Par universitātes lomu reģionā jādomā visiem kopā

 
©Ģirts Gertsons

13. martā Liepāju apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Vizītē Liepājas Universitātē sarunā par augstākās izglītības vietu un lomu reģionā piedalījās universitātes rektore Dace Markus un Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.

- Ko, jūsuprāt, Liepājas sabiedrībai sniedz universitātes esamība pilsētā?

D.M.: - Vēl esam Valsts prezidenta Egila Levita labo vārdu iedvesmoti pēc lietišķajām un vienlaikus tik ļoti cilvēciskajām sarunām prezidenta vizītes laikā. Bijām vienisprātis, ka augstākās izglītības reforma ir vietā, bet tai vēl nepieciešama detalizācija, piemēram, ka universitātes īsteno arī humanitāro un mākslas zinātņu studijas un pētījumus, bet vērtējumi paredzēti pēc dabaszinātņu kritērijiem, netiek vērtētas zinātniskās monogrāfijas, izstādes u.tml. Pārrunājām arī jaunajām prasībām nepietiekamo pārejas perioda ilgumu.

J.V.: - Izglītības kvalitātei Latvijā ir jāpieaug - es domāju, ka par to nevienam vairs nav šaubu. Taču, plānojot izglītības reformu, būtiski ir neaizmirst par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu reģionos - līdz ar to ir svarīgi noskaidrot, kā reģionu pašvaldības, kurās šobrīd ir augstākās izglītības iestādes un to filiāles, redz augstākās izglītības pārmaiņas. Šo aspektu esam uzsvēruši, tiekoties gan ar valdības pārstāvjiem, gan prezidentu.

Liepājas Universitāte ir nozīmīgs Kurzemes reģiona izglītības iegūšanas centrs. Kā pašvaldība esam ieinteresēti, lai potenciālie studenti izvēlas tieši Liepāju par savu nākamo mācību un dzīves vietu.

D.M.: - Tātad pienācis laiks par sadarbībā tapušu universitātes devumu pastāstīt tieši.

Pirmkārt, universitāte, piedaloties starptautiskās konferencēs, iesaistoties starptautiskos projektos un asociācijās, nes Liepājas vārdu zinātnes tīklos, veicina atpazīstamību un kontaktus. Pilsētā nav citu zinātnisku institūtu, tādēļ četru nelielo universitātes institūtu darbība ir īpaši būtiska. Arī paši organizējam ap 10 starptautiskām zinātniskām konferencēm gadā, par ko pilsētnieki var pārliecināties pēc dažādu valstu karogiem, kas plīvo pie universitātes, gan arī paši piedalīties. Iedzīvotājiem vispopulārākā ir lietišķā konference Sociālā darba aktualitātes, tad zāle ir pārpildīta. Liepājas reģionālajā slimnīcā izvietotajā Liepājas Universitātes Runas un balss izpētes laboratorijā tiek sniegta palīdzība un notiek pacientu runas pētījumi, jaunākajā projektā tiek analizētas skolotāju un skolēnu balss problēmas un to cēloņi. Mūsu Mākslas pētījumu laboratorija visām vecuma grupām rīko radošās darbnīcas un izstādes gan Liepājā, gan citur Latvijā. Jauno mediju mākslas absolventi Māris Dejus un Paula Ostupe 2019. gadā radīja virtuālās realitātes ceļojuma īsfilmu par Liepāju veco ļaužu māju iemītniekiem.

- Kāda šobrīd ir Liepājas Universitātes un pašvaldības sadarbība?

D.M.: - Sadarbībā ar pašvaldību iegūstam datus par nākamā mācību gada skolotāju un pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātāju vakancēm un apzinām izglītības iestādi vēl neizvēlējušos potenciālos skolotājus. Pateicamies Izglītības pārvaldei un bijām lepni, kad pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere Ziemassvētku pasākumā parakstījās Liepājas Universitātes Goda grāmatā. Tas ir mīts, ka pedagoģijas studiju programmu absolventi nedodas strādāt izglītības iestādēs: īsi pirms izlaiduma absolventi informē, kur plāno strādāt, bet septembrī pēc pašiniciatīvas vēlreiz pārbaudījām datus par 2019. gada 107 absolventiem - 87 strādāja specialitātē, septiņi domāja strādāt specialitātē, pārējie nestrādāja vai turpināja studijas. Ņemot vērā, ka pārsvarā šīs ir meitenes, kuras dibina ģimenes, dzimst bērni, tas ir ļoti labs rādītājs. Arī no 2020. gada nelielā ziemas izlaiduma 32 absolventiem 29 jau strādā specialitātē.

Pagājušajā gadā pašvaldības aicinājums bija pastiprināti pievērsties sadarbībai ar IT uzņēmumiem. Tas bija vietā, tādēļ pastiprinājām uzņēmēju piedalīšanos mācību procesa praktiskajās nodarbībās, procesā iesaistījās uzņēmumi Accenture, TestDevLab, Giraffe360, InPass, Devs.lv. Ir prieks, ka absolventi strādā vietējos un starptautiskos IT uzņēmumos Accenture, Emergn Latvia, SIA Lika A Coofee, Tieto Latvija, TestDevLab. Docētājiem ir gandarījums par absolventiem: Ivaru Sudmali - SIA ProgoTEAM un SIA S-TEC Latvia dibinātāju un vadītāju, Elenu Zīvertu, Uģi Volkovu, Lauri Neimani - SIA IT līderis dibinātājiem, Jāni Strautiņu - SIA HighFive līdzdibinātāju un vadošo

