Ūdens skaitītājus pārbauda tikai sertificētās labrotorijās
 
©f64

«Šovasar nomainīju ūdens skaitītājus dzīvoklī. Tā kā grasījos remontēt virtuvi un bija bojāts ūdens krāns, krietni ilgi nelietoju ūdeni virtuvē. Liels bija mans un santehniķa pārsteigums, kad, pieslēdzot ūdeni, karstā ūdens skaitītājs negriezās, bet aukstā ūdens skaitītājs sāka skriet atpakaļ,» stāsta rīdziniece Gunta.

Par tādu informāciju Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) izbrīnījās, jo par līdzīgiem gadījumiem neesot dzirdēts. Skaitītāju pārbaudi jeb verificēšanu veic sertificētas privātas laboratorijas, savukārt LATAK reizi gadā tās pārbauda. Tiek pētīts laboratorijas darbs un verificēšanas process, bet laboratorijā jau pārbaudītie skaitītāji atkārtoti baudīti netiekot. Firmām tiek izsniegtas licences skaitītāju uzstādīšanai, paskaidroja LATAK. Te gan jāpiebilst, ka pašvaldība, konkrēti, Rīgas dome, licences šajā nozarē neizsniedz jau daudzus gadus.

Latvijas Nacionālā metroloģijas centra tehniskais direktors Romāns Zaharovs sacīja, ka privāto kompāniju laboratorijās veic ūdens skaitītāju remontus, un viņš pieļāva, ka tad var gadīties kļūmes. Taču firmai, kura skaitītāju uzlikusi, ir jāatbrauc un nekvalitatīvais ūdens patēriņa mērītājs jānomaina. Arī viņš norāda, ka laboratorijas tiek akreditētas pēc attiecīgiem standartiem un ir atbildīgas par skaitītāju kvalitāti un atbilstību prasībām.

Skaitītāju pārbaudīšanu regulē Ministru kabineta noteikumi nr. 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm un Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumi nr. 664 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem, kuros teikts: personas, kas uzstāda ūdens patēriņa skaitītājus atbilstoši prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, nodrošina precīzus paredzētā vai paredzamā patēriņa mērījumus un uzņemas atbildību par ūdens patēriņa skaitītāju pareizu uzstādīšanu. Būtībā skaitītāju var uzlikt jebkurš, ja vien ievēro normatīvo aktu prasības.