Aug kopā ar uzņēmumu

 
MĀCĀS NEPĀRTRAUKTI. Gaļina Pančenko uzskata: lai arī cik augstas raudzes speciālists katrs būtu, zināšanu bagāža nekad nav pilnīga. Gaļina to bagātina pašmācības ceļā, caur kolēģu padomiem, uzņēmuma piedāvātajām apmācību iespējām ©Dmitrijs Suļžics/ F64 Photo Agency

Gaļinai Pančenko piemīt ļoti vērtīga rakstura iezīme – vēlme nemitīgi izzināt ko jaunu, mācīties, atklāt sev jaunus apvāršņus. Tieši šī personības šķautne palīdzējusi veidot daudzveidīgu karjeras ceļu. Viņa piekrīt, ka prasme un vēlme mācīties ir atslēga ikviena cilvēka konkurētspējas stiprināšanā, it sevišķi jau mūsdienās, kad darba tirgus ir tik ļoti mainīgs, tādēļ ļoti iespējams, ka cilvēkam mūža laikā var nākties mainīt savu profesiju vairākas reizes. Tāpēc ikvienam jāprot pielāgoties mainīgajai profesiju pasaulei un jāizglītojas visa mūža garumā. Gaļina tam ir spilgts piemērs.

Viņa jau vairāk nekā desmit gadu par savu darbavietu sauc Latvijas tehnoloģiju un izklaides uzņēmumu Tet (agrāk - Lattelecom). Kā viens no svarīgākajiem argumentiem, kāpēc izvēle izdarīta par labu Tet, ir uzņēmuma vēriens un tā piedāvātās daudzveidīgās izaugsmes iespējas gan horizontālā, gan vertikālā virzienā.

Profesionālā izaugsme

Gaļina sākotnēji pildīja norēķinu nodaļas speciālistes pienākumus. Gada laikā viņa savā ziņā kļuva par neformālu komandas līderi, jo tieši Gaļina pārstāvēja komandu, kad bija jākomunicē ar citām struktūrvienībām. Viņa ir guvusi pieredzi arī kā ražošanas eksperte un klientu informēšanas procesa eksperte, darba rūdījums uzkrāts kā klientu informēšanas sektora vadītājai. «Darbs klientu informēšanas sektorā nozīmē, ka man ir jāpārzina visi ar klientu saistītie procesi - pārdošanas, piegādes, norēķinu, aprūpes un uzturēšanas process, visi šie procesi jāsaredz kā viens vesels cikls. Un klientu informēšana caurvij visus šos iepriekšminētos procesus - mums ir jāsaprot, kad un kā klientu vislabāk uzrunāt, piemēram, iepazīstinot ar kādu jaunu piedāvājumu, informējot par rēķinu, pakalpojumu saistošu informāciju un tamlīdzīgi,» skaidro Gaļina. Tādējādi darba ikdiena ļāvusi gūt daudzveidīgas zināšanas un pieredzi, piedaloties vairākos stratēģiskos projektos, kas pērn pavēra durvis uz jaunu amatu - Gaļina šobrīd ir IT biznesa analītiķe. «Kad uzzināju par šo iespēju, šķita, jā, es to varu, esmu šim darbam gatava, taču, ieraugot amata aprakstu, mana pārliecība nedaudz saruka. Šaubas gan bija uz īsu mirkli, jo nolēmu pa punktiem sīki izvērtēt savu iepriekšējo pieredzi, savas zināšanas un prasmes novērtējot piecu ballu skalā,» atceras Gaļina. Un šī detalizētā atskaite pašai par sevi ļāva atgūt ticību sev un savām spējām - viņa bija gatava kļūt par biznesa analītiķi. «Es teiktu, ka biznesa analītiķis ir kā tilts starp biznesu jeb pasūtītāju un IT cilvēkiem. Es uzklausu pasūtītāja vajadzības, saprotu īsto mērķi un procesu un pārvēršu šīs vajadzības par lietotāju stāstiem, pēc kuriem IT komanda uzdizainēs sistēmu, kas atbalstīs nākotnes procesus un ļaus sasniegt vēlamo rezultātu. Tas vienlaikus piešķir darba ikdienai pozitīvu dzirksteli, gan ir arī kā izaicinājums, jo ir svarīgi panākt, lai visas iesaistītās puses runātu vienā valodā,» akcentē Gaļina.

