Pozitīvi attīstās kreditēšanas tirgus

 
Artūrs Silantjevs, West Kredit valdes loceklis teic, ka kreditēšanas tirgus attīstās pozitīvi un cilvēki aizņemas naudu arvien apdomīgāk ©no West Kredit arhīva

Pēdējos gados pozitīvi tiek vērtēta kreditēšanas tirgus attīstība – tirgus tiek sakārtots, klienti aizdevumus izvēlas daudz pārdomātāk un arvien mazāk medijos izskan skandalozi lielu kredīta summu neatdošanas gadījumi. Turklāt strauji pieaug uzņēmējiem izsniegto kredītu skaits, kas ir ļoti pozitīva tendence tirgus attīstībā. Kāds ir bijis aizvadītais gads nebanku kreditēšanas sektorā? Kā klientiem iespēju aizņemties izmantot gudri un izdevīgi? Par to sarunā ar lielāko nebankas uzņēmuma West Kredit valdes locekli Artūru Silantjevu.

- Cik aktīvs šobrīd ir kreditēšanas tirgus?

- Lai arī kreditēšanas tirgus aktivitātēs pēdējā laikā ir vērojams neliels pieaugums, kopumā tomēr tā vēl arvien ir nepietiekama gan banku, gan mūsu, nebanku, kreditēšanas sektorā. Bet mēs ceram uz pozitīvu attīstību arī turpmāk.

- Kas kavē straujāku attīstību?

- Attīstību bremzē apstākļu kopums. Piemēram, bankas vēl joprojām nav sakārtojušas savus iepriekšējos portfeļus un sliktos kredītus, regulatori spiež vēl pamatīgāk izvērtēt riskus, turklāt, kā min arī pašas bankas, - juridiski šobrīd kreditoram ir ļoti lieli šķēršļi tirgū atgūt ieguldīto naudu - ir ļoti daudz skandalozu lietu par to, kā tiek novilcināta parādu piedziņa ar fiktīvu kreditoru palīdzību un citiem juridiskiem mehānismiem.

- Kā mainījies darījumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu?

- Skaitliskā ziņā kreditēšanas apjoms mums nav palielinājies, taču ir augusi izniegto aizdevumu summa. To skaidrojam ar pēdējo divu gadu laikā izveidojušos tendenci - mainās klientu loks un vairāk aizņemas mazie un vidējie uzņēmēji no ļoti daudzveidīgām nozarēm, sākot ar šūšanas darbnīcām līdz pat zivju fabrikām. Pēdējā gadā izsniegto kredītu skaits uzņēmējiem audzis par aptuveni 40%. Līdz ar to ir augušas darījumu summas, jo uzņēmēji aizņemas vairāk nekā individuāls patērētājs savām ikdienas vajadzībām.

Kā vienu no pēdējā laika tendencēm varu minēt arī to, ka audzis pieprasījums pēc aizdevumiem no zemniekiem un zemnieku saimniecībām. Tā ir nozare, kas īpaši augstu vērtē individuālu pieeju katra konkrētajai situācijai un iespēju aizdevumu saņemt ļoti īsā laika periodā.

- Kādam mērķim lielākoties uzņēmēji aizņemas?

- Uzņēmēju mērķi ir ļoti dažādi, jo daļa biznesu uzsāk no nulles cikla, daļa aizņemas apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, bet vēl citiem kredīts nepieciešams, piemēram, daudzdzīvokļu māju renovācijai vai savulaik nepabeigto māju izpirkšanai no banku izsolēm. Uzņēmēji pabeidz māju celtniecību un piedāvā tās tirgū. Mēs finansējam arī šādus projektus. Projekti ir ļoti dažādi, un mēs tos izvērtējam individuāli.

- Ar ko nebanku uzņēmēju kredīti atšķiras no banku piedāvājuma?

- Mūsu attieksme pret klientu ir vairāk individuāla, un pie mums kredītus ir daudz vienkāršāk un ātrāk noformēt - lēmumu par kredīta piešķiršanu varam pieņemt vienas dienas laikā bez lieka birokrātijas sloga un šķēršļiem. Ar katru klientu strādājam individuāli, ievērojot viņa vajadzības, ne tikai kredīta piešķiršanas kārtībā, bet arī līguma un aizdevuma atdošanas noteikumos. To ļoti augstu novērtē mūsu klienti.

- Kādam mērķim lielākoties aizņemas privātpersonas? Jaunu nekustamo īpašumu iegādei vai esošo mājokļu remontam?

- Mums nav iezīmējusies tendence, ka būtu palielināts pieprasījums pēc kāda konkrēta produkta. Cilvēki aizņemas ļoti dažādām vajadzībām - gan remontam, gan vēl kāda nekustamā īpašuma iegādei. Bieži, kad pie mums atnāk klients un diskutējam par viņa vajadzībām un aizdevuma mērķi, izkristalizējas, ka patiesībā nauda nepieciešama jaunas uzņēmējdarbības sākšanai - lai cilvēks, realizējot kādu konkrētu projektu, varētu kļūt par uzņēmēju.

- Kas ir svarīgākās lietas, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties kredītdevēju?

- Vispirms par jebkuru kreditoru jānoskaidro, vai viņam ir licence izsniegt kredītus un strādāt Latvijas tirgū. Nav nekāds nosēpums, ka pie mums ir kredītdevēji, kam nav PTAC izsniegtas licences.

Izvēloties starp dažādiem produktiem, noteikti nevajadzētu slinkot, bet aprunāties ar vairākiem kreditoriem, lai varētu salīdzināt piedāvājumus. Bieži no klientiem, kuri pie mums pārkreditējas no kādas citas kredītiestādes, dzirdam, ka viņi aizgājuši pie viena kredītdevēja, noskaidrojuši noteikumus un noslēguši līgumu, neko nesalīdzinot un neizvēloties labāko piedāvājumu. Pēc tam cilvēki ir ļoti pārsteigti, ka mēs varam piedāvāt izdevīgākus noteikumus nekā konkurents.

Ņemot kredītu, noteikti jāizpēta kredītdevēja licence, kredītprocenti un līguma noteikumi. Līguma noteikumi ir ļoti svarīgi - ne tikai tas, kādā veidā noslēgts līgums un kādus nosacījumus tas paredz, bet īpaši visas komisijas maksas kopā - gan noslēdzot līgumu, gan izbeidzot. Rūpīgi jāiepazīstas ar visiem noteikumiem un to, kas notiks, kad nauda tiks atdota, - vai nav apslēptas kādas liekas komisijas maksas.

- Pēdējā laikā cilvēki arvien biežāk izmanto iespēju pārkreditēties. Ko tas īsti nozīmē un kā izpaužas?

- Pārkreditācija ir iespēja refinansēt savu esošo kredītu pie cita kredītdevēja ar jauniem un labākiem noteikumiem, piemēram, zemāku procentu likmi vai iespēju saņemt papildu aizdevumu, ko esošais kredītdevējs neizsniedz. Pārkreditācijas rezultātā tiek dzēsts esošais kredīts un noslēgts jauns kredītlīgums citā kredītiestādē.

Lai arī visbiežāk pārkreditēšanos klienti veic nebanku kreditēšanas sektorā, bieži uz nebanku sektoru pārkreditējas arī banku klienti. Stāsti ir ļoti dažādi. Piemēram, klientam ir bijušas problēmas, tādēļ dažus mēnešus nav veikti kredītmaksājumi. Neraugoties uz to, ka cilvēks savu situāciju ir sakārtojis, banka vairs nenāk pretī, lauž līgumu, un klientam mēneša laikā jāatmaksā visa atlikusī kredīta summa. Arī citas bankas ar šādiem klientiem vairs nestrādā, jo viņi tiek ielikti nemaksātāju reģistros. West Kredit ir svarīgāk, lai klients pierāda savu maksātspēju. Otrs piemērs ir kredītu maksātāji bankām, kuri nepilda savas saistības par mazajiem kredītiem. Mazo kredītu izsniedzēji nodod lietu tiesai, kas tālāk - tiesu izpildītājiem, tie īpašumam uzliek piedziņas atzīmi. Šāda atzīme bankai ir pamats lauzt līgumu, jo tajā noteikts, ka pret īpašumu nedrīkst tikt vērstas piedziņas no trešajām pusēm. Arī šajā gadījumā cilvēkam ir tikai divas izvēles - nolīst alā un gaidīt, kad viņa īpašumu izsolīs, vai arī risināt situāciju pārkreditācijas ceļā.

- Kādus pakalpojumus, pārkreditējoties uz West Kredit, cilvēki visbiežāk izmanto?

- Šajā situācijā viens no mūsu populārākajiem produktiem ir kredītu apvienošana. Cilvēki mēdz paņemt vienu, otru, trešo aizdevumu, bet, apvienojot visus kredītus vienā, klientam pakalpojums ir daudz lētāks, nekā maksājot pieciem atsevišķiem kreditoriem. Turklāt mēs varam piešķirt kredītu uz termiņu līdz pat 20 gadiem, tāpēc, pielāgojot vēlamo atmaksas termiņu, maksājums būtiski samazinās.

Apvienojot kredītus, vienojamies ar klienta līdzšinējiem kredītdevējiem un nomaksājam uzreiz visas parādsaistības. Ja cilvēks visu rūpīgi pārdomājis, kredītu apvienošana neaizņem daudz laika - to iespējams nokārtot pat divu dienu laikā.

- Cik apdomīgi ir cilvēki, ņemot kredītus?

- Pēdējos gados, salīdzinot ar buma laikiem, ir iezīmējusies ļoti pozitīva tendence - klienti šobrīd aizņemas ļoti pārdomāti un tikai konkrētam mērķim. Viņiem gan vēl ir saglabājušās bažas par to, vai, rodoties kādām grūtībām, kredītu spēs atdot, tāpēc klienti ar līguma noteikumiem iepazīstas ļoti skrupulozi. Agrāk cilvēki līgumus slēdza dienas vai divu laikā, bet šobrīd viņi iepazīstas ar noteikumiem, pārdomājot lēmumu un savas iespējas atmaksāt aizdevumu pat mēneša laikā. Līgumi netiek vairs slēgti sasteigti, un tas ir labi. Mūs ļoti priecē, ka kredīti tiek ņemti pārdomāti, jo šādā situācijā ir daudz mazāk problēmu ar kavētiem maksājumiem vai kredītu nemaksāšanu. Šodien situācija ir tāda, ka cilvēku, kuri nepilda savas kredītsaistības, ir ļoti maz, bet, ja ir, tad kādu pamatotu iemeslu dēļ. Arī klientu maksātspēja ir ļoti uzlabojusies.

- Kas notiek, ja cilvēkam ir kādas problēmas veikt maksājumus?

- Ja klientam ir kādas grūtības vai viņš zina, ka tādas būs, noteiki jānāk pie mums. Mums ir virkne dažādu palīdzības mehānismu - ne tikai kredītbrīvdienas, maksājuma atlikšana un procentlikmju pārskatīšana, bet arī citas.

Neviena saprātīga kreditora pašmērķis nav klientiem atņemt īpašumus. Mūsu biznesu veido ilgtermiņa attiecības ar klientu, nevis nekustamo īpašumu tirgošana. Mēs neesam ieinteresēti nevienā nekustamajā īpašumā, tāpēc piedāvājam cilvēkiem veselu virkni ar iespējām, lai pat sliktākajā scenārijā nebūtu jāpārņem īpašums.

- Kā prognozējat nozares attīstību tuvākā gada laikā?

- Tā kā nebanku kreditēšanas nozarē ir pastāvīgas likumdošanas izmaiņas, domāju, ka likuma grozījumi, kas stāsies spēkā 2016. gadā, sarežģīs darbu visai nozarei. Tas bremzēs līdzšinējo pozitīvo kreditēšanas tirgus attīstību, jo izmaiņas skars arī banku sektoru. Likumi un normatīvi kļūst arvien smagnējāki un regulēšana lielāka.

Šobrīd visstingrākās prasības, kas stājās spēkā jau janvārī, skar ātro kredītu nozari, jo šo sektoru būtiski mēģina sakārtot un regulēt. Mūsu nozarei - hipotekārajai kreditēšanai - šobrīd tiek izstrādāts likumprojekts, kas turpmāk stingrāk regulēs kreditoru, kas strādā ar kredītiem pret nekustamā īpašuma ķīlu, darbību. Jaunais likums mūs krietni vairāk ierobežos, būsim spiesti kļūt birokrātiskāki, tāpēc gan paši kreditori, gan arī klienti var sagaidīt lielākas papīru kaudzes. Tomēr, lai arī nozares attīstības tempi palēnināsies, ticu, ka turpināsies pozitīva dinamika tirgus attīstībā.