"Sadales tīkls": Vajadzēs cilvēkus, kuri gatavi nepārtraukti pielāgoties pārmaiņām

 
«Realizējam darba efektivitātes paaugstināšanas programmu, kurā viens no mērķiem ir paveikt nepieciešamo darba apjomu ar mazākiem cilvēkresursiem,» vēsta Inga Bukovska ©Publicitātes foto

Tieši tobrīd, kad domājam, ka pasaulē viss jau ir izdomāts, notiek visnegaidītākās pārmaiņas – tiek radītas arvien gudrākas datorsistēmas, mākslīgais intelekts ir jau gluži ikdienišķa lieta, tradicionālos materiālus aizvieto modernas tehnoloģijas – pasaule mainās. Un jāmainās arī tiem lielumiem, kuri gadu desmitiem ir uzskatāmi par nesatricināmiem un mūžīgiem. Mainās arī enerģētikas nozare, a/s Sadales tīkls. Kā tas mainās un kādus darbiniekus uzņēmums gaida nākotnē, noskaidrojām sarunā ar uzņēmuma personāla vadības un administratīvo direktori Ingu Bukovsku.

- Sabiedrībā visai izteikti valda stereotips, ka Sadales tīkla personālu veido tikai elektromontieri. Vai varat piekrist šādam viedoklim?

- Uzņēmuma struktūrā sabiedrībai redzamākā daļa tiešām ir elektromontieri, kas ir apmēram trešā daļa no kopējā darbiniekus skaita. Tie ir cilvēki, kuri būvē un remontē elektrolīnijas, atjauno elektroenerģijas piegādi, ja radies bojājums. Taču mūsu uzņēmumā ļoti nozīmīgs ir enerģētikas inženieru segments - tie ir cilvēki, kuri domā par elektrotīklu darbību un attīstību, lai klienti elektrību saņemtu nepārtraukti un vajadzīgajā apjomā ne tikai šodien, bet arī nākotnē.

- Uzņēmuma darbinieku skaits samazinās, jo cilvēku aizstāj mūsdienu gudrās tehnoloģijas. Kādas ir attīstības tendences Sadales tīklā?

- Kā jebkurā uzņēmumā, arī Sadales tīkls ievieš tehnoloģijas, kas palīdz vadīt procesus automatizēti, attālināti, daudz ātrāk un bez cilvēciskajām kļūdām. Viens no jauninājumiem, kas dod iespēju samazināt darbinieku skaitu, ir viedie elektroenerģijas skaitītāji. Tas nozīmē, ka nav nepieciešams cilvēks, kurš iet un nolasa skaitītāja rādījumus. Arī klientiem ir daudz ērtāk, jo skaitītājs pats attālināti nodod rādījumus, klienti var sekot līdzi elektroenerģijas patēriņam. Tāpat elektrotīklā ieviešam attālināti vadāmus elementus, kas atslogo elektrotīklu dispečeru darbu. Savukārt investīcijas elektrotīklā palīdz plānot vienots rangs. Tas ir rūpīgi izstrādāts algoritms, kur tiek ņemti vērā daudz dažādu parametru, nosakot objektu prioritāti investīciju sarakstā. Arī elektrotīklu būvējam pēc līdzīga principa, un vidējā sprieguma elektrotīkla bojājuma gadījumā tas pats spēj nodot ziņu mūsu sistēmā. Elektromontieriem vairs nav jāiet un fiziski jāmeklē, kur tieši ir noticis bojājums - ziņojums no elektrotīkla parāda precīzu atrašanās vietu. Šie piemēri parāda, ka, ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas, tostarp mākslīgo intelektu, mēs varam strādāt ātrāk un efektīvāk ar mazāku darbinieku skaitu. Tāpat ir virzieni, kur izmaiņas rada uzlabota darba organizācija. Ir arī daudzas lietas, ko klienti paveic paši - viņiem vairs nav jānāk uz Sadales tīklu, nav jādrukā un jānes dokumenti, visu iespējams paveikt elektroniski, un dokumentus var apstrādāt no jebkuras vietas Latvijā. Vēlos piebilst, ka esam iesaistījušies darba efektivitātes paaugstināšanas programmā, kurā viens no mērķiem ir paveikt nepieciešamo darba apjomu ar mazākiem cilvēkresursiem. Realizējot darbības efektivitātes paaugstināšanas programmu uzņēmumā, kopējo personāla skaitu plānojam samazināt par 810, un šobrīd jau ir slēgtas vairāk nekā 500 darba vietas, ko nodrošina ne vien digitālo tehnoloģiju ieviešana elektrotīklā, bet arī investīcijas elektrotīkla atjaunošanā un uzturēšanā, jo, efektīvi investējot, samazinās elektrotīkla bojājumu skaits.