Zināšanu bagāža nekad nav pilnīga

Gaļina atzīst, ka jaunais amats atkal mudināja mācīties, pētīt, jo, lai arī cik augstas raudzes speciālists būtu, zināšanu bagāža nekad nav pilnīga. Tā tiek bagātināta pašmācības ceļā, caur kolēģu padomiem, uzņēmuma piedāvātajām apmācību iespējām. «Daudz informācijas atrodu un lasu internetā, tāpat ļoti pretimnākoši ir kolēģi, kas dalās ar savu pieredzi, mums pat uzņēmuma iekšienē ir izveidots sava veida lekciju kopums, kad kolēģi iepazīstina ar savu profesiju, amata specifiku, ar to, ko viņi ikdienā dara, tādējādi vēl labāk ļaujot izprast citu struktūrvienību darbu. Tas ir ļoti vērtīgi. Arī pats uzņēmums piedāvā daudzveidīgas apmācību iespējas, lai darbinieki pilnveidotos profesionālā gultnē. Tiek piedāvāti arī dažādi kursi, kas domāti personības attīstībai. Un es ļoti augstu novērtēju to, ka uzņēmums ir gatavs manī kā darbiniekā investēt, lai es augtu un attīstītos līdz ar to. Piemēram, drīzumā uzsākšu agile mācības, kas paredzētas visiem darbiniekiem, proti, apgūsim jaunu darba metodi, kā strādāt efektīvāk, lai ātrāk ieviestu mūsdienīgus un inovatīvus risinājumus un pakalpojumus. Ja kādreiz pie viena liela projekta no idejas līdz tās realizācijai varēja strādāt pat līdz trim četriem gadiem, tagad šāda pieeja nestrādā, jo vairāku gadu laikā izstrādātais risinājums jau var būt mūsdienu tehnoloģiskajām un cilvēku prasībām neatbilstošs, novecojis. Agile pieeja palīdz ātrāk nonākt līdz reālajā vidē pārbaudāma risinājuma prototipam,» uzsver Gaļina.

Visu laiku attīstībā

Lai paplašinātu savu redzesloku, viņa ir pieteikusies arī pieaugušo mācībām (Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide mācībām var pieteikties ikviens strādājošais un pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem). Gaļina vēlas apgūt projektu vadību ar jaunajām mūsdienu darba metodēm - agile, scrum, lean, kanban, lai apgūtu padziļinātas zināšanas un jaunās metodes varētu pielietot savā darbā. «Jebkuras jaunas iemaņas palīdz darba ikdienā ieviest jaunas vēsmas, dod jaunu skatījumu, kā vienu vai otru procesu varam organizēt kaut kā savādāk nekā līdz šim. Tet pārstāv jomu, kas nemitīgi mainās, tāpēc arī es nevaru apstāties savā attīstībā. Biznesa analītiķis pēc būtības nav piesaistīts kādai konkrētai sfērai, mēs varam darbu uzsākt dažādos projektos, un katrā no tiem mums jāspēj orientēties.»

Krāsainā atpūta

Jaunas zināšanas Gaļina papildina, ne tikai domājot par savām profesionālajām gaitām, bet arī atpūtas brīžos. Arī tad viņa labprāt eksperimentē, pamēģina ko jaunu, mācās. Piemēram, ja kāds viņai pirms desmit gadiem būtu teicis, ka kalnu slēpošana kļūs par viņas aizraušanos, Gaļina neticētu. Bet, draugu pierunāta, viņa uz slēpēm uzkāpa, un nu jau Austrijas kalnu iekarošana kļuvusi par ikgada tradīciju. Pārbaudīta arī sava varēšana boksā, skriešanā, jogas nodarbībās. Bet pirms trīs mēnešiem Gaļina sajutusi nepārvaramu vēlmi ienirt mākslas pasaulē jeb sākt gleznot. Tapuši jau vairāki darbiņi, un, kas zina, varbūt ap Ziemassvētku laiku kolēģus viņa varēs pārsteigt ar kādu nelielu izstādi, bet varbūt būs atrasts vēl kāds vaļasprieks. Katrā ziņā apgūt ko jaunu - tas ir Gaļinas dzīves vadmotīvs.