"Mēness aptieka" gaida jaunos farmaceitus un asistentus

 
TĀLREDZĪGA darba devēja politika dod iespēju visu līmeņu strādājošajiem izglītoties un pilnveidoties gan kā lieliskiem savas nozares speciālistiem, gan kā personībām, uzsver Jeļena Petrišina ©F64 Photo Agency

Pēdējos gados speciālistu trūkums skāris ne vienu vien nozari, tostarp farmāciju – farmaceitu un farmaceitu asistentu trūkumu izjūt arī Mēness aptieka, tāpēc jau vairākus gadus īsteno projektus, kas piesaista jaunus speciālistus, nodrošinot izglītības un tālākizglītības pieejamību, aizraujoša darba un tālākas izaugsmes iespējas.

Par izglītību un karjeru intervija ar Sentor Farm aptiekas mazumtirdzniecības vadītāja vietnieci farmācijas jautājumos Jeļenu Petrišinu.

- Jūsu karjeras pamatā ir lēmums mācīties farmāciju. Kādi bija iemesli šādai izvēlei?

- Atšķirībā no daudziem farmaceitiem, kuri profesiju izvēlas, balstoties ģimenes tradīcijās, manā ģimenē neviens nedz ar farmāciju, nedz veselības aprūpi nav saistīts. Skolas laikā man patika eksaktie priekšmeti, tostarp arī bioloģija. Kad vajadzēja izvēlēties profesiju, nespēju pieņemt lēmumu. Par to, ka tagad strādāju farmācijas nozarē, esmu pateicīga savai mammai. Viņa ieteica izvēlēties šo ceļu. Atzīstos, ka toreiz vēl nesapratu, ko īsti nozīmē būt farmaceitam jeb aptiekāram - vairāk tas saistījās ar cilvēkiem, kuri aptiekās gatavo zāles pēc ārsta receptes. Tikai studiju trešajā kursā, nonākot praksē aptiekā, es patiesi sapratu, cik šī profesija ir daudzšķautņaina un interesanta.

- Vai nejutāties vīlusies?

- Izrādījās, ka reālais darbs aptiekā man patīk daudz vairāk nekā zāļu izgatavošana. Aptiekā ir nemitīga saskarsme ar cilvēkiem, kuriem nepieciešama farmaceitiskā aprūpe. Varu atkal un atkal atkārtot, ka mūsdienās farmaceita loma sabiedrības veselības veicināšanā ne mirkli nemazinās, bet gan ar katru dienu pieaug.

- Kā tad izpaužas farmaceita līdzdalība, jo, no malas vērojot, var padomāt, ka farmaceits tikai pasniedz zāles un iekasē naudu.

- Jā, mēs klientam izsniedzam gatavas zāles, ko izrakstījis ārsts, taču farmaceitiem ir jābūt spēcīgi attīstītai saskarsmes, komunikācijas spējai, lai īsos jautājumos un atbildēs uzzinātu svarīgāko un sniegtu pamatotus padomus par zāļu iedarbību, lietošanu, blakusparādībām, mijiedarbību ar citiem medikamentiem un uztura bagātinātājiem. Arī par bezrecepšu medikamentiem runājot, situācija nav vienkārša - nereti cilvēki prasa zāles, jo skatījušies reklāmu vai kaimiņš ieteicis. Cilvēks pats īsti nezina, kāpēc un kādas zāles viņam vajadzīgas. Mums ir jāsniedz padomi ne tikai par zālēm un to iedarbību, bet arī par pareizām izvēlēm dzīvesveidā, par profilaksi un citiem ar dzīves kvalitāti saistītiem jautājumiem.

- Vai cilvēki novērtē farmaceita profesionālo līmeni vai tomēr uztver kā pārdevēju?

- Manuprāt, sabiedrība īsti neaptver, joprojām trūkst izpratnes par to, kādas iespējas viņiem piedāvā aptiekas un tajās strādājošie farmaceiti. Tieši viņi ir vispieejamākie veselības aprūpes darbinieki, kuri spēj sniegt profesionālu konsultāciju, jo savu zināšanu ieguvei veltījuši daudzus gadus un nepārtraukti turpina izglītoties. Zāļu industrija strauji attīstās - ienāk jauni medikamenti, un mainās dažādu slimību ārstniecības vadlīnijas - farmaceiti par to uzzina pirmie un ir gatavi savās zināšanās dalīties ar klientiem.

- Cik nozīmīga loma aptiekā ir farmaceita asistentam?

- Ļoti nozīmīga - farmaceita asistents ir pamatu pamats aptiekas darbā. Šo profesiju var apgūt divu gadu un sešu mēnešu laikā, mācoties Rīgas 1. medicīnas koledžā vai RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Jau vairākus gadus Mēness aptiekas palīdz organizēt mācību grupas, kurās studējošajiem mācības ir bez maksas. Piemēram, šogad ar Mēness aptiekas finansējumu studijas pabeidza 14 farmaceita asistenti Rīgas 1. Medicīnas koledžā un 10 RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Likumsakarīgi, ka visiem absolventiem ir garantēts darbs mūsu aptiekās. Priecājamies, ka rudenī mūsu kolektīvam pievienosies vēl 22 jaunie farmaceita asistenti. Un vēl svarīgi, ka farmaceita asistenta izglītību var iegūt ne tikai jaunieši, bet cilvēki nobriedušā vecumā, kuri vēlas iesaistīties šajā augošajā nozarē un savu karjeru veidot varbūt pilnīgi citā jomā nekā strādājuši līdz šim.

- Vai ir iespējams no farmaceita asistenta kļūt par farmaceitu?

- Protams, esam novērojuši, ka liela daļa farmaceita asistentu izvēlas turpināt mācības un ar vai bez uzņēmuma atbalsta kļūt par farmaceitiem.

- Jūs esat strauji kāpusi pa karjeras kāpnēm - kāds ir bijis jūsu attīstības ceļš?

- Ir ļoti daudz pieredzējušu, zinošu farmaceitu, kuri savu darba mūžu strādā aptiekās, jo darbs ir daudzveidīgs un interesants. Uzsākot darbu aptiekā studiju trešajā kursā, sapratu, ka es vēlos ko vairāk par farmaceita darbu aptiekā. Man patīk procesi - ne tikai komunikācija ar klientiem, bet arī ar kolēģiem un procesu vadītājiem. Tāpēc sāku aptiekas vadītājai uzdot dažādus jautājumus, lūdzu iepazīstināt gan ar atskaišu gatavošanu, gan zāļu pasūtīšanas procesu. Īsta karjeras izaugsme man aizsākās pirms četriem gadiem, kad nonācu Mēness aptiekās un man uzticēja vadīt lielu aptieku. Pieredzes vadības darbā nebija, sākotnēji visu darīju intuitīvi. Intuīcija nepievīla, jo jau pēc gada man piedāvāja vadīt reģiona aptiekas. Jāsaka paldies pieredzējušajiem darbiniekiem, kuri palīdzēja ar atbalstu un zināšanām, kā arī uzņēmumam, kas nodrošināja manu tālākizglītību, lai sekmīgi spētu tikt galā ar amata pienākumiem. Vēl pēc gada kļuvu par Mēness aptieku mazumtirdzniecības vadītāja vietnieci farmācijas jautājumos un pašlaik esmu atbildīga par aptieku reģionālo vadītāju komandas darbu.

Neesmu vienīgais piemērs uzņēmumā - kolektīvā ir daudz profesionāļu, kuri veido veiksmīgu karjeru, gan kāpjot augšup pa karjeras kāpnēm, gan, bagātinot pieredzi un prasmes, uzņemas jaunus uzdevumus, strādājot aptiekā. Mūsu uzņēmumā jau ierasta prakse ir organizēt un piedalīties dažādu līmeņu mācību kursos un semināros par ļoti dažādām profesionāli noderīgām tēmām.

- Kā jūs novērtētu Mēness aptieku kā darba devēju?

- Man ir patiess prieks strādāt tieši šajā uzņēmumā, jo mēs ne tikai mācāmies un strādājam, bet arī kopīgi gūstam gandarījumu par paveikto. Kolektīvs ir liels, mēs strādājam dažādos Latvijas novados, tāpēc neformālie notikumi, tostarp sporta spēles vasarā, skrējēju maratons, kopīgā Ziemassvētku svinēšana un citi nozīmīgi uzņēmuma rīkotie pasākumi, ir krāšņi, daudzkrāsaini, tie priecē ikvienu darbinieku. Tāpat kā daudzi citi, es šajā kolektīvā jūtos lieliski, jo mēs tiekam atbalstīti, mūsu ieguldījums tiek augstu vērtēts.

Piepildīt sapņus nekad nav par vēlu

Pabeidzot vidusskolu, Mēness aptiekas farmaceita asistente Zane Sīpola mazliet nobijās un aizgāja citu ceļu, nekā bija domājusi, taču tagad ir atgriezusies pie jaunības sapņiem un realizējusi tos dzīvē.

F64 Photo Agency

Jau kopš bērnības viņa bija saistīta ar medicīnu un veselības aprūpi - ģimenē šīs jomas vienmēr bijušas aktuālas, un pašai sirds aicinājums bijis medicīna. Skolas laikā Zane gribēja kļūt par farmaceiti vai optometristi, taču sabijās no grūtajām mācībām, jo nejutās pietiekami stipra nedz dabas zinātnēs, nedz matemātikā. Ņemot vērā šos apsvērumus, izvēle krita par labu Latvijas Universitātes Psiholoģijas fakultātei ar profesionālo novirzienu personālvadībā. Pēc profesionālā bakalaura grāda iegūšanas Zane sāka darbavietas meklējumus un laimīgā kārtā tika uzņemta Mēness aptieku lielajā kolektīvā. Darbs saistījās gan ar jaunajiem speciālistiem, gan tiem, kuri vēl tikai sēž studiju solā, jo Mēness aptiekas jauno speciālistu sagatavošanai un piesaistei velta īpašu uzmanību. Runājot ar jaunajiem farmaceitiem, Zanē arvien vairāk nostiprinājās pārliecība: nav jābaidās mainīt dzīvi, ir jāiet un jāmācās - jāīsteno savs dzīves sapnis. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Mēness aptiekas projekta ietvaros piedāvāja bezmaksas studijas Rīgas 1. medicīnas koledžā farmaceita asistenta specialitātē. Šobrīd farmaceita asistenta specialitāti piedāvā apgūt arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Uzklausot Zanes atmiņas par nedaudz vairāk kā divus gadus ilgo mācību laiku, pat ar medicīnu nesaistītam cilvēkam tas skan kā iedvesmojošs stāsts. Studiju process būtībā ir darba vidē iegūta izglītība, jo tikai divas dienas nedēļā vajadzēja pavadīt skolas solā, apgūstot teorētiskās zināšanas, bet četras dienas nedēļā bija teorētisko zināšanu apgūšana aptiekā - sākot ar vērošanu, kā, ko un kāpēc dara pieredzējušie kolēģi, kā runāt ar pacientu, kādus jautājumus uzdot, lai sniegtu vislabāko un konkrētajam cilvēkam piemērotāko farmaceitisko aprūpi, līdz reālam darbam ar cilvēkiem. Daudzos valda stereotips, ka jaunas profesijas apgūšana ir domāta tikai jauniem cilvēkiem, taču ar farmaceita asistenta profesiju izrādījies citādi - Zanes studiju grupā bija daudz nobriedušu cilvēku ap gadiem 40, kuri pieņēmuši lēmumu mainīt savas dzīves. Apmācība darba vidē dod ne tikai zināšanas, pieredzi un izpratni par farmāciju, bet māca arī komunikāciju un psiholoģiju. Arī pēc studiju pabeigšanas, uzsākot patstāvīgas darba gaitas, uzņēmuma vadība Mēness aptiekā rūpīgi seko līdzi jauno un arī pieredzējušo darbinieku tālākai izaugsmei, piedāvājot ne tikai ar medikamentiem un farmāciju saistītus izglītības kursus un seminārus, bet arī cita rakstura izglītību, lai aptiekas farmaceits spētu sniegt klientam vislabākā līmeņa farmaceitisko aprūpi visplašākajā šā jēdziena nozīmē.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!