"Igate": Ceļu būvnieku kapacitāte ir pietiekama
 
DOBELES novada dome kā pasūtītāja ir ļoti saprotoša un vērsta uz laba rezultāta sasniegšanu, kas ir ļoti būtiski, lai objekti būtu skaisti un kvalitatīvi un kalpotu par teicamu ierakstu arī mūsu uzņēmuma vēsturē, teic Madars Radželis ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Pagājušajā nedēļā ceļu būves kompānija Igate ir saņēmusi Dobeles novada domes apstiprinājumu, ka iepirkuma konkursa rezultātā Katoļu un Bīlenšteina ielu būvniecība Dobelē ir uzticēta kompānijai Igate. Ja konkursa rezultātu nemainīs varbūtēja apstrīdēšana, tad kopumā par 926 192,54 eiro būvniecību plānots sākt šajā pavasarī. Vairāk par jau realizētajiem projektiem, nākotnes plāniem un uzņēmumu kopumā stāsta valdes loceklis Madars Radželis.

- Kā ir sanācis, ka ceļu būves kompānija Igate samērā regulāri veic darbus Dobeles novadā?

- Zināmā mērā tā ir likumsakarība, jo mēs esam Jelgavas kompānija, tātad Dobele atrodas mums ļoti tuvu, un tas ir izdevīgi visām iesaistītajām pusēm. Igate sistemātiski piedalās izsludinātajos konkursos visā Latvijā, tostarp Dobelē, taču ne vienmēr mums izdodas tajos uzvarēt. Runājot par Dobeli, piebildīšu, ka pēdējais konkurss, kurā saņēmām pasūtījumu no Dobeles novada domes, bija 2015. gadā. Tātad ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, līdz šodien saņēmām labo ziņu par uzvaru konkursā. Piebildīšu, ka Dobeles novadā esam realizējuši arī Latvijas Valsts ceļu, Latvijas Valsts mežu un privātuzņēmēju projektus. Faktiski ik gadu novada teritorijā īstenojam kādu projektu, tāpēc labi pārzinām daudzas novada ģeoloģiskās, ģeogrāfiskās un meteoroloģiskās nianses, kas mums dod iespēju apzināt riskus un priekšrocības jau būvniecības sagatavošanās laikā.

Dobeles novads kā pasūtītājs ir interesants ne tikai Igatei, jo arī Saldus un Tukums, kur lokalizētas citas ceļu būves kompānijas, atrodas pavisam tuvu, tātad esam līdzvērtīgi konkurenti.

- Redzamākais un zināmākais objekts Dobelē, ko būvējusi Igate, ir Tirgus laukums. Ko šis projekts nozīmēja jums pašiem?

- Ar Tirgus laukuma rekonstrukciju mēs ļoti lepojamies. Atceros, ka būvniecības laikā bija vairākas problēmas - slikti laika apstākļi, īsi termiņi, kā arī problemātiski bija iegādāties Latvijā ražotu skaldītā akmens bruģi. Kaut arī pagājuši vairāki gadi, mūsu uzņēmuma vēsturē tas ir labs ieraksts - objekts, ar ko lepoties. Neslēpšu, ka, piedaloties jaunos konkursos visā Latvijā, kā vienu no sava darba piemēriem mēdzām nosaukt arī Tirgus laukuma rekonstrukciju.

- Konkurence starp ceļu būves kompānijām ir spēcīga. Kādi ir jūsu trumpji, jo pamatā visos konkursos ir zemākās cenas princips. Kā ir iespējams piedāvāt zemāko cenu, nezaudējot kvalitāti?

- Šobrīd ir spēkā jauni noteikumi, kas paredz ne tikai zemāko cenu, bet arī citus kritērijus, kas kopumā veido saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Jaunajā konkursā, kurā tikko guvām uzvaru, piedalījās trīs pretendenti - Igates piedāvājums vienlaikus bija gan ar zemāko cenu, gan guva punktus arī citos kritērijos. Piebildīšu, ka 90% gadījumu Igate konkursos uzvar ar zemāko cenu. To varam piedāvāt tāpēc, ka maksimāli efektīvi izrēķinām tehnikas, materiālu, darbaspēka un citas izmaksas, kā arī iekļaujam riska faktorus. Būtībā konkursi ir tāda laimes spēle - ir gadījies, ka miljonu vērtu projektu zaudējam dēļ pārsimts eiro vai arī - gluži pretēji - vinnējam konkursu, jo cita pretendenta cena ir dažus simtus lielāka. Ir labi, ja konkurenti ir ceļu būvnieki, kuri rūpīgi ir iedziļinājušies projektā, visu aprēķinājuši un tad iesnieguši savu piedāvājumu. Tad ir garantija, ka ceļš tiešām tiks uzbūvēts. Slikti, ja ar zemākās cenas piedāvājumu uzvar vienas dienas kantoris, kas mētājas no vienas jomas citā. Papīrs panes visu - var piestādīt dokumentus, ka kompānijai ir ļoti spēcīgi ārvalstu partneri, kam ceļu būvē ir milzu pieredze, bet faktiski neviens neuzņemas atbildību. Beigu beigās pasūtītājs ir iedzīts stūrī, jo apdraudēta ir ES naudas saņemšana, un projekts nav realizēts vajadzīgajā laikā un kvalitātē. Mēs ļoti atbildīgi izrēķinām savu piedāvājumu, iekļaujot visas izmaksas, lai vēlāk nebūtu jāsaka klientam - mēs nepaspēsim vai pietrūkst naudas. Igatei ir jau 26 gadu pieredze un laba reputācija, ko pat nedomājam sabojāt ar cenu dempingu un neizpildītām saistībām.

Igate ir pilnvērtīgs ceļu būves uzņēmums ar divām asfaltbetona un vienu bruģa rūpnīcu, visu nepieciešamo tehniku, spēcīgiem speciālistiem un daudzskaitlīgu strādājošo kolektīvu. Iepriekšminētie nosacījumi mums dod iespēju pašiem visu izdarīt saviem spēkiem, apakšuzņēmējus piesaistot tikai specifisku darbu veikšanai.. Kopumā augu gadu uzņēmumā strādā ap 300 darbinieku, bet būvniecības sezonas laikā piesaistām mazkvalificētā darba darītājus un kopējais strādājošo skaits sasniedz 400.

- Būvkompānija ir tikai projekta īstenotāja realitātē - sākums tam ir pasūtītāja vīzija un tehniskais projekts. Cik kvalitatīvi tie ir sagatavoti?

- Tāpat kā būvniecībai, tā arī projektēšanai tiek izsludināts konkurss. Pieteikties var gan zinošie projektētāji, gan viendienas kompānijas, taču pēc iesniegtās dokumentācijas ir grūti saprast, kurš ir kurš. Tāpēc, noslēdzoties konkursam, gadīties var visādi. Ir projekti, ko vienkārši var izmest ārā un jāsāk viss no sākuma, un ir projekti, kas ir tiešām labi izstrādāti. Saņemot projektu, mums ir dažas nedēļas laika, lai to pārskatītu. Piesaistām zinošus būvdarbu vadītājus un citus speciālistus, kas faktiski pārrēķina projektu. Gadās, ka projektā ir paredzēts veikt kādu procesu, bet tas neatspoguļojas veicamā darba apjomā, tātad arī izmaksās. Ja mūsu speciālisti atrod neatbilstības, ziņojam pasūtītājam, kas tālāk sazinās ar projektētāju, un tas veic nepieciešamās izmaiņas. Rūpīgi izstudējot projektus vēl pirms iepirkuma konkursa un ziņojot par nepilnībām klientam, mēs vienlaikus viņu pasargājam un spējam izstrādāt realitātē pamatotu būvniecības piedāvājumu, kas vienlaikus nozīmē, ka varēsim veikt darbus paredzētajā laikā un kvalitātē.

Vienlaikus Igate piedalās apmēram 20 dažādos iepirkumos. Stratēģiski nozīmīgajiem projektiem pievēršam īpašu uzmanību. Par stratēģiski nozīmīgiem uzskatām tos, kuri ir saskaņā ar mūsu uzņēmuma darbības efektivitāti, tostarp asfaltbetona rūpnīcu noslogojumu, bruģa ražotnes kapacitāti un citu resursu pilnvērtīgu izmantošanu. Piebildīšu, ka nule kā vinnētais iepirkums mums bija ļoti svarīgs, jo Dobele ir tuvu mūsu bāzei, kā arī būs nepieciešams liels apjoms bruģa, ko paši saražosim.

Vēl viena nianse, kas nereti ietekmē projekta kvalitāti, ir saskaņojumi ar privātās zemes īpašniekiem. Ja projekta ietvaros nepieciešams kaut vai par dažiem metriem pārcelt sarkanās līnijas, tad saskaņojumu ar zemes īpašniekiem saņemt ir sarežģīti - vieni par to prasa nesamērīgu samaksu, citi vienkārši ietiepjas. Rezultātā jaunajam ceļam var nebūt noteku, tur, kur tās faktiski vajadzētu, vai pārāk stāvas grāvju nogāzes, kas ir grūti kopjamas un bieži tiek izskalotas. Arī šādos gadījumos sabiedrība par vainīgo uzskata tikai un vienīgi būvnieku, turklāt ceļu uzturētājiem tās ir papildu izmaksas. Arī mūsu praksē ir projekts, kuru nevarējām pabeigt, jo pasūtītājs nespēja dabūt saskaņojumu apmēram par 100 metru ceļu posmu. Šajos gadījumos projektētājs arī nav vainojams. Bet ir tādi projekti, kas vispār nesaskan ar realitāti, un rodas sajūta, ka projektētājs līdz tai vietai pat nav aizbraucis. Projektā iezīmēti krūmi, bet realitātē ir lieli koki. Vienreiz projektā bija iezīmēts kūdras slānis, kuru cītīgi rakām un meklējām, bet beigās izrādījās, ka tas atrodas 400 metru tālāk.

- Ir saprotams, ka visas nianses ir grūti paredzēt un vienmēr var nākt kāds pārsteigums. Kā rīkoties šādās situācijās?

- Vissvarīgākais ir pabeigt objektu laikā un labā kvalitātē, tāpēc ir jābūt ļoti ciešai sadarbībai starp būvnieku, pasūtītāju, būvuzraugu un projektētāju visā būvniecības laikā. Ir maksimāli ātri jāatrod risinājums, nevis jāskalda mati un jāmeklē vainīgais, - kompromisa variantus var atrast vienmēr. Šajā kontekstā vēlos teikt labus vārdus par Dobeles novada pašvaldību - sadarbība vienmēr ir vērsta uz teicamu rezultātu.

- Patlaban norit aktīva gatavošanās jaunajai būvniecības sezonai. Vai ir jau noslēgti līgumi ar pasūtītājiem un darba Igatei šovasar pietiks?

- Šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie iepirkumiem - pirmie konkursi jau ir noslēgušies un, kā jau teicu, ir arī pirmās pozitīvās ziņas. Starp pasūtītājiem ir gan Latvijas Valsts ceļi, gan pašvaldības, gan privātuzņēmēji. Ja viss notiks, kā esam plānojuši, tad šis gads nebūs sliktāks par iepriekšējo, kas pamatoti uzskatāms par labu gadu.

Nevaru piekrist, ka šobrīd būvniekiem galīgi nebūtu darba, jo liela daļa mūsu pastāvīgo darbinieku strādā Latvijas - Krievijas robežas objektos, kur daļu būvdarbu iespējams veikt tikai sala apstākļos - purvu dēļ - un vasarā šīs vietas nav pieejamas. Otra daļa būvnieku ir pelnītā atvaļinājumā, jo mūsu profesijā atvaļinājums vasarā nesanāk. Sākoties pavasarim, no atvaļinājumiem atgriezīsies visi darbinieki, lai īstenotu aktuālos objektus.

- Pašvaldībām un arī valsts struktūrām, kas šobrīd izsludina būvniecības iepirkumu konkursus, ir bažas, vai pietiks projektēšanas un būvniecības jaudas? Vai būvnieki tiks galā ar uzņemtajām saistībām, kā arī vai pārlieku nesakāps cenas?

- Es domāju, ka ceļu būves jomā problēmu nebūs. Nozares kapacitāte ir pietiekama, taču ar vienu piebildi - ja laikus tiks izsludināti iepirkumi un noslēgti līgumi. Ja līgumus slēgs jūnijā, kad būvniecības sezona ir jau pusē, var rasties problēmas ar savlaicīgu objektu nodošanu ekspluatācijā. Uzsveru - mēs runājam par ceļu būvi, nevis civilo ēku būvniecību, kurā situācija varbūt ir citādāka.

- Vai arī ceļu būves jomā vērojams cenu kāpums, kā tas šogad redzams civilajā būvniecībā?

- Jā, bet tas ir samērīgs un tam ir loģisks pamatojums. Līdz ar to, ka asfaltbetona sagatavošanas izmaksu pusi sastāda tieši naftas produkti, kuru cena pieaug, tad likumsakarīgi, ka pieaug arī asfaltbetona cena. Līdz ar akcīzes nodokļa pieaugumu dārgāka ir arī degviela. Lai nodrošinātu konkurētspēju darbaspēka tirgū, nāksies palielināt strādājošo darba algas. Visi šie aspekti nenoliedzami atsaucas uz kopējo būvniecības cenu. Pagaidām gan nav novērots, ka izsludinātajos iepirkumos piedāvājumi neiekļautos paredzētajā budžetā, nereti tie ir pat zemāki par plānoto.

Domāju, ka ceļu būves nozarē šis būs ražīgs gads.