Horoskopi / Jaunākais

ASTROLOĢIJA: Valdis Svirskis. Ceļš uz garīgo sirdi caur klusumu [3]

«Sākumā bija klusums,» uzskata filozofs un sirds meditācijas praktiķis un pasniedzējs Valdis Svirskis. Caur klusumu varam atrast ceļu pie sevis, savas būtības. Savas sirds. Kas ir tas īstais mūsos? Vairāk »
 

ASTROLOĢIJA: Kur Tev labāk dzīvot? [8]

Nereti klienti astrologam jautā – kura ir mana laimīgā valsts vai pilsēta, kurā man dzīvot, kur jutīšos vislabāk, spēšu izveidot karjeru vai biznesu, sakārtot privāto dzīvi? Te uzreiz jāatbild, ka vienas vienīgās laimīgās zemes nav. Bet pilnīgi iespējams, ka tā ir kāda vieta tepat Latvijā vai Rīgā. Vairāk »
 
 

Horoskopi / Jaunākais

16.februāris, 16:00 Pat vis­lie­lā­ka­jam veik­smi­nie­kam nā­kas ri­si­nāt pro­blē­mas un pie­brem­zēt šķēr­šļu priekš­ā. Mē­dzam vis­zi­nī­gi ap­gal­vot, ka no kļū­dām jā­mā­cās. No sve­šām vai sa­vē­jām? Vairāk »
 
11.februāris, 9:00 HOROSKOPI 11.–16.02 Vairāk »
 
10.februāris, 21:13 Svētku nekad nevar būt par daudz, un mūsu plašajā tradīciju klāstā savu vietu ieņēmusi Valentīndiena, ko daži ironiski dēvē par plastmasas sirsniņu svētkiem, bet tomēr cer, ka šajā dienā kopā ar mīļoto cilvēku tiks sarīkots sirsnīgs pasākums. Vairāk »
 
8.februāris, 12:04 No­mai­not kaut vie­nu bur­tu uz­ņē­mu­ma no­sau­ku­mā, biz­ne­sam ie­spē­jams pie­šķirt ot­ro el­pu vai, glu­ži pre­tē­ji, to no­grem­dēt... Pro­tams, tik vien­kār­šo­ti šī for­mu­la ne­dar­bo­jas, to­mēr ar­vien bie­žāk uz­ņē­mē­ji uz­mek­lē nu­me­ro­lo­gus, lai no­skaid­ro­tu gan biz­ne­sa uz­sāk­ša­nai lab­vē­lī­gā­ko lai­ku, gan ie­spē­ja­mos zem­ūdens ak­me­ņus sa­dar­bī­bai ar par­tne­riem un in­ves­to­riem, gan veik­smī­gā­ko fir­mas no­sau­ku­mu, jo tas pa­tie­si var ie­tek­mēt uz­ņē­mu­ma dar­bī­bu. Vairāk »
 
7.februāris, 7:15 Viens no Latvijas bagātākajiem cilvēkiem baņķieris Oļegs Fiļs pērnā gada nogalē dāsni atbalstījis mīļotās sievas sabiedrības dāmas un vīna ekspertes Santas Kristiānas Zāmueles (39) uzņēmumu SIA «Lion and Rockstar», kas latviski tulkojams kā «Lauva un rokzvaigzne». Vairāk »
 
5.februāris, 19:03 Dziedātājs Artūrs Šingirejs, pazīstams ar skatuves vārdu Dons, 2017. gada 14. un 15. februārī pulcēs savus klausītājus un skatītājus uz lielkoncertu «Tepat». Talantīgs? Neapšaubāmi. Viņam šūpulī ielikts talants, veiksme un radošums – numeroloģiskajā matricā redzams, ka šis cilvēks var sevi izpaust vai nu dejā, vai dziesmā, bet katrā ziņā uz skatuves viņš jūtas kā zivs ūdenī. Un arī godkārīgs. Vairāk »
 
4.februāris, 11:00 Horoskopi nedēļai Vairāk »
 
3.februāris, 21:17 Divas reizes gadā tie ir klāt – Saules un Mēness aptumsumu periodi. Vairāk »
 
