Jūrmalnieki turpina cīņu par savām bibliotēkām

 
©Jana Veinberga

Jūrmalas iedzīvotāji nosūtījuši vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kurā aicina apturēt Jūrmalas domes lēmumu par Bulduru un Asaru bibliotēku likvidāciju. Iedzīvotāji norāda uz lēmumā pieļautajām nelikumībām, pretrunām un sabiedrības maldināšanu, kā arī pauž bažas par to, ka patiesais motīvs ēku steidzamajai atbrīvošanai varētu būt šo īpašumu atsavināšana. 

Jūrmalas domes šī gada 18. augusta lēmums “Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu” paredz Asaru bibliotēkas slēgšanu un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu, kas faktiski nozīmē arī šīs bibliotēkas likvidāciju, jo realitātē notiks bibliotēkas pārveidošana par normatīviem neatbilstošu formālu grāmatu izsniegšanas punktu Jūrmalas teātra telpās. Šādi izformējot bibliotēku, kas turpmāk eksistēs tikai “uz papīra”, Jūrmalas dome pārkāpusi vairākus normatīvos aktus, kas regulē bibliotēku nozari Latvijā.

Iedzīvotāji savā vēstulē atspēkojuši maldinošos argumentus, ar ko tiek pamatota bibliotēku slēgšana - apmeklētāju skaita kritums, ēkas sliktais tehniskais stāvoklis un augstās apsaimniekošanas izmaksas. Lai gan Covid-19 ierobežojumu ietekmē apmeklētāju skaits pēdējos gados tiešām nedaudz krities, Bulduru bibliotēka vēl joprojām ir viena no lielākajām un vislabāk apmeklētajām Jūrmalas bibliotēkām, turklāt lielu lasītāju daļu veido bērni un jaunieši. Arī argumenti par slikto ēkas stāvokli neiztur kritiku, jo 2019. gadā veiktajā tehniskajā apsekošanā nav konstatēta neviena nepilnība, kuras dēļ ēku būtu steidzami jāslēdz. Turpretī Asaru bibliotēkā nesen veikts kvalitatīvs iekštelpu remonts. Lai gan abām ēkām nepieciešami uzlabojumi, tos var veikt pakāpeniski, laikus ieplānojot līdzekļus un veicamos darbus, tāpēc abu iestāžu steidzamai likvidācijai nav nekāda attaisnojuma. Domes uzsvērtās augstās apsaimniekošanas izmaksas rada vēl lielāku neizpratni, jo jaunuzceltajai Jūrmalas Centrālās bibliotēkas ēkai Dubultos tās ir stipri līdzīgas vai pat vēl augstākas, rēķinot gan uz m2, gan uz apmeklētāju. Savukārt Asaru bibliotēku pieaugošās enerģijas izmaksas būtiski neskar, jo to apsilda siltumsūknis.

Īpašu sašutumu iedzīvotājos izraisījusi Jūrmalas domes rīcība ar kultūras nozarei paredzētajiem līdzekļiem - vienas sēdes ietvaros dome lēma slēgt Bulduru un Asaru bibliotēkas, aizbildinoties ar dārgo apkuri un naudas trūkumu, tajā pat laikā pielemjot jau tā dāsni finansētajiem Kauguru svētkiem vēl 59 000 eiro papildfinansējumu, lai gan par šo naudu vismaz divus gadus varētu apkurināt Bulduru bibliotēku un neslēgt šo tuvējām apkaimēm tik svarīgo kultūrvietu. Rezultātā priekšvēlēšanu laikā notika nepieredzēti dārgi svētki, kur vienā dienā tika iztērēti 209 000 eiro, bet paralēli tiek gatavota bibliotēku slēgšana, kaut gan, samērīgi sadalot prioritātes, naudas pietiktu abiem mērķiem.

Pieņemot lēmumu par bibliotēku slēgšanu ticis ignorēts iedzīvotāju un nozares profesionāļu viedoklis. Bulduru un Asaru bibliotēku atbalstam kopā ir savākti un iesniegti domē vairāk nekā 1200 iedzīvotāju paraksti. Atbalstu abu bibliotēku saglabāšanai paudusi Kultūras ministrija, Latvijas Bibliotēku padome, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta fonds, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs, Latvijas Bibliotekāru biedrība, kā arī daudzi Latvijā zināmi kultūras un sabiedriskie darbinieki.

Turklāt pašvaldības vadība ne tikai neieklausās savos iedzīvotājos, bet ir sākusi vērsties pret vārda brīvību pilsētā, lai novērstu šķēršļus savām darbībām. Aizbildinoties ar priekšvēlēšanu laiku, Jūrmalas Centrālās bibliotēkas vadība Bulduru bibliotēkas darbiniekiem ir aizliegusi turpmāk filmēt un tiešraidē translēt bibliotēkas pasākumus, lai izvairītos no domei nepatīkamu viedokļu paušanas, kā arī aizliegusi pasākumos pieminēt bibliotēku likvidāciju. Satraukumu izraisa gadījums, kad kādas pašvaldības iestādes darbinieks saņēmis aizrādījumu par to, ka bija parakstījis iedzīvotāju vēstuli bibliotēku atbalstam.

Nepatiesie argumenti, steidzamība un bezierunu raksturs, ar kādu tiek virzīta abu ēku atbrīvošana, liek šaubīties par Jūrmalas domes vadības rīcības patiesajiem iemesliem. Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis ir minējis šo īpašumu atsavināšanu kā vienu no nākotnes scenārijiem, taču šāds iznākums neatbilst vietējo iedzīvotāju interesēm. Tas radītu neracionālu kalambūru - dome atteiktos no bibliotēkas darbībai speciāli projektētām un piemērotām telpām, lai pagaidu variantā to pārvietotu uz nepiemērotām telpām, paralēli no jauna meklējot piemērotas telpas, lai gan citu tādu tuvākajā apkārtnē nav. Uz nodomu ēkas atsavināt norāda arī iedzīvotāju liecības, ka Bulduru bibliotēkas ēku un zemesgabalu jau devušies apsekot iespējamie pircēji, lai gan domes deputāti vēl nav oficiāli lēmuši par ēkas tālāko likteni.

Jūrmalas iedzīvotāji lūdz steidzamu VARAM un Kultūras ministrijas rīcību, jo pēc lasītāju rīcībā esošām ziņām bibliotēkas plānots slēgt jau 1. oktobrī. Šobrīd notiek krājuma norakstīšana lielos apmēros, un tas tiek neatgriezeniski zaudēts.