- Ne jau pavisam bez cilvēkiem var strādāt jaunās tehnoloģijas - to apkalpošanai vajag cilvēkus ar specifiskām zināšanām.

- Mēs saviem darbiniekiem piedāvājam papildu zināšanu apguvi, lai viņi sekmīgi tiktu galā ar saviem pienākumiem, arī strādājot ar mūsdienīgajām tehnoloģijām. Piemēram, viedo skaitītāju apkalpošanai darbiniekus audzinām no sava vidus. Ļoti augstu vērtējam cilvēkus, kuriem piemīt analītiskā domāšana, kuri saprot, kā sistēma darbojas - mūsdienīgs darbinieks ir plaši domājošs un īsā brīdī spēj apgūt jaunas prasmes. Nodarbinām kopumā 1982 darbinieku visā Latvijā. Vidēji katru gadu uzņēmumā nomainās 3% darbinieku. Vidējais darba stāžs uzņēmumā ir 17 gadu, un mūsu vidējais vecums turas nemainīgs jau kopš uzņēmuma dibināšanas - 44 gadi. Tas, ka pie tik ievērojama darbinieku skaita vidējais vecums paliek nemainīgs, nozīmē, ka darbinieki ar lielāku darba stāžu dodas pelnītā atpūtā un uzņēmumā ienāk jauni, mācīties griboši, varoši un uz jaunām tehnoloģijām orientēti darbinieki. Līdz ar to varam secināt, ka mūsu panākumu atslēga kolektīva motivēšanā ir ieguldīt lietās, kas piesaista jaunus darbiniekus un dod iespēju neieslīgt rutīnā jau esošajiem darbiniekiem, piedāvājot inovatīvas iekārtas, jaunas zināšanas un iespēju katram sevi pierādīt un pilnveidot.

- Vai var teikt, ka Sadales tīkls ir mūsdienīgs uzņēmums ar modernām tehnoloģijām?

- Jā, mēs esam mūsdienīgi. Tā kā Sadales tīkls darbojas regulēta biznesa vidē, visiem ieguldījumiem jaunākajās tehnoloģijās ir jābūt ekonomiski pamatotiem. Savā darbībā esam ieviesuši ne tikai iepriekšminētās tehnoloģijas, kas ļauj samazināt darbinieku skaitu, bet arī domājam par izmaksu efektivitāti uzņēmuma pārvaldīšanā. Piemēram, uz sapulcēm ik nedēļu vairs nav jābrauc cilvēkiem no visas Latvijas - tagad sanāksmes varam noturēt videokonferencē vai izmantojot, piemēram, Skype programmu. Arī darba pārrunas ar ārvalstīs dzīvojošajiem cilvēkiem personāla atlases speciālisti veic attālināti, organizējot starptautiskās telefonsarunas, video zvanus, izmantojot bezmaksas sarunu platformas kā Whatsapp un citus komunikācijas instrumentus. Tas ļauj ietaupīt laiku un paveikt darbu efektīvāk. Nu jau daudzus gadus uzņēmumā ir izveidota ekspertu kustība - tie ir cilvēki, kuriem ir ko teikt saviem kolēģiem - tas samazina rutīnu un dod iespēju attīstīties gan ekspertam, gan kolēģiem. Eksperti ir tie, kuri meklē inovācijas - skatās, kas jauns ir nozarē visā pasaulē - kādi ir jaunākie risinājumi un tehnoloģijas, ko varētu ieviest arī Sadales tīkls. Ja tiek atrasts kaut kas vērtīgs, sākumā testējam mūsu apstākļos, tajā skaitā arī no klimatisko apstākļu viedokļa. Tāpat tiek vērtēts ekonomiskais efekts. Tā darbinieki papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem var apgūt jaunas zināšanas, pilnveidoties.

- Vai jaunais enerģētiķis no mācību iestādes atnāk pietiekami labi sagatavots?