2.februāris, 10:41 “Sākumā bija klusums,” uzskata filozofs un sirds meditācijas praktiķis un pasniedzējs Valdis Svirskis. Caur klusumu varam atrast ceļu pie sevis, savas būtības, sirds. Kas ir tas īstais mūsos? Uzzini, kas ir sirds meditācija un ko tā dod. Vairāk »
 
31.janvāris, 18:11 Ārējais iz­skats ir glu­ži kā vi­zīt­kar­te, pēc ku­ras vis­pirms vēr­tē mūs un ci­tus vēr­tē­jam mēs. Ga­dās, ka tas ir mal­di­nošs, bet kurš gan to kon­sta­tēs, pirms nav sā­cis sa­ru­nu un uz­zi­nā­jis par mū­su lie­lis­ko eru­dī­ci­ju, iz­ci­la­jiem ta­lan­tiem vai ap­bu­ro­ša­jām rak­stu­ra īpa­šī­bām? Vairāk »
 
28.janvāris, 15:00 Pēc Austrumu kalendāra 2017. gada 28. janvārī pulksten 2.07 sākas Ugunīgā Gaiļa gads. Gada krāsa – sarkanā, elements – uguns, enerģija – iņ jeb sievišķā. Vairāk »
 
28.janvāris, 9:00 Uzzini, kas paredzēts tuvākā nākotnē Vairāk »
 
28.janvāris, 8:09 Šonakt saskaņā ar Ķīniešu kalendāru pār astroloģisko pasauli pilntiesīgi sācis valdīt Gailis - mainās gads un enerģijas. Vairāk »
 
27.janvāris, 20:15 2017. gada 28. janvārī viņš būs klāt! Pēc Austrumu tradīcijām svinamais jaunais gads, kad Ugunīgo Pērtiķi nomainīs Ugunīgais Gailis. Daudziem Austrumu zodiaka zīmju pārstāvjiem turpmākais laiks solās būt visnotaļ spraigs un notikumiem bagāts. Gada valdnieks nevienam garlaicībā ieslīgt neļaus! Tomēr viņš nav ļauns un negrasās kādam tīši sabojāt dzīvi. Turklāt ikviens, ja vien vēlas, ar gada saimnieku var gluži labi satikt, un tad pat no problēmsituācijām beigās izdosies gūt sev kādu labumu. Vairāk »
 
27.janvāris, 12:33 Ja vienam kaut kā ir par daudz, bet otram pietrūkst, tad kopā iespējams līdzsvarot un kompensēt trūkstošo. Dažkārt nesaprotam, kas otrā tik ļoti pievelk, kāpēc ar to vai citu cilvēku kopā būt ir tik labi un mierīgi. Cilvēku individuālajos horoskopos ir dažādu stihiju ietekme, kas nosaka temperamentu, reakcijas, komunikācijas manieri. Vairāk »
 
26.janvāris, 12:29 Sestdien, 28. janvārī, pulksten 2.07 pēc Latvijas laika saskaņā ar Austrumu kalendāru sākas jauns lunārais gads, un šoreiz turpmākie 12 mēneši būs Sarkanā jeb Ugunīgā Gaiļa pārziņā. Lunārā jaunā gada iestāšanos joprojām svin ceturtā daļa zemeslodes iedzīvotāju. Vairāk »
 
25.janvāris, 22:00 Šā gada septembrī beigsies vesela ēra kosmosa izpētē – sadegot Saturna atmosfērā, savu darbību beigs kosmiskā zonde «Cassini», kas startēja tālajā 1997. gadā un ir savākusi ļoti daudz informācijas par Saturnu, tā pavadoņiem un gredzeniem. Ļoti iespējams, ka cilvēce pavirzīsies krietnu soli uz priekšu Mēness izpētē, jo mūsu planētas dabisko pavadoni plāno apciemot gan Ķīnas valsts kosmosa izpētes aģentūras, gan divu privāto kompāniju misijas. Bet abi šāgada Saules aptumsumi Latvijā diemžēl nebūs novērojami. Vairāk »
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers