Trešdiena, 29.marts

redeem Agija, Aldonis

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā

Advokāta Miķelsona lietu lūgs atkārtoti izvērtēt

© no personiskā arhīva

Koncerna Nordic Partners Limited grupas uzņēmumi Latvijas Zvērinātu advokātu padomei (ZAP) lūgs pārskatīt lēmumu nevirzīt izvērtēšanai Advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijā NP Foods tiesvedībā iesaistītā zvērināta advokāta Mārča Miķelsona ētikas normu pārkāpumus, Neatkarīgo informēja Nordic Partners Limited grupas uzņēmumu pārstāvis zvērināts advokāts Mārtiņš Mežinskis.

M. Miķelsons kopš 2002. gada ar komercsabiedrības SIA Konsultāciju sabiedrība Neibergs&Partneri starpniecību sniedza juridiskās konsultācijas Nordic Partners Limited koncerna uzņēmumiem, bet komercsabiedrības izmantošana juridisko pakalpojumu sniegšanai ir rupjš advokātu darbības pārkāpums. M. Miķelsonam apmēram desmit gadu garumā bija pieejama faktiski visu Nordic Partners koncerna uzņēmumu iekšējā informācija, tostarp komercnoslēpumu saturoša informācija, turklāt viņš sniedza konsultācijas arī koncerna iekšējās struktūras izveidei. Jau ziņots, ka šā gada maijā M. Miķelsona sievai piederošais ASV Oregonas štatā reģistrētais ofšors Menard Port LLC, kurš ir koncerna uzņēmuma SIA NP Business centre mazākuma akcionārs, vērsās ar prasību tiesā, prasot piedzīt no Nordic Partners Limited grupas uzņēmumiem tam it kā nodarītos zaudējumus kopumā 8 miljonu eiro apmērā. M. Miķelsons tiesvedībā pret NP koncerna uzņēmumiem varēja izmantot stingri konfidenciālu informāciju, kas, iespējams, kļuva zināma, sniedzot bijušajam klientam juridisko palīdzību.

Ar iesniegumu par Miķelsona iespējamiem ētikas pārkāpumiem Nordic Partners Limited ZAP vērsās jau šā gada 26. augustā. Astoņu iesniedzēju sūdzībās bez konfidencialitātes pārkāpuma figurēja arī šantāža, draudi par detalizētas informācijas izpaušanu par klienta iepriekšējiem darījumiem un vēl vairākas ar advokāta ētiku nesavienojamas lietas. Padome lēma nosūtīt lietu izskatīšanai Zvērinātu advokātu ētikas komisijai, kura minētā advokāta darbībās konstatēja rupjus advokāta ētikas pārkāpumus un lūdza ZAP virzīt šo lietu izskatīšanai Zvērinātu advokātu Disciplinārlietu komisijai. Lai arī Ētikas komisija M. Miķelsona darbībās konstatēja rupjus advokāta ētikas pārkāpumus, tostarp Advokatūras likumā un advokātu Ētikas kodeksā noteikto uzticības, klienta interešu ievērošanas un konfidencialitātes normu pārkāpumus, ZAP 28. oktobrī paziņoja, ka nesaskata iespēju ierosināt disciplinārlietu. Kā viens no atteikuma iemesliem minēta tiesvedība, kuras sākšanā, iespējams, izmantota M. Miķelsona bijušā klienta konfidenciālā informācija. «Jūsu iesniegumā norādīts, ka juridiskā persona Menard Port LLC, kas ir saistīta ar zvērinātu advokātu M. Miķelsonu un/vai viņa ģimenes locekļiem, uzsākusi tiesvedību pret Jūsu vadītajām sabiedrībām. Ievērojot minēto, Zvērinātu advokātu padome atturēsies paust jebkādu viedokli, lai neradītu priekšrocības kādai no pusēm tās argumentus izmantot tiesvedībā,» teikts ZAP lēmumā.

«ZAP savu lēmumu pamatoja ar to, ka iesniegumos minētie M. Miķelsona nodarījumi attiecas uz laika periodiem no 2002. gada līdz 2012. gadam. Tā kā atbilstoši Advokatūras likuma 76. pantam disciplinārsodu advokātam var uzlikt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc disciplinārpārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas, disciplinārsoda piemērošanā esot iestājies noilgums,» informēja zvērināts advokāts M. Mežinskis.

Prasību iesniedzēji ZAP norādījuši, ka atsauce uz disciplinārlietas noilguma piemērošanu nav pamatota, jo Menard Port LLC prasība celta 2014. gada maijā, tātad mazāk nekā pirms diviem gadiem, un uzsāktā tiesvedība aktīvi turpinās. «Mēs uzskatām, ka Padome nav pienācīgi veikusi M. Miķelsona darbības izvērtēšanu, lai sauktu viņu pie disciplināratbildības, kaut gan tam ir vairāk nekā pietiekams pamats,» uzsver M. Mežinskis. «Konkrētajiem advokāta ētikas pārkāpumiem nav iestājies noilgums. Gan Eiropas Savienības, gan Latvijas advokātu ētikas kodekss īpaši uzsver konfidencialitātes un uzticības principa ievērošanu – advokāts nedrīkst izpaust to, kas viņam kļuvis zināms, sniedzot juridisku palīdzību, pat tad, ja viņš ir pārstājis būt klienta padomdevējs un neved tā lietas. Arī Eiropas Advokātu profesijas pamatprincipu harta nosaka, ka advokāta tiesības un pienākums ir ievērot konfidencialitāti klienta lietās un cienīt profesionālo noslēpumu,» uzsver M. Mežinskis.

Eiropas Advokātu profesijas pamatprincipu hartā ņemts vērā Eiropas Advokatūru un Juristu biedrību padomes Eiropas Advokātu Ētikas kodekss, Apvienoto Nāciju pamatprincipi par advokāta lomu, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Kopienu tiesas prakse. Harta satur Eiropas advokāta profesijai kopīgu 10 pamatprincipu uzskaitījumu. Šajos principos paustie kopīgie pamati iekļauti arī visos Eiropas advokātu ētiku reglamentējošos nacionālajos un starptautiskajos noteikumos. Cita starpā hartā minēti arī tādi advokāta profesijas pamatprincipi, kā arī izvairīšanās no interešu konfliktiem dažādu klientu vai klienta un advokāta starpā; advokāta personiskais godīgums un laba reputācija; advokāta uzticamība klientam. Savukārt Eiropas Advokātu Ētikas kodekss ir saistošs visām dalībvalstīm un visiem advokātiem, kuri ir šo valstu advokatūras locekļi.