Horoskopi / Jaunākais

PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Kālab attiecību jomā gadās uzkāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem?

Kālab atkal un atkal attiecību jomā gadās uzkāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem? Ir sajūta, ka otram cilvēkam atdod visu, bet... atpakaļ tā mīlestība un rūpes neatnāk. Tu šķiries, dodies tālāk, un atkal tas pats. Viss iet kā apburtā aplī. Beidzas. Un atkal sākas no sākuma. Kāpēc? Vairāk »
 

PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Latvijas Republika. Taro numeroloģijā tas nozīmē– Atturība [2]

Taro un numeroloģija. Numeroloģe Aija Stabiņa šīs zināšanas apvieno, un tās ļauj dziļāk pētīt cilvēka dabu un plašāk interpretēt skaitļu nozīmi. Viņa teic, ka profesionāls numerologs prot pateikt ne tikai to, kur cilvēkam sāp, proti, kādas problēmas viņa dzīvē saskrējušas rindu rindām, bet arī to, kādas zāles lietot jeb kā tikt galā arī ar pārmantotām un šķietami neatrisināmām likstām. Taro numeroloģija trāpa precīzi, pat ja nekādus jaunus melnos punktus cilvēka dzīvē neatklāj. Ir reizes, kad tieši tā ir vislabākā ārstniecības metode. Šajā sarunā – par to, kas ir taro numeroloģija, ar ko tā atšķiras no citām numeroloģijā izmantotām metodēm un kādā dziļumā ļauj aizrakties sevī un citos. Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

13.oktobris, 19:17 «Saka, ka dzīve ir kā džezs – tā uzplaukst, kad tu improvizē! Ar mani notiek tieši tā, un tas ir stāsts par mani – par ceļu, ko eju, iespējām un izvēlēm,» savā oficiālajā mājaslapā vēsta mūziķis Intars Busulis. Krāsaina personība, kas priecē ar savu daiļradi, liek trīt mēles ap radošo darbību Krievijā, tagad vada šovu «X faktors», kas iekarojis zināmu popularitāti un neatstāj cilvēkus vienaldzīgus visdažādākajās nozīmēs. Vairāk »
 
13.oktobris, 16:00 Vai tiešām eksistē labās un sliktās Mēness dienas? Ko nozīmē šīs norādes astroloģiskajos kalendāros, un kā tās izmantot? Vairāk »
 
13.oktobris, 15:40 Jau iepriekš iedzīvotāji soctīklos dalījušies ar brīdinājumiem neuzķerties uz jaunas sievietes stāstiem par viņas dzīvi, lai izdiedelētu naudu. Tagad viņa satikta Straupē, kur sievietei piedāvāts darbs, taču jebkura summa viņai ir tikai "kapeikas". Vairāk »
 
12.oktobris, 18:00 TV3 šovā "X Faktors" noticis kāds negaidīts pavērsiens. Žūrijas pārstāves un mentores Aijas Auškāpas vadītajā kategorijā cīņu par uzvaru šovā neturpinās viens no dalībniekiem. Vairāk »
 
11.oktobris, 21:00 Ja ārst­nie­cis­kus un me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus ie­spē­jams ie­plā­not, tad kon­krē­ta­jās die­nās ne­bū­tu vē­lams «aiz­tikt» šīs ju­tī­gās vie­tas. Vairāk »
 
10.oktobris, 21:12 Kalendāri veidoti, ņemot vērā mēness fāzes, atrašanos zodiakazīmēs un dienu fonus. Vairāk »
 
9.oktobris, 19:02 Žurnāls "Praktiskā Astroloģija" iesaka, kad vislabāk veikt skaistuma procedūras, bet kuras dienas nav tām labvēlīgas. Vairāk »
 
7.oktobris, 9:03 HOROSKOPI 6.–12.10., 2017. Vairāk »
 
6.oktobris, 21:03 Oktobrī planētu stāvokļi ir gana normāli, lai veiktu dažādas saimnieciskās darbības. Vairāk »
 
6.oktobris, 12:50 Drīz grāmatnīcās plašā klāstā parādīsies 2018. gada kalendāri. Daudzos no tiem iekļautas arī dažādas astroloģiskās norādes, kas ikdienas saimniekošanā ir ļoti noderīgas. Kā tajos orientēties cilvēkam bez plašākām astroloģijas zināšanam? Vairāk »
 
4.oktobris, 19:19 Numeroloģijā pastāv uzskatīts, ka cilvēka dzimšanas datuma skaitlis norāda, kā mūs vērtē citi, bet dzimšanas mēnesis – kāpēc mēs uzvedamies tieši tā, kāda ir mūsu motivācija, ko vēlamies sasniegt ar savu uzvedību. Ir vēl kāds paņēmiens, kā noskaidrot, ko par mums varētu domāt citi. Šis tests nav attiecināms uz izvērstu numeroloģisku analīzi, bet uztverams kā laika kavēklis. Vairāk »
 
30.septembris, 9:02 HOROSKOPI 28.09.–5.10., 2017. Vairāk »
 
29.septembris, 18:46 Oktobris ir īpašs ar to, ka sākas dziļu pārdomu pilnais Skorpiona valdīšanas un, pēc latviešu tautas tradīcijām, arī veļu laiks. Kopumā astroloģiskās kombinācijas oktobrī ir normālas – varam darboties. Protams, ideāli nav nekad, un šomēnes jāpievērš uzmanība naudas plūsmai un informācijas precizitātei. Vairāk »
 
27.septembris, 14:55 Ne vien­mēr ap­kār­tē­jie mūs vēr­tē tā­pat kā mēs pa­ši. Tā kā ik­viens dzī­vo­jam sa­bied­rī­bā un, kā tei­cis kāds kla­si­ķis, ne­va­ram būt brī­vi no sa­bied­rī­bas, tad vēr­tē­jums ir ne­no­vēr­šams. Nu­me­ro­lo­ģi­jā per­so­nī­bas skait­lis pa­rā­da to, kā mūs uz­tver ci­ti. Ār­ējais tēls, iz­skats un ma­nie­res kal­po kā vi­zīt­kar­te, kad tie­ka­mies, sa­ru­nā­ja­mies vai vien­kār­ši esam līdz­ās ci­tiem cil­vē­kiem. Tā­pēc per­so­nī­bas skait­lis pa­līdz vis­pirms jau kat­ram pa­šam sa­prast, ko no mums gai­da ap­kār­tē­jie. Tas ļauj iz­prast, kā­pēc ar da­žiem cil­vē­kiem va­ram uz­sākt ne­pie­spies­tu sa­ru­nu, bet ci­tiem lab­prā­tāk me­tam lī­ku­mu. Vai arī – kā­lab gri­bam iz­lik­ties la­bā­ki ne­kā esam. Vairāk »
 
25.septembris, 20:06 Bija laiks, kad sievietēm un vīriešiem nebija plaša smaržu un odekolonu izvēle. Ko veikalos pārdeva, tas bija, ko varēja nopirkt zem letes, to ņēma. Saldāks aromāts – dienā, rūgtenāks – vakarā, kad gāja uz dejām vai teātra izrādi. Vairāk »
 
23.septembris, 9:00 HOROSKOPI 22.–28.09.2017. Vairāk »
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers