Izglītības procesi Covid-19 ēnā

 
SKOLA MĀJĀS. Aprīlī tika veikta skolotāju, skolu direktoru, vecāku un skolēnu aptauja, kuras galvenais secinājums – vairāk nekā 60 000 skolēnu, vecāku, skolotāju un skolu direktoru kopumā ir apliecinājuši pietiekami labu gatavību darbam attālināto mācību laikā. Ieraksti sociālajos tīklos gan liecina par pretējo ©Oksana Džadana/F64

Atbildes uz aktuālākajiem jautājums izglītības sfērā sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa. Šie jautājumi sākotnēji tika nosūtīti izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, taču pretī saņēmām atbildi: «Ministre uzskata, ka Neatkarīgā Rīta Avīze nav neatkarīgs masu informācijas līdzeklis, līdz ar to nevarēs sniegt interviju.» Tāpēc avīze tika lūgta sazināties ar IZM Komunikācijas nodaļu. Vai ir atbildēts pēc būtības, spriediet paši.

- Jau vairākas nedēļas mācības skolās notiek attālināti. Kas ir lielākie izaicinājumi attālināto mācību nodrošināšanā?

- Lai noskaidrotu, kā notiek attālinātās mācības Latvijas skolās, identificētu jomas, kurās ministrija, pašvaldības un skolas var uzlabot mācību procesu attālināti, kā arī lai iegūtu skolēnu, skolotāju un vecāku atgriezenisko saiti par mācību procesa organizēšanu, aprīlī tika veikta skolotāju, skolu direktoru, vecāku un skolēnu aptauja. Galvenais secinājums - vairāk nekā 60 000 skolēnu, vecāku, skolotāju un skolu direktoru kopumā ir apliecinājuši pietiekami labu gatavību darbam attālināto mācību laikā.

Lai sniegtu lielāku atbalstu attālināto mācību pieejamībā, kvalitatīva satura apgūšanā un vecāku atbalstīšanā īpaši sākumskolas posmā, no 6. aprīļa ir pieejams jauns izglītojošs Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veidots TV kanāls Tava klase. Mācību satura veidošanā ir iesaistīti vairāk nekā 70 skolotāju no visas Latvijas, bet atbalstu snieguši vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki, dziedātāji un mākslinieki. Divos virszemes TV kanālos - ReTV un Sportacentrs.com TV - tiek pārraidītas mācību stundas 1.-6. klašu skolēniem, kā arī 9. un 12. klašu skolēniem.

Mācību stundas veido 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli, kuros pedagogi, savas jomas entuziasti no dažādām Latvijas pilsētām, mācību priekšmetus pasniedz interesantā un skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu.

Lai izglītojošā TV projekta Tava klase saturu varētu apgūt arī skolēni ar dzirdes traucējumiem, pēc Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) lūguma ministrija radusi iespēju stundām nodrošināt arī surdotulkojumu. Surdotulkojums šobrīd pieejams LNS norādītajam mācību procesam pašām nepieciešamākajām stundām, piemēram, matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, dabaszinībās, latviešu valodā, vēsturē noteiktās skolēnu vecuma grupās.

- Pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumus vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Kas notiek ar sagatavošanās grupām pirmsskolā?

- Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumus vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolu, vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Bērnudārzos stingri jāievēro visas higiēnas prasības - Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas bērnu personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanai, kā arī nosacījumi, kas izvirzīti bērnu uzņemšanai pirmsskolas iestādē. Stingri jāievēro arī rekomendācijas darbinieku rīcībai gan ikdienas darbā, gan gadījumos, ja bērnam vai darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes. Plašāka informācija atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādes strādā dežūrgrupu režīmā, kad vienā grupiņā atrodas dažādu vecumu bērni. Dežūrgrupās izglītības programmas īstenošana nenotiek.

Vadlīnijās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai sniegti ieteikumi arī darba organizēšanai pirmsskolas izglītības iestādē (5-6 gadus veciem bērniem), un pirmsskolas izglītības iestādes attālināto mācību procesu īsteno ļoti dažādi.

- Mācību gada izskaņā parasti notiek: 1) centralizētie eksāmeni, 2) kvalifikācijas eksāmeni, 3) prakses. Kāds risinājums plānots katram no tiem?

- Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sagatavojusi trīs rīcības scenārijus, bet gala lēmumu par valsts pārbaudes darbu norisi pieņems, konsultējoties ar Veselības ministriju un analizējot citu ES valstu pieredzi. Ja pēc 12. maija tiek samazināti vai atcelti esošie ierobežojumi, iecerēts īstenot scenāriju A - centralizēto eksāmenu norisi provizoriski no 2. jūnija līdz 7. jūlijam. Ja ārkārtas situācija ar esošajiem ierobežojumiem tiks pagarināta, atkarībā no situācijas iespējams piemērot scenārijus B (sesiju uzsāk vēlāk, vēl ierobežotākā apjomā) un C (ja rodas apstākļi, kuru dēļ sesijas īstenošana nav iespējama, tā tiek atcelta. Vispārējās izglītības novērtējumu skolēni iegūst, saņemot gala novērtējumu).

Arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) organizēšanai, centralizēto vispārizglītojošo eksāmenu un mācību procesa un prakšu organizēšanai ir vairāki scenāriji. Ja ārkārtas situācija beidzas līdz 12. maijam un ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos pakāpeniski tiek samazināti, profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laikā no 8.06. līdz 19.06., centralizētie vispārizglītojošo priekšmetu eksāmeni notiek klātienē laikā no 2.06. līdz 7.07. 1., 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav nokārtojuši eksāmenus iepriekšējā mācību gadā:

• PKE (centralizētiem eksāmeniem) teorētisko daļu kārto attālināti elektroniski, VISC nosaka datumus;

• PKE praktisko daļu kārto mazās grupās, ievērojot drošības nosacījumus, skola nosaka datumus;

• VISC centralizēto eksāmena materiālus piegādā tikai elektroniski;

• grupas (1,5 gadi, 1 gads), kam bija plānots kārtot teorētisko daļu jūnijā un praktisko daļu rudenī, visu eksāmenu kārtos rudenī.

- Kā notiks reflektantu uzņemšana augstskolās, koledžās? Tiks ņemtas vērā tikai atzīmes liecībā?

Sarunās ar IZM rektori ir apliecinājuši, ka attiecībā uz uzņemšanas procesu augstskolas būs elastīgas un piemērosies scenārijam, kāds tiks īstenots attiecībā uz vidusskolas noslēguma pārbaudījumiem, centralizētajiem eksāmeniem.

- Pedagogiem šā gada septembri paredzēts atalgojuma palielinājums. Vai valdības apstiprinātais grafiks tiks ievērots un no septembra skolotāji par likmi saņems 790 eiro mēnesī? Vai tomēr Covid-19 ieviesīs korekcijas arī šajā jautājumā?

- Šobrīd ministrijā tiek gatavots informatīvais ziņojums par skolu tīklu, tam sekos arī pedagogu atalgojuma kāpinājuma grafiks (abi jautājumi maijā).