AS Sadales tīkls Ventspilī un novadā šogad atjaunos elektrotīklu 65 km garumā

 
©Publicitātes foto

Turpinot pakāpeniski atjaunot elektrotīklu, AS Sadales tīkls Ventspils pilsētā un novada teritorijā šogad atjaunos elektrotīklu 65 km garumā. Lai paaugstinātu klientu elektroapgādes drošumu, AS Sadales tīkls šogad atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 50 km garumā, rekonstruēs zemsprieguma elektrotīklu 15 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 14 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 1,3 miljonus eiro.

Elektrotīkla atjaunošana ir galvenais uzdevums, lai nodrošinātu klientiem nepārtrauktu elektroapgādi un nepieciešamo pieslēguma jaudu. Investīcijas tiek ieguldītas mērķtiecīgi, jo jebkurš elektroapgādes pārtraukums var izraisīt krīzes situāciju - uzņēmējiem pārstāj darboties iekārtas, tiek traucēts iestāžu darbs, cieš ne vien iedzīvotāji, bet arī tūristi un pašvaldības viesi. Īpaši svarīgi tas ir ražošanas nozares uzņēmējiem, kur aizvien vairāk tiek izmantotas digitālas un jutīgas tehnoloģijas un pat dažu sekunžu elektroapgādes pārtraukums var radīt būtiskus zaudējumus. Tādēļ, plānojot investīcijas, AS Sadales tīkls ņem vērā virkni faktoru - elektrotīkla stāvokli, vecumu, noslodzi, pilsētas un uzņēmējdarbības attīstību un elektrotīkla nozīmīgumu, kā arī uzņēmuma finansiālās iespējas rekonstrukcijas veikšanai.

Jau iepriekšējos gados Ventspils novadā AS Sadales tīkls realizēja apjomīgus projektus, lai paaugstinātu klientiem elektroapgādes drošumu un kvalitāti, un šogad darbs turpinās. Elektrotīkla pārbūve norit gan Ventspils, gan novada teritorijā. Ventspilī, Rūpniecības ielā, atjaunots 1969. gadā izbūvētais sadales punkts, kas nodrošina elektroapgādi vairāk nekā 2000 klientu, tajā skaitā uzņēmumiem SIA Ventspils metināšanas rūpnīca, SIA Baltic Forest Trading,

SIA Hydraulik Bauteile Baltic, SIA Ostas celtnieks. Sadales punkta pārbūves laikā 2,4 km garumā atjaunota vidējā sprieguma 10 kV (kilovoltu) kabeļu līnija un sadales punktā uzstādīti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri dod iespēju AS Sadales tīkls personālam attālināti vadīt elektrotīklu un nodrošinās, ka elektrotīkla bojājuma gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti varēs veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem. Attālināti vadāmus jaudas slēdžus AS Sadales tīkls uzstādīs arī Ganību ielā esošajā transformatoru apakšstacijā, nodrošinot iespēju attālināti veikt elektrotīkla pārslēgumus.

Elektrotīkla rekonstrukcija šobrīd norisinās Vecpilsētā - Saules un Kārļa ielu apkaimē, kur norit divu transformatoru apakšstaciju pārbūve un darbu laikā tiek veikta jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūve 200 metru garumā. Elektrotīklu AS Sadales tīkls atjauno arī Rīgas ielā - no Katoļu līdz Vasarnīcu ielai, kur zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 400 metru garumā. Vēl pilsētas teritorijā apjomīgs darbs norit Priežu ielā, kur tiek veikta gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrotīkla pārbūve. Šajā apvidū AS Sadales tīkls veiks jaunas vidējā sprieguma 10 kV kabeļu līnijas izbūvi 1 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 3,8 km garumā un rekonstruēs divas transformatoru apakšstacijas.

Savukārt Ventspils novada teritorijā elektrotīkla pārbūve šogad norisinās Zlēku, Ugāles, Puzes, Popes, Ances, Užavas, Vārves, Tārgales un Piltenes pagastā. Novadā AS Sadales tīkls šogad veic apjomīgu vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūvi, lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu vairākiem tūkstošiem klientu.