Limbažu novadā pārskatīs ūdenssaimniecības tarifu
 
ŪDENSSAIMNIECĪBAS pakalpojumu tarifam ir jābūt ekonomiski pamatotam, uzskata Armands Krāģis ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Kā jau visās Latvijas pilsētās un novadu pagastos, arī lielā daļā Limbažu novada bijušo kolhozu centros un ciematos ir realizēti ES līdzfinansētie ūdenssaimniecības attīstības projekti, kā rezultātā būtiski mainījusies ne tikai dzeramā ūdens kvalitāte, bet līdz ar izmaiņām iedzīvotāju skaitā, veiktajām investīcijām tīklu sakārtošanā un notekūdeņu attrīšanas iekārtu būvniecībā, kā arī saistībā ar vairākiem citiem procesiem pirms vairākiem gadiem apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi neatbilst šodienas ekonomiskajam pamatojumam.

Drīz pēc novada izveidošanas pakāpeniski SIA Limbažu komunālserviss pārziņā tiek pārņemti novada pagastu ūdenssaimniecības tīkli. Vairākās apdzīvotās vietās ir veikta tīklu pārbūve un paplašināšana, notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana, kas kopumā rezultējas ar labu ūdens kvalitāti un ietekmes uz vidi samazināšanu. Neskatoties uz to, ka projektus līdzfinansējuši ES fondi, savu daļu investējusi arī pašvaldība. Pašvaldības SIA Limbažu komunālserviss valdes loceklis Armands Krāģis skaidro: «Teikšu atklāti - nosakot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pagastos, vērā tika ņemta lauku teritorijas iedzīvotāju maksātspēja, tāpēc esošo tarifu drīzāk var nosaukt par politisku lēmumu bez ekonomiska pamatojuma. Likums un sabiedrisko pakalpojumu regulators, kas izvērtē un apstiprina tarifu, pieprasa pārskatīt esošo tarifus, lai rezultātā tie būtu ekonomiski pamatoti - iedzīvotājiem būtu jāmaksā tik, cik šie pakalpojumi reāli izmaksā. Domājot par stratēģiju un lietojamo aprēķinu metodiku, ir pieņemts lēmums izstrādāt divus tarifu plānus - vienu, kas attieksies uz Limbažu pilsētu un tai pieguļošo Ozolaines ciematu, un otrs tarifs, kas attieksies uz visiem pārējiem novada pagastiem, kuros maksājums par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem būs visiem vienāds. Ļoti iespējams, ka dažās vietās tarifs būtiski nemainīsies, bet citviet var būt zemāks vai augstāks par esošo.

Šobrīd esam sagatavojuši pilnu aprēķinu paketi un tuvākajā laikā iesniegsim izvērtēšanai sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Prognozējams, ka jaunais tarifs stāsies spēkā no nākamā gada.»

Viens no veidiem, kā apstākļos, kad pieaug izmaksas, tostarp minimālā alga, elektroenerģijas cena un citi resursi, tās samazināt, ir mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana, kas prasa mazāk cilvēkresursu un energoresursu izmantošanu. Armands Krāģis lēš: «Lai kaut ko modernizētu, vajag ne tikai iekārtas, bet arī gudrus cilvēkus, bet gudrs cilvēks prasa arī lielāku algu. Arī jaunu tehnoloģiju iegāde un izmantošana, kā arī atbilstošas infrastruktūras izveide prasa līdzekļus, tātad tie šobrīd ir papildu izdevumi, bet, izvērtējot esošo situāciju, mēs saprotam, ka palikt pie vecā izmaksā vēl vairāk.

Izmaksu samazinājuma nolūkos pagastos uzņēmums spiests slēgt punktus, kuros varēja samaksāt par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Prakse parāda, ka šā pakalpojuma nodrošināšana izmaksā pārāk daudz, piemēram, mazos pagastos, kā Katvari, kasieres atalgojums (pēc nodokļiem) ir 115 eiro mēnesī, bet par ūdenssaimniecības pakalpojumiem kopumā tiek iekasēti aptuveni 400 eiro mēnesī. Strādājam pie projektiem, lai iedzīvotājiem būtu iespēja norēķināties citur. Kā norēķinu punkts jau ir Latvijas pasts, kā arī elektroniskie maksājumi, izmantojot savas interneta bankas. Sarunas norit arī ar vietējiem veikaliem, kuri varētu pieņemt šos maksājumus. Uzņēmumam ir sadarbība ar SEB, Nord un Citadeles bankām, ar kuru starpniecību daudzi norēķinās par TV, elektroenerģiju, sakaru pakalpojumiem. Limbažu komunālserviss piedāvā klientiem, kuri godprātīgi maksā par pakalpojumu, izvēlēties izlīdzināto maksājumu, kas ir vienlīdzīgs ar iepriekšējā perioda vidējo maksājumu. Ik gadu tiks salīdzināta samaksātā summa un reālais patēriņš un veikts pārrēķins - metodika ir līdzīga tai, kādu lieto Latvenergo. Noslēdzot ar banku regulāro maksājumu, iedzīvotāji iegūs ērtības un pārliecību, ka nekas nav piemirsts un nekrājas parāds, jo bieži vien cilvēki neapzināti savā aizņemtībā vai aizmāršībā laikus nesamaksā kārtējos rēķinus.».