- Viss ir atkarīgs no jaunā cilvēka - ja viņš ir vēlējies apgūt zināšanas, tad tās viņam ir. Mēs ļoti labprāt pieņemam praksē visu līmeņu izglītības iestāžu jauniešus, kuri izsaka vēlmi praksi iziet lielākajā elektroenerģijas sadales uzņēmumā. Praktikantus, kuri labi sevi parāda prakses laikā, pieņemam pastāvīgā darbā. Uzskatām, ka prakses laikā gan uzņēmums, gan praktikants viens otru labi iepazīst un var pieņemt objektīvu lēmumu par pastāvīgo darbavietu un nākotnes karjeru. Enerģētika ir ļoti plaša joma, tāpēc piedāvājam praksi vairākos virzienos viena uzņēmuma ietvaros. Karjeras iespējas ir ļoti plašas. Piebildīšu, ka mūsu uzņēmumā strādājošajiem ir priekšrocības uz kādu citu brīvu vakanci - ja cilvēks vēlas pamainīt darbu un iemācīties kaut ko citu, tad šāda iespēja viņam tiek dota.

- Ja mēs abstrahētos no šodienas un pārceltos desmit gadus uz priekšu - kāds būtu ideālais Sadales tīkla darbinieks?

- Jau šobrīd ir izteikta un pēc desmit gadiem noteikti pieņemsies spēkā tendence būt nepārtrauktā zināšanu papildināšanas procesā. Ne tikai Sadales tīkla darbiniekam, bet arī daudzu citu profesiju pārstāvjiem vajadzēs visu laiku mācīties un apgūt jaunumus, kas saistās ar profesiju. Ideālais darbinieks nebūs zaudējis zinātkāri, meklēs veidus, kā uzlabot gan paša profesionālās iemaņas, gan domās par uzņēmuma turpmāko attīstību. Darbiniekam vajadzēs spēt pielāgoties nemitīgām pārmaiņām. Nākotnes darbiniekam ir jāapzinās, ka labākā rezultāta sasniegšanai viņa vērtībām ir jāsakrīt ar uzņēmuma vērtībām. Mēs apzināmies, ka ne jau tikai atalgojums nosaka darbavietas izvēli, svarīgas ir arī citas lietas - uzņēmuma reputācija, papildu izglītības iespējas, sociālās garantijas, darba devēja attieksme. Tāpēc esam saglabājuši tradīcijas un aktivitātes, lai katrs darbinieks sajustu sevi kā piederīgu lielajam kolektīvam.

- Vai ambiciozs cilvēks, kurš vēlas attīstīties, var saņemt atbalstu no uzņēmuma, lai rakstītu doktora disertāciju un strādātu zinātnē?

- Protams! Šādiem cilvēkiem mēs apmaksājam arī studijas, turklāt piedāvājam tēmas, kas aktuālas mūsu uzņēmumam. Gribu piebilst, ka atbalstām un piedāvājam nepieciešamos resursus un datus, lai rakstītu arī kvalifikācijas darbus koledžas studentiem un bakalaura un maģistra darbus. Mēs esam ieinteresēti, lai jaunie cilvēki savas ambīcijas varētu īstenot mūsu uzņēmuma ietvaros un sniegtu savu pievienoto vērtību uzņēmuma attīstībā.

- Vai elektrotīkls arī tālākā nākotnē saglabās esošo lomu?

- Elektroenerģijas piegāde un stabilitāte noteikti būs nepieciešama, bet jautājums ir cits - varbūt būtiski mainīsies elektroenerģijas ieguves veidi un katrā mājsaimniecībā būs sava lokālā elektrības ražotne no atjaunojamajiem resursiem, kura nodrošinās visas mājsaimniecības vajadzības. Vajadzēs speciālistus, kuri ieteiks labākos risinājumus un iemācīs cilvēkus pareizi lietot iekārtas. Arī katram iedzīvotājam, uzstādot savā mājoklī, piemēram, saules paneļus, būs jāapgūst jaunas zināšanas, kā tos pareizi lietot. Noteikti jāpiemin arī elektroauto uzlādes stacijas - šobrīd vēl esam sākuma stadijā, bet pēc gadiem pieciem vai desmit tā būs mūsu ikdiena. Vērtējot tehnoloģiju attīstību ar šodienas acīm, mēs zinām, ka ļoti strauji viss var mainīties, tāpēc katram no mums ir jābūt gatavam pārmaiņām.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!