Horoskopi / Jaunākais

UZMANĪBU: Izvirtulis mazām meitenēm sūta netiklas bildes [7]

Andris Mazuriņš ar facebook starpniecību brīdina par kādu personu, kas sūta mazām meitenēm netikla bildes. Vairāk »
 

ASTROLOĢIJA: Tests. Izskaitļo vis­la­bā­ko datumu lau­lī­bām

Ar ciparu palīdzību vēl pirms kā­zām varam pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Pēc jau izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt Kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas. Vairāk »
 

Austrālijā māte atzīta par vainīgu savu trīs bērnu nogalināšanā [2]

BBC ziņo, ka kāda māte Austrālijā atzīta par vainīgu savu bērnu slepkavībā, speciāli iebraucot ar automašīnu ezerā. Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

14.janvāris, 9:09 Horoskopi līdz 20.janvārim Vairāk »
 
13.janvāris, 19:03 Nākamajā nedēļā viens no svarīgākajiem notikumiem kristīgajā tradīcijā, ezotērikā un arī zinātniecībā ir tā dēvētā Ūdens diena, kurā saskaņā ar dažādiem ticējumiem ūdenim piemīt spēcīga enerģija un dziedinošas īpašības. Klasiskajai astroloģijai ar to gan nav sakara, taču ikviens var izmantot Mēness kalendāru, lai enerģētiski uzlādētu ūdeni savām vajadzībām. Vairāk »
 
10.janvāris, 18:53 No­mai­not kaut vie­nu bur­tu uz­ņē­mu­ma no­sau­ku­mā, biz­ne­sam ie­spē­jams pie­šķirt ot­ro el­pu vai, glu­ži pre­tē­ji, to no­grem­dēt... Vairāk »
 
7.janvāris, 9:00 Horoskopi līdz 12.janvārim. Vairāk »
 
4.janvāris, 7:15 Mēs taču vēlamies uzzināt, kas mūs gaida šogad un no kā der uzmanīties, lai ikdiena būtu daudz veiksmīgāka un produktīvāka. Tāpēc piedāvājam jūs iepazīties ar populārās astroloģes Māras Ošurokas 2017. gada prognozēm katrai horoskopa zīmei. Vairāk »
 
3.janvāris, 17:05 Eksistē da­žas vil­tī­bi­ņas, kā­ var mēģināt vai­rot ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, lie­kot lie­tā skait­ļu da­bu. Numeroloģijā zināms, kā­di skait­ļi pie­velk nau­du, bet ku­ri – at­grūž, kā­du sum­mu la­bāk no­gul­dīt ban­kā un kā­du mak­su no­teikt par sa­viem pa­kal­po­ju­miem, kā­dā ap­jo­mā no­for­mēt kre­dī­tu, cik lie­lu sum­mu ie­tei­cams aiz­dot, bet kā­du – at­vē­lēt lab­da­rī­giem mēr­ķiem. Vairāk »
 
3.janvāris, 11:41 Gaiļa gadu varētu nosaukt par “agresīvās diplomātijas” gadu, jo Ugunīgais Gailis māca, ka reizēm tomēr spēks un aktīva darbība ir labākais veids, kā risināt konfliktus. Uzzini, kas tevi sagaida pēc Austrumu kalendāra no 2017. gada 28. janvāra, kad Gailis būs klāt! Vairāk »
 
2.janvāris, 19:00 Šogad būs divi ceļi, ko iet, un cilvēki tā arī sadalīsies – vieni ies vienu ceļu, citi – otru. Iespējams, tā sagrupēsies arī valstu līderi. Viens ceļš ir terors, naids, reliģijas un pasaules uzskatu pretnostatīšana, norobežošanās un boikoti, bet otrs ceļš ir ārkārtīgi konstruktīvs, dinamisks, sadarbības iespējām bagāts, labvēlīgs ekonomikas izaugsmei, progresam un dažādu ātru un drosmīgu lēmumu pieņemšanai. Tādu šo gadu redz pazīstamais astrologs Andris Račs. Tradicionāli jaunu gadu iesākam ar viņa redzējumu, ko mums sola 2017. gads. Vairāk »
 
