Kā veicināt darbiniekos darba prieku un lojalitāti?

 
PRIEKŠROKA VIETĒJIEM. Lai arī atrast speciālistus, it sevišķi informācijas tehnoloģiju jomā, kā norāda Visma Enterprise un Visma Consulting personāla direktore Ineta Juškēviča, mūsdienās patiešām ir liels izaicinājums, tomēr Visma Latvijā definējis, ka jaunos talantus centīsies atrast tepat mūsu valstī vai mēģinās mājās atsaukt aizbraukušos tautiešus, nevis dos priekšroku ārvalstniekiem ©Dmitrijs Suļžics/F64 Photo Agency

Jēgpilns darbs un motivējoša darba vide – šos par būtiskākajiem darbinieku lojalitātes veicināšanas elementiem uzskata programmatūras izstrādes uzņēmums Visma Latvijā, kas šiem aspektiem pievērš lielu uzmanību. Laikā, kad cīņa par talantiem pieņemas spēkā, ieguvējs būs tas darba devējs, kam darbinieki būs vērtība ne tikai vārdos, bet arī darbos, pārliecināts uzņēmums.

Lai arī atrast speciālistus, it sevišķi informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, kā norāda Visma Group uzņēmumu Visma Enterprise un Visma Consulting personāla direktore Ineta Juškēviča, mūsdienās patiešām ir liels izaicinājums, tomēr Visma Latvijā definējis, ka jaunos talantus centīsies atrast tepat mūsu valstī vai mēģinās atsaukt mājās aizbraukušos tautiešus, nevis dos priekšroku ārvalstniekiem. «Mums ir vairāki veiksmes stāsti. Piemēram, mājās ir atgriezies kolēģis, kas iepriekš strādāja Apple, kolēģi, kas pirms tam strādājuši Īrijā, ASV. Šobrīd esam pārrunu procesā ar vēl vienu speciālistu, kas šobrīd strādā Amerikā,» stāsta I. Juškēviča.

Kopīgas vērtības

Viņa IT nozarē personālvadībā strādā jau vairāk nekā 12 gadus un atceras, ka principā tikai krīzes gadi bija laiks, kad speciālistus atrast bija salīdzinoši vienkāršāk. Iespēja saņemt neskaitāmus CV un teikt pēdējo vārdu - mūsdienās tā vairs nav darba devēju privilēģija. «Tagad kandidāts ļoti izvērtē, vai un kāpēc viņš vēlas strādāt vienā vai otrā uzņēmumā. Savukārt mums kā darba devējam ir ļoti būtiski ieraudzīt kandidātā tās personības iezīmes, vērtības, kas mums ir svarīgas. Līdzīgas vērtības liecinās par to, ka jaunais kolēģis spēs iejusties mūsu kolektīvā un mums svarīgās vērtības tālāk nodot arī klientiem. Un šīs personības šķautnes nevar iemācīt vai uztrenēt. Tās vai nu ir, vai nav.»

Atsauc mājās

I. Juškēviča novērojusi, ka mūsdienās darbiniekiem ir būtisks jēgpilns darbs, apziņa, ka ar savu darbu, lēmumu var izmainīt kādu procesu, darbinieki vēlas būt sadzirdēti. Tas veicina viņu piederību komandai, uzņēmumam kopumā. «Piemēram, IT speciālistu vidū izmantojam tā sauktās Agile metodes. Pavisam vienkārši skaidrojot to būtību - komanda uzņemas atbildību par to, ko viņi dara. Ikdienā var redzēt viņu stand-up darbības, kad visa komanda sapulcējas un katrs izstāsta, ko viņš paveicis, ko plāno darīt un kur varbūt ir kāda aizķeršanās. Šāda Agile pieeja stiprina piederības, atbildības izjūtu. Darbinieks arī sajūt, ka viņš var ietekmēt darba procesu, rezultātu. Tas strādājošajiem ir svarīgi.»

Vismā plašs ir ne tikai IT speciālistu, bet arī konsultantu loks. «Pie mums par konsultantiem strādā bijušie grāmatveži, finanšu jomas pārzinātāji, kādreizējie vadītāji. Un konsultantu darbā viņi savas iepriekšējās zināšanas var izmantot daudz plašāk, savā ziņā - pieredzei piešķirt jaunu elpu. Arī tas motivē.»

Brīvība un atbildība

Vēl viens elements, ko darbinieki augstu novērtē - elastīgs darba laiks. «Jā, mēs piedāvājam saviem darbiniekiem brīvību, protams, rēķināmies, ka viņi šo brīvību izmantos atbildīgi. Ja darbiniekam ir jāaizved vispirms bērns uz bērnudārzu, lūdzu, viņš var nākt uz darbu arī pulksten 10 un pastrādāt ilgāk. Nevienam ar hronometru netiek stāvēts klāt, bet, kā jau iepriekš teicu, mēs gaidām kvalitatīvu darba rezultātu. Ir iespējas arī strādāt attālināti, bet šī opcija netiek izmantota plaši. Es teiktu, ka darbinieki vairāk novērtē šo pievienoto vērtību, esot plecu pie pleca ar saviem komandas biedriem, jo tad uzreiz visus neskaidros jautājumus var izrunāt. Strādājot attālināti, tas tomēr nenotiek tik operatīvi.»

Darbinieku acīs vērtība ir arī darba vide, uzņēmuma kultūra - saliedēts un atsaucīgs kolektīvs, kas kopīgi prot gan strādāt, gan atpūsties. «Par tradīciju mums ir kļuvuši divi lieli notikumi gadā. Vasarā - stratēģiskās spēles, kādreiz to devējām par sporta dienu. Ziemā - agrāk bija gada balle, bet tagad pasākums ir pārtapis par kopīgu ceļojumu. Sirsnīgs pasākums ir arī bērnu Ziemassvētki birojā, kad notiek tirdziņš, kurā tiek tirgots pašu sarūpētais.»

Un kā ar atalgojumu?

Un kurā pozīcijā darbiniekiem svarīguma ziņā ierindojas atalgojums? «Cilvēkam atalgojums ir vissvarīgākais tad, ja darba alga nespēj sniegt to dzīves līmeni, kurā viņš jūtas komfortabli. Tad viņš par to runā un domā, arī darba laikā, kad būtu jāveic tiešie darba pienākumi. Taču, ja alga spēj nodrošināt cilvēka dzīves kvalitāti viņam vajadzīgā līmenī, priekšplānā izvirzās citi motivatori - iepriekš minētie.»

Šobrīd Visma Enterprise un Visma Consulting kopā strādā pa 140 cilvēkiem, taču, tā kā ik pa laikam parādās jauni projekti, darbi, tiek meklēti jauni kolēģi. Karstākā vakance - programmētājs. Ideāli, ja izdodas atrast augstas raudzes profesionāli, tā teikt, gatavu speciālistu.

Interesē arī zaļi gurķi

Taču Visma ir pretimnākoša arī studentiem, kas savas zināšanas vēl tikai slīpē, un ir ar mieru jaunajos censoņos ieguldīt pati. «Galvenais, ko vēlamies ieraudzīt no mazpieredzējuša kandidāta, runājot par IT specialitātēm, interesi par izvēlēto jomu.»

Arī jauni konsultanti Visma kolektīvā tiek gaidīti. «Zinātkāre, precizitāte, pacietība, komunikācijas prasmes, vēlme palīdzēt - tam visam ir jāpiemīt labam konsultantam. Nenoliegšu - darbs ir izaicinošs, jo nekad nevar zināt, ko klients vēlēsies.»

Jaunie censoņi ir drošāki

Tagad, kad darba tirgū ienāk Z paaudze (dzimuši pēc 2000. gada), vai viņi nenāk komplektā ar jauniem nosacījumiem par darba saturu, vidi? «Arī viņiem ir svarīgs jēgpilns darbs, dinamisks darba saturs, motivējoša darba vide. Būtiskākā atšķirība - viņi par izaugsmi, atalgojumu runā daudz drošāk un brīvāk nekā citas paaudzes. Vēl viena atšķirīga jauno iezīme - viņu piederība vienam uzņēmumam ir krietni zemāka nekā citām paaudzēm. Tas savukārt personālspeciālistus rosina domāt, kā šo piederību veicināt.»