziņģi un tenisisti Aļonu Ostapenko.

Savukārt sasniegumus kultūras jomā uzskaitījuši 13 % respondentu. Vien 5 % aptaujāto vērtē, ka Latvija pēdējo simt gadu laikā nekādus sasniegumus nav guvusi.

Šī brīža bezdarba līmenis ir šķērslis „sapņu zemes” ideāla sasniegšanai

Iedzīvotājiem tika vaicāts arī par sapņu zemi - kādu viņi to iztēlojas un kas Latvijā būtu jāmaina, lai par tādu kļūtu. 57 % aptaujāto norādījuši, ka, samazinot bezdarba līmeni, Latviju varētu nosaukt par savu sapņu zemi. 44 % uzskata, ka šādu titulu valsts varētu iegūt, ja tiktu atvieglots nodokļu slogs.

Tāpat kā svarīgu kritēriju aptaujātie uzsver iespēju saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi (39 %) un uzlabotas pensiju, sociālo garantiju un pabalstu sistēmas (36 %). Katrs ceturtais norādījis, ka būtiskākais šķērslis sapņu zemes statusa sasniegšanai Latvijai ir korupcijas līmenis, kas būtu jāsamazina.

Līdzvērtīgu vērtējumu respondenti snieguši atbildēs par iespēju iegūt labu, starptautiski atzītu izglītību un nodrošināt labvēlīgāku vidi uzņēmējiem (attiecīgi 17 % un 16 %). Arī sociāla rakstura izmaiņas ir atzītas kā nepieciešamība Latvijas pilnveidošanai, piemēram, attiecību uzlabošana starp dažādu tautību pārstāvjiem, kā arī atsaucība vienam pret otru.

Būtiska apņemšanās ir savas dzīvesvides uzlabošana

Arī Latvijas simtgades tuvošanās ietekmējusi iedzīvotāju sniegtās atbildes saistībā ar izvirzītajiem personiskajiem, kā arī valstiskā mēroga mērķiem. Lai gan cilvēku viedokļi ir ļoti atšķirīgi, tomēr lielāks uzsvars vērojams uz aptaujāto personiskajiem mērķiem.

Vladislavs Proškins, F64 Photo Agency

Taujāti par to, ko respondenti vēlētos īstenot līdz ar Latvijas simtgades atnākšanu, 17 % izteikuši vēlmi uzlabot savu dzīvesvidi, piemēram, labiekārtojot savu mājokli. 14 % aptaujāto apņemšanās arī ir saistīta ar personīgo dzīvi un savu veselību, piemēram, atmest kaitīgos ieradumus, lietot veselīgu uzturu u.c.

11 % aptaujāto vēlētos padziļināt savas zināšanas par Latviju un tās kultūru, iepazīstoties ar dažādiem vēstures, kultūras, tūrisma u.c. objektiem un notikumiem. Katrs desmitais minējis apņemšanos, kas tieši saistīta ar valsti un tās svētkiem, t.i. - organizēt ar simtgadi saistītus pasākumus vai vismaz piedalīties tajos. Tikpat daudz respondentu vēlētos piedzīvot pārmaiņas savā karjerā, atrodot jaunu darbavietu vai uzlabot pozīciju jau esošajā. Jāmin, ka gandrīz puse aptaujāto neizjūt vajadzību pēc jebkādas apņemšanās.

Simtgades svētki - katras sevis cienošas valsts pienākums

Visbeidzot aptaujā tika noskaidrota arī attieksme pret valsts simtgades svinībām - vairākums aptaujāto iedzīvotāju tās novērtēja kā ne tikai vēlamas, bet arī vajadzīgas.

Puse aptaujāto atzīst, ka katrai sevi cienošai valstij ir jāatzīmē savi dibināšanas svētki. Katrs trešais svinības atzīst, jo tā ir iespēja palielināt Latvijas atpazīstamību starptautiskā līmenī. 29 % uzskata, ka svinēt Latvijas simtgadi ir tik vien kā nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšana, bet 27 % respondentu atzīst simtgades svinēšanu par lielisku iespēju saliedēt Latvijas iedzīvotājus.