Liecināšanu aprauj 70 reižu, soda ar piespiedu naudu un dzen ārā no zāles
 
©Kaspars Krafts/F64 Photo Agency

Tā dēvētās Lemberga prāvas šā gada 4. septembra tiesas sēdes atšifrējums rāda, ka tiesa Aivaru Lembergu liecību sniegšanas laikā pārtrauca 70 reižu; viņam piemērota sankcija – piespiedu nauda, un piedevām prokurors vēl skubināja tiesu izdzīt A. Lembergu no tiesas zāles.

Jāatgādina, ka Neatkarīgā pirms dažām dienām jau aprakstīja tiesas sēdi, kurā A. Lembergs liecību sniegšanas laikā tika pārtraukts 50 reižu. A. Lembergs ir pārliecināts, ka prokurori dara visu, lai pēc iespējas nepieļautu viņa liecināšanu, jo iepriekš, kad viņš bija noliecinājis vairākus mēnešus, prokurori bija spiesti grozīt apsūdzību sakarā ar «vieglākiem noziedzīga nodarījuma apstākļiem». «Un tagad ir bīstami, ka es turpināšu liecināt - atkal būs jāmaina apsūdzība,» secināja A. Lembergs.

F64

Tiesnesis Boriss Geimans A. Lemberga liecību apraušanai 4. septembra tiesas sēdē cita starpā izmantoja šādas frāzes: «Nevajag!», «Nevajag mums skaidrot likumu!», «Jūs jau par to runājāt vairākas reizes!», «Vēlreiz, lūdzu, vēlreiz piedāvāju sniegt liecības par konkrētiem faktiskiem apstākļiem!», «Tās nav liecības! Tā ir jūsu attieksme pret apsūdzību!», «Tas tiešām neattiecas uz lietu!», «Kāpēc mums jātērē laiks? Es nesaprotu!», «Jūs mums jau sniedzāt liecības, ka jums nepiederēja šīs kompānijas daļas! Man šķiet, ka tas ir pilnīgi pietiekoši!»

Neprasot tiesai atļauju izteikt savu viedokli, arī prokurors Juris Juriss vairākkārt pārtrauca A. Lemberga liecības, norādot tiesai, ka, viņaprāt, A. Lembergs nesniedzot liecības par krimināllietas faktiskajiem apstākļiem. «Šobrīd apsūdzētais vienkārši komentē apsūdzību,» paziņoja J. Juriss, uz ko B. Geimans atsaucīgi atbildēja: «Tā, mēs piekrītam, piekrītam. Mēs piekrītam prokuroram!» A. Lemberga liecības vairākkārt pārtrauca arī prokurors Jānis Ilsteris un lūdza tiesu A. Lembergam piemērot procesuālo sankciju. Šo prokurora lūgumu tiesa vēlīgi atbalstīja.

Lūk, fragments no 4. septembra tiesu runām, kas sekoja pēc J. Jurisa kārtējiem iebildumiem.

Tiesnesis Boriss Geimans:

- Tā! Mēs piekrītam, piekrītam. Mēs, es gribu atgādināt, ka, tiešām, pirms pārtraukuma mēs norādījām, ka jums jāsniedz liecības konkrētas. Kādās brīvostas valdes sēdēs jūs piedalījāties; vai jūs parakstījāt pieņemtos lēmumus. Par konkrētiem faktiem, nevis komentēt apsūdzību un tā tālāk, tā tālāk.

Lembergs: - Varbūt kāds manā vietā var noliecināt? Prokurors?

Geimans: - Ja jūs negribat liecināt, tā arī varat pateikt.

Lembergs: - Es gribu liecināt. Viņš mani pārtrauca pusteikumā. Būtu noklausījies līdz galam.

Geimans: - Mēs piekrītam prokuroram!

Lembergs: - Jā, piekrītat. Bet ko es varu darīt? Jo te - es gribēju nocitēt un pēc tam pateikt to, ko es gribēju pateikt, sniedzot liecību. Es jau būtu divreiz nolasījis to, ja nebūtu iejaucies prokurors.

Advokāte Irina Kauke: - Godājamā tiesa, es vēlos vērst tiesas uzmanību, ka, saskaņā ar Augstākās tiesas judikatūru, noziedzīga nodarījuma faktiskie apstākļi ir noziedzīgā nodarījuma laiks, vieta, veids, apsūdzētā vainas forma, motīvi, noziedzīgā nodarījuma sekas. Tātad visi šie apstākļi - gan motīvi, gan sekas - ietilpst jēdzienā «faktiskie apstākļi». Un tagad mans aizstāvamais mēģina sākt liecināt sakarā ar otro kredītu par būtisko kaitējumu - nodarījuma sekas, tas ir, faktiskie apstākļi. Viņš par to arī runā.

Lembergs: - Jūs [t.i., tiesa] sašaurināt Augstākās tiesas judikatūru par faktiskiem apstākļiem. Protams, jums tādas tiesības it kā ir. Jūs varat veidot jaunu judikatūru. Bet vai Augstākā tiesa izmainīs savu judikatūru? Es šaubos. Es gribētu turpināt.

Geimans: - Vēlreiz, lūdzu, vēlreiz piedāvāju sniegt liecības par konkrētiem faktiskiem apstākļiem.

Kauke: - Sekas!

Lembergs: - Es sniedzu liecības par faktiskiem apstākļiem - par sekām. Pārvaldības kārtība ar likumu aizsargātām personas interesēm, un jaunais [formulējums šā gada aprīlī grozītajā apsūdzībā] ir - «ievērojami apdraudot tās». Es nesaprotu, un man ir tiesības izpaust, ko es nesaprotu, ko nozīmē šie vārdi. Krimināllikuma 318. pantā tie nav minēti. Es iepazinos ar Krimināllikuma 318. pantu. «Ievērojami apdraudot tās» - tur tāda formulējuma nav.

Geimans: - Tās nav liecības! Tā ir jūsu attieksme pret apsūdzību. Tad tās nav liecības!

Prokurors Juris Juriss: - Godātā tiesa! Mēs vēršam vēlreiz uzmanību, ka tas, kas ir rakstīts Krimināllikumā 318. pantā, tā nav apsūdzētā Aivara Lemberga...

Lembergs: - Godātā tiesa, bet viņš man traucē liecināt!

Geimans: - Tā, vienu mirkli, lūdzu!

Juriss: - ...tā nav Aivara Lemberga!

Geimans: - Dodiet viņam pabeigt!

Lembergs: - Nu, kas tas ir?

Juriss: - Ne apsūdzība ir uzrādīta...

Lembergs: - Viņš tak nav tiesa! Kas tas ir?

Juriss: - ...apsūdzētājam nav uzrādīta apsūdzība par to, ka...

Lembergs: - Kas viņš ir par prokuroru, kāpēc viņš mani visu laiku pārtrauc?

Geimans: - Apsūdzētais, apsūdzētais!

Lembergs: - Kas tas tāds ir?

Juriss: - Godātā tiesa, varētu paņemt piecu minūšu pārtraukumu, izraidot apsūdzēto, lai viņš nomierinātos un ļautu vienkārši prokuroriem strādāt...

Lembergs: - Viņš man traucē liecināt!

Juriss: - ...tajā laikā, kad tiesa ļāvusi, devusi vārdu prokuroram.

Lembergs: - Godātā tiesa, viņš pats paņēma vārdu! Jums viņš neprasīja atļauju, ja kas! Paņemiet ierakstu! Viņš pielēca kājās, neprasot atļauju. Es vienmēr lūdzu jūsu atļauju, bet viņš nekad! Viņš ir virs jums, saprotat? Otra Strīķe!

Geimans: - Jūs pat man nedodat runāt.

Lembergs: - Es atļauju jums runāt. Kāpēc es neļauju jums runāt?

Geimans: - Paldies!

Lembergs: - Otra Strīķe!

Geimans: - Tā!

Strīdi par to, kā sniedzamas liecības, noritēja līdz pusdienas laikam. Pēcpusdienā J. Ilsteris lūdza tiesu piemērot A. Lembergam proce-suālo sankciju, savu lūgumu citā starpā pamatojot ar vārdiem «četrpadsmit minūtes bijām spiesti noklausīties apsūdzētā Aivara Lemberga attieksmi pret apsūdzību». Tiesa lūgumu zibenīgi apmierināja, kārtējo reizi piespriežot A. Lembergam piespiedu naudu - vienu minimālo mēneša algu jeb 380 eiro.