2.janvāris, 9:20 Horoskops 2017.gadam Vairāk »
 
1.janvāris, 16:57 Sekundes, minūtes un stundas garums ir definēts, bet laika skaitīšanas atskaites punktu tik un tā izvēlas cilvēks. Visā pasaulē jauns gads neiestājas vienlaikus, un ne tikai laika joslu atšķirības dēļ. Starpība gadskaitļos un datumos ir ievērojama, tas pierāda, cik viss ir relatīvs. Pat laiks, pēc kura dzīvojam. Vairāk »
 
30.decembris 2016, 18:24 Kas mūs gaida jaunajā gadā? Latvijas astroloģijas autoritātes «Praktiskajai Astroloģijai» sniedz savu skatījumu uz 2017. gada tendencēm pasaulē, Latvijā un sabiedrībā. Viegli nebūs, bet – kā teica Rainis: «Pastāvēs, kas pārvērtīsies.» Vairāk »
 
29.decembris 2016, 15:50 Janvāra sākums joprojām paredzams trauksmains un nemierīgs, jo savas aktivitātes izrādīs retrogrādais Merkurs, radot pārpratumus un piņķerēšanos. Pēc tam kļūs nedaudz mierīgāk. Bet mēneša beigās varam sarīkot sev vēl vienus gadumijas svētkus, jo 29. janvārī pēc austrumnieku tradīcijām Ugunīgo Pērtiķi nomainīs tikpat Ugunīgais Gailis, kurš ir mazliet prognozējamāks. Vairāk »
 
28.decembris 2016, 17:10 Vai pa­rei­zāk rī­ko­jas tie, ku­ri sa­ka – mēs ēdam, lai dzī­vo­tu? Bet būs arī tā­di, kas ap­gal­vos – es dzī­vo­ju, lai ēs­tu, jo tā ir bau­da. Lai ko arī teik­tu, ik­viens no mums ēd. Nu­me­ro­lo­gi ir ap­rē­ķi­nā­ju­ši, kā­di pro­duk­ti uz­tu­rā bū­tu pie­mē­ro­tā­ki at­bil­sto­ši kat­ra cil­vē­ka dzim­ša­nas da­tiem un tiem at­bil­sto­ša­jai pla­nē­tai. Vairāk »
 
24.decembris 2016, 13:11 Eglīte, vismaz šeit, Latvijā, ir tikpat neatņemama un pašsaprotama Ziemassvētku vai Jaungada svinību tradīcija kā bagātīgi klāts svētku galds. Tomēr, ja runājam par Ziemassvētkiem kā baznīcas vai kristīgiem svētkiem, tad viss nebūt nav tik vienkārši. Vairāk »
 
24.decembris 2016, 9:00 Horoskopi līdz 31.decembrim. Vairāk »
 
23.decembris 2016, 21:55 Ziemassvētkus planētu kombinācijas mudina svinēt mierīgi un apdomīgi, bet Jaungadā varam atļauties vairāk izpriecu un vizuļojošas nebēdnības. Vairāk »
 
23.decembris 2016, 19:00 Ģimeniski mierīgie Ziemassvētki un vizuļojoši jautrais Jaungads. Tradicionāli tā svinam – Ziemassvētkus ar saviem mīļajiem mājās, bet Jaungadu kopā ar draugiem vai «izejot ielās», lai kopā ar daudziem pavisam svešiem cilvēkiem noskatītos salūtu un iekļautos kopīgā svētku sajūtā. Taču astroloģiski katrai dienai ir savas noskaņas. Kas jāņem vērā, gatavojoties svētkiem šogad? Vairāk »
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers