"DOBELES ŪDENS". Atskats uz 2017. gadu un ieskats nākamā gada plānos
 
NOZĪMĪGĀKIE PROJEKTI. Lielāki un mazāki sadzīves kanalizācijas, ūdensapgādes, ugunsdzēsības, lietusūdens iekšējo un arējo tīklu risinājumi izbūvēti Dobeles novadā ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Šis gads uzņēmumam SIA DOBELES ŪDENS sācies, izvērtējot pagājušajā gadā paveikto, turpinot iesāktās lietas un plānojot šajā gadā darāmos darbus.

2017. gadā SIA DOBELES ŪDENS realizējis vairākus nozīmīgus ūdenssaimniecības sakārtošanas un attīstības projektus. Esam guvuši atbalstu un veiksmīgi sadarbojušies ar Dobeles novada pašvaldības iestādēm, valsts uzņēmumiem un iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām. Kā nozīmīgākos varu atzīmēt:

• Dobeles pilsētas PII Zvaniņš lietusūdens novadīšanas tīklu izbūve, atdalot tos no sadzīves kanalizācijas tīkliem, ēkas iekšienē tika veikta apkures sistēmas rekonstrukcija;

• sadarbībā ar Zemkopības ministrijas nekustamajiem īpašumiem CSDD ēkai Dobelē tika ierakti sadzīves kanalizācijas krājrezervuāri;

• Penkulē bibliotēkai un bērnudārzam tika izbūvēti ūdens un sadzīves kanalizācijas pievadi;

• sadarbībā ar a/s Latvijas valsts meži Tērvetes dabas parkā un Kaņiera ezera atpūtas bāzē tika sakārtota ūdensapgādes sistēma, uzstādot dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas;

• Auru pagasta Ķirpēnu ciemā izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli, tādā veidā risināta lielo avāriju skaita problēma tīklojumā, pašreiz esam spējīgi nodrošināt stabilu pakalpojumu sniegšanu.

Bez iepriekšminētajiem objektiem lielāki un mazāki sadzīves kanalizācijas, ūdensapgādes, ugunsdzēsības, lietusūdens iekšējo un arējo tīklu risinājumi izbūvēti Dobeles novada Kaķenieku, Krimūnu un Jaunbērzes ciemos, kā arī Dobeles pilsētā.

Iepriekšējā gadā, izmantojot Eiropas Savienības projekta līdzfinansējumu, esam uzsākuši apjomīgu sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi privātmāju rajonā, kas atrodas aiz dzelzsceļa sliedēm Jelgavas virzienā. Projekta ietvaros jauni sadzīves kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Dobeles pilsētas Austrumu, Lāčplēša, Kooperācijas, Robežu, Spodrības, Kalna un citās ielās. Papildus jauni tīkli tiks iebūvēti Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojuma piedāvājumu, paralēli sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvei sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību atsevišķa projekta ietvaros izbūvēsim šajās ielās arī ūdensapgādes tīklus.

Darbi ir uzsākti, aktīvi tiks turpināti šajā gadā. Līdz vasaras saulgriežiem ielām jābūt sakārtotām un iedzīvotāji aktīvi varēs uzsākt pakalpojuma pieslēgšanu.

SIA DOBELES ŪDENS mērķtiecīgi strādājusi, lai sakārtotu uzņēmuma iekšējo darbību atbilstoši uzņēmuma ikdienas vajadzību nodrošināšanai, esam sakārtojuši savu teritoriju Noliktavas ielā 5. Darbinieki piedalījušies dažādos semināros, lai apgūtu jaunas zināšanas. Esam apmeklējuši starptautisko Baltijas ūdenssaimniecības konferenci aizvadītā gada vasarā Liepājā. Darbinieku grupa jaunākās nozares inovācijas devusies iepazīt uz starptautisko izstādi IFAT Vācijā, Minhenē. Tikai attīstoties un redzot labus piemērus citviet, varam ieviest jaunas un ilgtermiņā nepieciešamas lietas uzņēmumā un novadā.

Šis gads būvniecības jomā paredzams saspringts un darbīgs. Jāievieš jaunizdotu likumu un Ministru kabineta noteikumu prasības. Jāturpina uzsākto projektu realizācija un jāveic jaunu projektu izbūve. Kā nozīmīgākos varu atzīmēt Dobeles pilsētas maģistrālā sadzīves kanalizācijas spiedvada pārbūvi, jaunu tīklu projektēšanu un izbūvi Ausmas ielā, pašteces vada rekonstrukciju Bērzes masīvā Dobeles pilsētā, tehniskā personāla iesaisti Lauku, Spodrības, Katoļu, Bīlenšteina ielu izbūves realizācijā.

Saprotot, ka komunikāciju izbūve rada iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtiskas neērtības ikdienas darbos, ceram uz Dobeles novada iedzīvotāju un uzņēmēju izpratni, kā arī aicinām uz sadarbību kopēju jautājumu risināšanā. Saviem klientiem un sadarbības partneriem novēlam, lai nezūd apņēmība paveikt lielus un mazus darbus, enerģija īstenot pārdrošākās ieceres un prieks par padarīto!