IT speciālistu, Artu Šokolaiti - SIA Giraffe360 Liepājas biroja vadītāju, Agati Ambulti - Liepājas pašvaldības padomnieci IT izglītības un attīstības jautājumos, aktīvu Liepājas IT kopienas veidotāju, piemēram, organizējot ikmēneša saietus IT uzņēmējiem un interesentiem IT Waffle Meetup; Liepaja TechGirls dibinātāju, Daci Bergmani - Liepājas Universitātes IT maģistranti, Ventspils Digitālā centra darbinieci, kura 2019. gada oktobrī Boloņā (Itālija) saņēma starptautiskās organizācijas All Digital balvu Eiropas labākais e-skolotājs. Vienojāmies arī ar Liepājas pilsētas mēru Jāni Vilnīti daļu no pašvaldības piešķirtā finansējuma novirzīt tieši IT jomas profesionāļiem un viesprofesoriem. Universitātes pienākums un gods ir organizēt Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskos lasījumus, bet pēc pašiniciatīvas organizējam arī matemātikas, fizikas, datorzinātņu olimpiādes skolēniem, un pilsētas IT uzņēmumi līdzfinansē šīs olimpiādes. Strādā robotikas pulciņš, kopā ar kolēģiem izdodam starptautisku zinātnisku žurnālu Baltic Journal of Modern Computing, kurš iekļauts Scopus datu bāzē, savukārt universitātes žurnāls Scriptus Manet oriģināli apvieno zinātnes un mākslas jomu.

Universitātes Mūžizglītības nodaļa šobrīd piedāvā iedzīvotājiem 15 dažādus profesionālās pilnveides un neformālās izglītības kursus, papildus jau sešos informācijas tehnoloģiju kursos iedzīvotāji un konkrētu uzņēmumu darbinieki apguvuši gan programmēšanas pamatus, gan dažādas programmēšanas valodas un datu apstrādi. Kopā ar studentiem Liepājas uzņēmumu IT darbinieki piedalās arī universitātes regulārajās nodarbībās un vieslekcijās.

Iedziļināmies Liepājas apstākļos - radīts projekts par biogāzes ieguvi no Baltijas jūras izskalotajām aļģēm (docētāji R. Jūrmalietis un U. Žaimis); sadarbībā ar Liepājas RAS tiek izstrādāts projekts par smalcinātāja-maisītāja prototipa radīšanu inovatīva siltināšanas materiāla fibrola ražošanai (profesors A. Grickus saņēmis LIAA finansētu vaučeru); kopā ar dāņu speciālistiem programmā Horizon2020 sākta portablas vides monitoringa iekārtas izstrāde gāzu emisijas uzskaitei kuģiem un stacionārām iekārtām (vada U. Žaimis); notiek pašattīrošu virsmu/kārtiņu izstrāde saules paneļu un kolektoru ilgtspējas uzlabošanai (profesors Š. Guseinovs). Universitātes dabaszinātnieki kopā ar jauno mediju mākslas speciālistēm iesaistījušies pilsētā topošajā Dabas mājas projektā, šobrīd īpaši aktuāli ir doktoranta U. Zupas pētījumi par risku mazināšanu, krīžu pārvarēšanu un sociālo mediju potenciālu katastrofu pārvaldīšanā.

- Kāda ir izglītības, zinātnes un kultūras nozīme un Liepājas Universitātes vieta pilsētas nākotnes stratēģijā?

J.V.: - Par to, ka Liepājā augstu tiek novērtēta izglītības, zinātnes un kultūras joma un tajā strādājošo cilvēku profesionalitāte, liecina 2019. un 2020. gadā pasniegtie apbalvojumi universitātes darbiniekiem Goda un Gada liepājnieks godināšanas pasākumos - kultūras jomā tos saņēmušas, piemēram, D. Straupeniece, I. Valce, kā arī universitātes absolventi, zinātnes jomā Z. Gūtmane, Š. Guseinovs, U. Žaimis, bet Gada liepājnieka titulu saņēmuši D. Markus, Z. Gūtmane, L. Zulmane.

Nodibināta bērnu valodas pētnieku grupa, kas pēta dažādu tautību pirmsskolas vecuma bērnu latviešu valodas prasmi Kurzemē, Rīgā un Latgalē, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļu un Piejūras pilsētu literāro akadēmiju vada Liepājas Universitātes docētāja L. Zulmane, skolēni strādā Liepājas Universitātes laboratorijās un saņem balvas arī starptautiskos konkursos un olimpiādēs. Kurzemes dziesmu svētki, Latvijas dziesmu un deju svētki nav iedomājami bez profesores I. Valces, bez O. Blauzdes, M. Paipares un K. Kārkliņas, viņu vadītajiem koriem un deju kolektīviem. Universitāte kopā ar Liepājas teātri rūpējas arī par jauno aktieru sagatavošanu, šo studiju programmu pilnībā finansē Liepājas pilsētas pašvaldība.

D.M.: - Par labo sadarbību Liepājas Universitātes Goda grāmatā iekļauts arī Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens. Ne tikai pilsētas, bet arī Latvijas iedzīvotāji kopumā būtu daudz nabadzīgāki bez Liepājas Universitātes literatūrzinātnes, valodniecības, folkloras, teātra un mūzikas vēstures pētījumiem. Izdotas vērtīgas grāmatas, ir raksti. Ar šo bagātību iepazīstinājām rīdziniekus septiņos Letonikas lasījumos LU Akadēmiskajā bibliotēkā un četros vakaros Berga bazāra birojnīcā. Liepājā, Ventspilī un Rīgā uzstājas mūsu rakstniecības studiju absolventi - rakstnieki un dzejnieki. Plānojam vēl ciešāku sadarbību ar Liepājā esošajām izglītības iestādēm, mums ir kopīgs mērķis - izglītoti iedzīvotāji!