Madara Bērziņa: "Mūzikas valoda ir universāla. To saprot visi."

 
Rīgas 3. speciālās pamatskolas pedagoģe Madara Bērziņa uzsver, ka nevar būt par daudz pasākumu un realizētu projektu, kuri palīdzētu iejusties sabiedrībā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. ©Publicitātes foto

Ukraiņu un latviešu pusaudži ar īpašām vajadzībām Ropažos mācīsies runāt “mūzikas valodā”.

Divdesmit bērni ar īpašām vajadzībām un viņu atbalstītāji no Latvijas un Ukrainas pirmsjāņu nedēļā pulcējas Ropažos, lai piedalītos Rīgas 3. speciālās pamatskolas organizētajā starptautiskajā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektā “Mūzikas valoda”. Katru valsti pārstāvēs desmit 13-17 gadus veci jaunieši ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu pavadošās personas, kuru uzdevums būs atbalstīt un nodrošināt lai nedēļu garā darbošanās projektā “Mūzikas valoda” jauniešiem būtu pozitīvām emocijām pilna. Intervijā laikrakstam “Neatkarīgā Rīta Avīze” par projektu un tā nepieciešamību stāsta Latvijas grupas līdere, Rīgas 3. speciālās pamatskolas skolotāja MADARA BĒRZIŅA.

- Kāpēc tieši runāšana mūzikas valodā ir izvēlēta kopīgajam Latvijas un Ukrainas projektam?

- Pirmkārt, mūzikas valoda ir universāla. Un to saprot visi, neatkarīgi no rases, dzimuma, vecuma, vajadzībām un interesēm. Otrkārt, mūsu jauniešiem (tas attiecas gan uz mūsu skolas bērniem, gan programmas viesiem no Ukrainas) ir problēmas ar komunikāciju jau dzimtajā valodā, tāpēc vajadzēja atrast tādu formu sadarbībai ar ukraiņu bērniem, kas būtu saprotama gan latviešiem, gan ukraiņiem. Un kas gan var būt saprotamāks un universālāks par mūziku. Galu galā mūzikas skaņai un ritmam nav robežu.

- Kas ir “Mūzikas valoda” un kā tā sākās?

- Ideja par projektu mums radās vēl pērnā gada pavasarī, taču nebija skaidrs, kā sākt, ko un kā darīt, lai ideja realizētos. Mums nebija nekādas pieredzes ne par projektu rakstīšanu starptautiskai sadarbībai, ne arī sapratnes, kā mūsu bērnus iesaistīt šādā starptautiskā projektā. Un te varu teikt milzīgu paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un mentorei Ievai Grundšteinei. Tieši Ieva palīdzēja saprast, kā darbojas šādas apmaiņas programmas, kādi ieguvumi būs mūsu skolas bērniem, ko un kā darīt, lai varētu pareizi nokārtot arī vajadzīgo dokumentāciju. Un, protams, viņa, izmantojot savus kontaktus arī “saveda” mūs kopā ar Ukrainas jauniešu atbalsta organizāciju. Galvenā projekta ideja - pulcēt jauniešus ar īpašām vajadzībām, kuriem interesē mūzika.

- Vasaras nometnes, projekti un programmas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām tiek rīkotas regulāri, atbalsta pasākumos iesaistās arī nevalstiskās organizācijas. Ar ko “Mūzikas valoda” ir īpaša?

- Uzreiz gribu teikt, ka šādu pasākumu nevar būt par daudz. Ikdienā strādājot skolā, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, labi varu salīdzināt vajadzības un iespējas. Tāpēc nedrīkst neizmantot jebkuru iespēju, lai iesaistītu šos bērnus un jauniešus kopīgos pasākumos. “Mūzikas valoda” būs vieta, kur mūsu skolas jauniešiem atrast jaunus draugus no pavisam citas valsts un vienlaikus veselu nedēļu pavadīt ārpus sava ierastā ikdienas ritma. Varbūt mums, lielākajai daļai sabiedrības, tas skan tik vienkārši un pierasti - sak, kas tur liels. Bet šiem bērniem ar īpašajām vajadzībām katrs šāds pasākums ir piedzīvojums, kas rada spēcīgas pozitīvas emocijas, bet katrs jauniegūts draugs ir zelta vērtē. Turklāt “Mūzikas valoda” vienlaikus būs ne tikai vasaras izklaide ar muzikāliem elementiem, bet mācīs šiem jauniešiem sadarbošanos, pašizpausmi un pat atklāsmi par savu varēšanu, darbojoties kopā. Jāņem vērā, ka daļa no programmas dalībniekiem ir bērni ar visai smagām diagnozēm.

- Ko piedāvāsiet projekta dalībniekiem - jauniešiem no Latvijas un Ukrainas?

- Domāju, ka katra diena gan mūsu, gan ukraiņu bērniem būs piedzīvojumu pilna. Un uzreiz gribu pateikt paldies mūziķei Madarai Celmai un viņas dēlam Kristjānam Daniēlam, perkusionistam Nilam Īlem, folkloras kopai “Mare” un vadītājai Mārītei Osei, 3. speciālās pamatskolas direktorei Dacei Skeranskai, kā arī mūsu skolas pedagoģēm Leldei Jansonei, Benitai Rubiķei un Kristīnei Koncevičai par atbalstu projektam un piedalīšanos “Mūzikas valodas” darbā, ziedojot savu brīvo laiku, lai strādātu ar bērniem, palīdzētu viņiem iejusties un vadītu nodarbības. Katra paredzētā aktivitāte - vienalga, vai tā būtu mūzikas skaņu ierakstīšana dabā, mūzikas instrumentu darināšana no sadzīves priekšmetiem, piedalīšanās īstu mūzikas instrumentu spēlē vai latviešu un ukraiņu tradīciju apguve - dos kaut ko jaunu un iepriekš vēl neiepazītu. Bet, protams, pats svarīgākais (un arī to varu teikt pēc pieredzes darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām) ir tas, ka viņi būs kopā. Milzīgs paldies arī Ukrainas organizācijas viceprezidentei Irinai Bodnarei - bez viņas entuziasma šis projekts nebūtu. Jāņem vērā, ka teju visi ukraiņu grupas jaunieši vispār pirmo reizi izbrauks ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas.

Varbūt mums, lielākajai daļai sabiedrības, tas skan tik vienkārši un pierasti, bet šiem bērniem ar īpašajām vajadzībām katrs jauniegūts draugs ir zelta vērtē.
Teju visi ukraiņu grupas jaunieši vispār pirmo reizi izbrauks ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas.

***

Projekts “Mūzikas valoda” norisināsies Ropažu viesu namā “Pie Zeltītes” no 15. līdz 22. jūnijam. Tajā no katras valsts iesaistīti 10 jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem, grupas līderis un trīs atbalsta personas. Projekta “Mūzikas valoda” sadarbības partneri ir Ukrainas starptautiskās sadarbības organizācija “All-Ukrainian Association fot Youth Co-operation “Alternative-V””, kā arī Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Pie “Mūzikas valodas” dalībniekiem viesosies mūziķe Madara Celma ar dēlu Kristjānu Daniēlu, folkloras kopa “Mare”, Rīgas 3. speciālās pamatskolas pedagogi, kuri palīdzēs jauniešiem gan izgatavot, gan darboties ar mūzikas instrumentiem, bet viena diena tiks veltīta ekskursijai pie perkusionista Nila Īles. Programmas ievadā paredzēta latviešu nacionālā diena, kurā ukraiņu jaunieši tiks iepazīstināti ar mūsu nacionālajām tradīcijām, bet izskaņā ukraiņi iepazīstinās mūsu jauniešus ar savām tradīcijām. 21. jūnijā paredzēts noslēguma koncerts, kurā par savu izpratni, kā runāt mūzikas valodā, jaunieši dalīsies ar citiem. Pēc noslēguma koncerta paredzēta Saulgriežu nakts svinēšana, tajā folkloras kopa “Mare” un tās vadītāja Mārīte Ose rādīs īstās saulgriežu nakts tradīcijas.

Projekts “Mūzikas valoda” tiek realizēts Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” ietvaros (pieteikuma Nr. 2018-3-LV02-KA105-002349) ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.