PERIPETIJAS MEDICĪNAS JOMĀ: Palīdzība vai alkatība?

 
©F64

Nacionālā Veselības dienesta (NVD) rīcībā nonākusi informācija par nesamērīgiem maksājumiem – līdz pat 50 procentiem no pacientam izmaksātās atlīdzības, ko atsevišķi uzņēmumi ietur no iedzīvotājiem par dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Ārstniecības riska fondā.

Ārstniecības riska fonds darbojas kopš 2013. gada 25. oktobra. Tas dod iespēju iedzīvotājiem saņemt atlīdzību par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kuru nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā. Pacienti var arī saņemt atlīdzību par ārstniecības izdevumiem, kas radušies, šīs sekas novēršot vai mazinot. Fonds nodrošina iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks, norāda NVD speciāliste Māra Āboliņa. Kopš fonda darbības uzsākšanas 56 gadījumos ir pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksāšanu par kopējo summu 1 005 124  eiro.

Advokātu nevajag!

NVD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, saņemot dažādu pārstāvju piedāvājumus dokumentu sagatavošanai Ārstniecības riska fondam. «Ieteicams rūpīgi apsvērt, vai šāda palīdzība tiešām ir nepieciešama, un izvērtēt, vai pieprasītā atlīdzība ir atbilstoša ieguldītajam darbam,» skaidro M. Āboliņa. Viņa uzsver, ka, aizpildot pieteikumu Ārstniecības riska fondam, informācija ir norādāma vienkāršā un saprotamā formā, ko pacients var izdarīt pats, turklāt, gatavojot iesniegumu, par neskaidrajiem jautājumiem iespējams bez maksas konsultēties ar NVD Ārstniecības riska fonda speciālistiem. Arī par iesnieguma izskatīšanu pacientam nav jāmaksā.

«Iesnieguma izskatīšanas procesā informācijas iegūšanu, pierādījumu vākšanu un ekspertīzes veikšanu nodrošina valsts iestādes. Pacients šajā procesā nav tieši iesaistīts un nav nepieciešama pārstāvja – advokāta, jurista vai mediķa – pieaicināšana, izņemot gadījumus, ja pacients to īpaši vēlas,» klāsta M. Āboliņa.

Atteikums, jo nav kaitējuma

Līdz šim fonds vairāk atteicis izmaksāt atlīdzību, nekā pieņēmis pacientam pozitīvu lēmumu. Gadījumos, kad atteikts izmaksāt atlīdzību, secināts, ka pacientam kaitējums nav nodarīts, savukārt vairākās lietās, kurās arī atteikts, šāds lēmums pieņemts, jo iespējamais kaitējums nodarīts pirms fonda darbības sākuma. Lielākās atlīdzības apmērs līdz šim bijis 100 000 eiro. Iesniegumi Ārstniecības riska fondam tiek izskatīti administratīvā procesa ietvaros, kas nozīmē, ka pacientam nav aktīvi jāiesaistās administratīvās lietas izmeklēšanas procesā. NVD lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā, nepieciešamības gadījumā šo termiņu var pagarināt līdz vienam gadam. Atlīdzību pacients saņem no Ārstniecības riska fonda līdzekļiem, pamatojoties uz NVD lēmumu 90 darbdienu laikā. Ārstniecības riska fonds nevēršas ar prasījumiem pret tām ārstniecības iestādēm, kas ir nodarījušas kaitējumu pacienta veselībai. Bet atlīdzība tiek izmaksāta no fonda, ko veido ārstniecības iestāžu iemaksas. Riska maksājuma aprēķināšanas pamatprincips ir tā noteikšana atkarībā no ārstniecības personas specialitātes, kuras sadalītas pa riska grupām, piemēram, augstākā riska pakāpe ir ķirurgam, traumatologam, ortopēdam, ginekologam, dzemdību speciālistam, savukārt zemākā riska pakāpe, piemēram, masieriem, fizioterapeitiem.

«Viņiem draudzīga»

Viens no uzņēmumiem, kas apņemas pārstāvēt pacienta tiesības un intereses, saskaroties ar kaitējumu, kas radies ārstēšanas rezultātā, un palīdz saņemt kompensācijas no Ārstniecības riska fonda, ir plastiskā ķirurga Olafa Libermaņa izveidotās Riska fonda konsultācijas. Viņš arī savulaik izveidojis Brūču klīniku, kas specializējas izgulējumu ārstēšanā. «Mēs esam vieni no retajiem Latvijā, kas, balstoties ilggadējā darba pieredzē, lieliski saprot veselības aprūpes sistēmas darbību un ir gatavi palīdzēt pacientiem, kas no šīs sistēmas ir cietuši,» teikts uzņēmuma pieteikumā. O. Libermanis, nenoliedzot, ka par šo palīdzību ir paredzēta arī samaksa, uzsver: ja jūs šodien aizpildāt viņu klientam draudzīgo formu, jums ir 80 procentu varbūtība, ka pēc pusgada vai gada uzzināsiet spriedumu – jums ir atteikta izmaksa. Diemžēl lielākā daļa pieteikumu pēc atlīdzības no Ārstniecības riska fonda tiek noraidīti. «Tas nozīmē, ka vai nu jāliekas mierā, vai jāņem advokāts un jāsāk viss no gala,» saka O. Libermanis. Viņš apgalvo, ka pacients, kas vērsies pēc palīdzības, nemaksā neko visu laiku, kamēr notiek izskatīšana un lēmumu apstrīdēšana, un arī tiesvedība. Ķirurgs arī apgalvo, ka tiem cilvēkiem, kurus pārstāvējis uzņēmums, tieši otrādi – lielākoties ir izdevies iegūt atlīdzību. Klients arī jebkurā gadījumā var atsaukt pilnvaru un pats turpināt procesu. «Ja kāds šobrīd apgalvo, ka Latvijā pastāv savlaicīgs, taisnīgs un proporcionāls kaitējuma atlīdzības mehānisms, šī persona vai nu nav kompetenta, vai arī ir nepamatoti optimistiska,» secina O. Libermanis. Ārsts saka: iesniegt iesniegumu patiešām ir vienkārši, bet vienkārši nav saņemt kompensāciju, arī gadījumos, kur ir nodarīts kaitējums. Tas ir jāpierāda.

VIEDOKĻI

Māra Āboliņa,

Nacionālais Veselības dienests:

Ieteicams rūpīgi apsvērt, vai šāda palīdzība tiešām ir nepieciešama, un izvērtēt, vai pieprasītā atlīdzība ir atbilstoša ieguldītajam darbam. Aizpildot pieteikumu Ārstniecības riska fondam, informācija ir norādāma vienkāršā un saprotamā formā, ko pacients var izdarīt pats, turklāt, gatavojot iesniegumu, par neskaidrajiem jautājumiem iespējams bez maksas konsultēties ar NVD Ārstniecības riska fonda speciālistiem. Arī par iesnieguma izskatīšanu pacientam nav jāmaksā.

Vēlos norādīt, ka nepatiesa ir informācija par Ārstniecības riska fonda pieņemtajiem lēmumiem, proti, par to, ka 80% gadījumu tiek atteikta kompensācija. Pašlaik, pamatojoties uz ekspertīzes rezultātiem, 68 gadījumos nav konstatēta kaitējuma esība un atteikts izmaksāt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda. 58 gadījumos ir konstatēta kaitējuma esība un pieņemts lēmums par atlīdzības izmaksāšanu. Līdz ar to procentuālais sadalījums starp atteikumiem izmaksāt atlīdzību un atlīdzības izmaksāšanu ir 54% : 46%, kas ir ļoti līdzīga attiecība.

Olafs Libermanis, plastikas ķirurgs, Riska fonda konsultācijas

Ja jūs šodien aizpildāt viņu klientam draudzīgo formu, ir 80% varbūtība, ka pēc pusgada, gada uzzināsiet «bargo, bet taisnīgo» spriedumu – jums ir atteikta izmaksa. No mūsu desmit klientiem neviens nav saņēmis pozitīvu lēmumu sešu mēnešu laikā, atteikumi gan ir saņemti. Kad mēs ejam un prasām, kādēļ pagājuši pieci mēneši, bet administratīvā lieta joprojām tukša, viņi mēdz atbildēt, ka ir atvaļinājumu laiks un nav kas strādā, vai arī izsūtījuši pieprasījumu, bet slimnīca neatbild. Jūs gaidāt sešus mēnešus. Saņemat vēstuli, ka termiņš pagarināts vēl par trim mēnešiem, jo jāvāc papildus fakti un tās ir NVD tiesības - pagarināt termiņu. Kādi fakti, ja administratīvā lieta tukša? Papildus kam? Tukšumam? Paiet vēl mēneši. Saņemat tādu pašu vēstuli. Atkal jāvāc fakti, bet jūs ārstējaties un pērkat zāles. Tad saņemat atteikumu. Ko Jums darīt? Pagājuši astoņi mēneši vai vismaz seši. Lēmumu var pārsūdzēt Veselības ministrijā. Tagad atliek vienīgi - pieprasīt no stacionāra vai stacionāriem savu medicīnisko dokumentu kopijas - tas aizņem nedēļu vai desmit dienas, pie tam stacionārā jāierodas personīgi, bet, ja esat tik slims, ka nevarat, jānoformē pilnvara kādam, kas var, un vai viņš būs ar mieru, un vai tiks pie notāra, un vai notārs tiks pie jums, ja esat tik slima, ka nevarat aiziet uz viņa kantori, un kad pilnvarnieks varēs aizbraukt, teiksim, uz Daugavpili, kur Jums sniegta palīdzība un atrodas jūsu vēsture.  Labi, pēc divām - trim nedēļām jūs dokumentu kopijas beidzot saņemat. Un tagad sākas pats interesantākais: tā kā NVD lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, jums atliek veselas divas nedēļas vai nedaudz mazāk, lai ar savu papīru kalnu piedabūtu kādu 100 eiro/stundā advokātu, vai kādu nealkatīgu starpnieku, kurš visu šo dokumentācijas murgu izskata, iedziļinās medicīnas jautājumos vai piedabū kādus ekspertus, kas var iedziļināties un kuriem ir laiks, iepazīstas ar NVD lēmumu, kas arī ir visai specifisks dokuments un iesniedz VM jēdzīgu apelāciju. Ja nepaspēsiet, nokavēsiet pārsūdzības termiņu. Jāpiebilst, ka VM vairumā gadījumu noraida apelācijas, atstājot spēkā NVD lēmumu, un vēl NVD nekaunas apgalvot, ka šis ir vienkāršs un klientam ērts mehānisms.