©Mārtiņš Sīlis, loc.lv

Teiču purvs no putna lidojuma