BALTU ASTROLOĢIJA. Ballīte Mēness pilī. Daudz laimes Dambrieža gadā!

 
©Imago images/Scanpix/LETA

Par astroloģijas attīstību mūsu reģionā ir maz liecību, taču skaidrs, ka neviena tauta/cilts neiztika bez lūkošanās debesīs. Senatnē kosmosa ritmos cilvēki centās saskatīt, kad labvēlīgs laiks dārzkopībai, kad lopkopībai, kad veiksmīgas tirgus dienas, kad sēt, kad stādīt, kad ražu novākt.

Baltu astroloģiskās tendences savulaik izzinājusi vēstures pētniece un seno tradīciju glabātāja Regīna Valtenberga. Pirms gadiem man bija iespējas viņu intervēt un iegūt dažus unikālus materiālus.

Te gan uzreiz jāpiebilst, ka runa nav par zinātniskiem pētījumiem, bet drīzāk dzīvesziņas mantojumu, kas nodots no paaudzes paaudzē. Turklāt - interneta resursos par baltu astroloģiju nav gandrīz nekādas informācijas.

Valdnieka debesu pils

Tātad - baltu tautām, tāpat kā daudzām citām, svarīgākais debesu spīdeklis bija Mēness. (Te jāatzīmē, ka vienkāršā tauta vadījās pēc Mēness cikliem, bet Eiropas augstmaņu aprindās un valdnieku galmos nopietnie astrologi vadījās pēc Saules cikliem un astroloģija gāja roku rokā ar astronomiju.)

Baltu tautas debesu jumu esot uztvērušas kā pili, kur galvenais valdnieks ir Mēness. (Interesanti, ka latviešiem Mēness ir vīriešu dzimtē, bet daudzām citām sieviešu. Gan klasiskajā, gan vēdiskajā enerģijā Mēness saistās ar sievišķo enerģiju.) Šajā pilī esot daudzas zāles, kuras atrodas dažādu zodiaka zīmju aizgādībā. Vārds «ža­di-ākas» (zo­di­aks) esot cē­lies no «ža­dēt» - ap­so­līt, «ža­da» - mo­di­nā­jums un «ākas» - aka, acs. Tā­tad: mo­di­no­šā acs.

Zodiaka zīmju bija divpadsmit, turklāt zīmju maiņa parasti notika mēneša 22. datumā. Bet garajos gados pievienojās trīspadsmitā - starp Skorpionu un Strēlnieku bija iespraucies Dzīvnesis.

Trīsdesmit divu gadu cikls

Tāpat kā Ķīnas, «Avestas» un vēl citās astroloģiskajās sistēmās arī seno baltu sistēmā bija gadu cikli un katram gadam savs pārvaldnieks - dzīvnieks, totēms, kura īpašības piemīt konkrētajam periodam.

Publicējam gadu ciklu pastāvošajā secībā, un pēc tā var arī izskaitļot sava individuālā gada totēmu.

Pir­mais 32 ga­du cik­la gads bi­ja 2003. ga­dā - Ku­me­li­ņa/Ēr­ze­ļa gads.

2004. - Bik­ša­nā ap­oga gads.

2005. - Ze­biek­stī­tes/Rai­ba­ļi­ņas go­ti­ņas gads.

2006. - Dziļ­zint­nie­ka vil­ka un Sa­la­sī­tā­ja/Lā­ča gads.

2007. - Svē­te­ļa/Stār­ķī­ša gads.

2008. - Vēt­ras­put­na un Kriet­na me­de­ja/Med­nie­ka gads.

2009. - Ne­ri­aus/Ni­rē­ja vai Beb­ra/Veb­ra gads.

2010. - Grie­zī­tes/Grie­zē­jas vai Brēs­les/Bries­mas gads.

2011. - Mel­nā jeb Mel­la Straz­da/Ru­nā­tā­ja/Dzie­dā­tā­ja gads.

2012. - Bi­tī­tes Ka­me­nes gads.

2013. - Ko­si­ņa/Vār­ni­ņas jeb Za­ļās vār­nas gads.

2014. - Ce­ku­lai­nas zī­lī­tes/Tū­ti­ņa gads.

2015. - Ce­ku­lai­na pu­pu­ķa/Ba­da dze­gu­zes gads.

2016. - Sum­bra/Zub­ra-Tū­ra gads.

2017. - Ap­ša/Bar­su­ka gads.

2018. - Za­ķa gads.

2019. - Ezī­ša gar­de­gu­nī­ša gads.

2020. - Plan­ku­mai­na da­nie­ļa/Dam­brie­ža gads.

2021. - Dar­ba Vēr­sī­ša gads.

2022. - Zir­ga aidi­nie­ka gads.

2023. - Dzel­te­nā Ka­ķa-saim­nie­ka/Tī­ģe­rī­ša/Lau­vas vai Vilk­ača gads.

2024. - Tur­kē­na vai Šul­du-bul­du Tī­ta­ra gads.

2025. - Gul­bi­ja/Gul­bes gads.

2026. - Lak­stī­ga­lu vai Lū­ša gads.

2027. - Za­ļa sien­āža vai Si­la āža gads.

2028. - Bal­ta lā­ča/Prei­ļa gads.

2029. - Sird­sgud­ra ēr­gļa/Kli­jā­na/Va­na­dzi­ņa gads.

2030. - Sam­tai­nās vā­ve­rī­tes vai Ru­das zos­ti­ņas gads.

2031. - Gud­rā del­pī­na/Del­fī­na gads.

2032. - Sēr­mu­li­ņa vai Cū­kas­tes/Cū­kas/Si­vēn­ti­ņa gads.

2033. - Rai­bā va­na­dzi­ņa/Sa­ka­la gads.

2034. - Vil­ksu­ņa gads, ar ku­ru no­slē­dzas 32 ga­du cikls.

Klāt būs Dambrieža gads

Jaunais gada cikls pēc šīs sistēmas sākās 22. februārī, un šoreiz tas ir Dambrieža gads.

Kas tam raksturīgs?

Šie dzīvnieki veido lielus barus, kas nozīmē - kopā labāk, drošāk, kopā varam paveikt lielus darbus. Taču svarīga ir arī sava teritorija, kā mēdz teikt, «mans nams, mana pils». Riesta laikā briežu tēviņi iezīmē savu teritoriju ar nagu skrāpējumiem zemē vai ar ragiem izraujot no zemes augus. Turklāt par iezīmēto teritoriju viņi paziņo ar skaļu baurošanu.

Lai arī ir gatavi savu teritoriju aizstāvēt, viņi cits citam tā pa īstam pāri nodara reti. Savstarpējās cīņas parasti notiek izrādīšanās pēc.

Jaunajā gadā vēlams sadarboties, bet svešos pārāk tuvu savai teritorijai nelaist un prast pāridarītājiem parādīt savu ragu spēku. Neatlaidība un uzcītība taps atalgota, kas labākas ganības un labklājību meklēs, tas arī atradīs. Briedis kā zālēdājs būs arī zaļā dzīvesveida piekritējs un ekoloģijas aizstāvis.

Un šogad - kā dziesmā no vecā «Šveika» iestudējuma: «Šai dzīvē iet kā zaļā pļavā!...»