Horoskopi

6.oktobris, 12:50 Drīz grāmatnīcās plašā klāstā parādīsies 2018. gada kalendāri. Daudzos no tiem iekļautas arī dažādas astroloģiskās norādes, kas ikdienas saimniekošanā ir ļoti noderīgas. Kā tajos orientēties cilvēkam bez plašākām astroloģijas zināšanam? Vairāk »
 
4.oktobris, 19:19 Numeroloģijā pastāv uzskatīts, ka cilvēka dzimšanas datuma skaitlis norāda, kā mūs vērtē citi, bet dzimšanas mēnesis – kāpēc mēs uzvedamies tieši tā, kāda ir mūsu motivācija, ko vēlamies sasniegt ar savu uzvedību. Ir vēl kāds paņēmiens, kā noskaidrot, ko par mums varētu domāt citi. Šis tests nav attiecināms uz izvērstu numeroloģisku analīzi, bet uztverams kā laika kavēklis. Vairāk »
 
30.septembris, 9:02 HOROSKOPI 28.09.–5.10., 2017. Vairāk »
 
29.septembris, 18:46 Oktobris ir īpašs ar to, ka sākas dziļu pārdomu pilnais Skorpiona valdīšanas un, pēc latviešu tautas tradīcijām, arī veļu laiks. Kopumā astroloģiskās kombinācijas oktobrī ir normālas – varam darboties. Protams, ideāli nav nekad, un šomēnes jāpievērš uzmanība naudas plūsmai un informācijas precizitātei. Vairāk »
 
27.septembris, 14:55 Ne vien­mēr ap­kār­tē­jie mūs vēr­tē tā­pat kā mēs pa­ši. Tā kā ik­viens dzī­vo­jam sa­bied­rī­bā un, kā tei­cis kāds kla­si­ķis, ne­va­ram būt brī­vi no sa­bied­rī­bas, tad vēr­tē­jums ir ne­no­vēr­šams. Nu­me­ro­lo­ģi­jā per­so­nī­bas skait­lis pa­rā­da to, kā mūs uz­tver ci­ti. Ār­ējais tēls, iz­skats un ma­nie­res kal­po kā vi­zīt­kar­te, kad tie­ka­mies, sa­ru­nā­ja­mies vai vien­kār­ši esam līdz­ās ci­tiem cil­vē­kiem. Tā­pēc per­so­nī­bas skait­lis pa­līdz vis­pirms jau kat­ram pa­šam sa­prast, ko no mums gai­da ap­kār­tē­jie. Tas ļauj iz­prast, kā­pēc ar da­žiem cil­vē­kiem va­ram uz­sākt ne­pie­spies­tu sa­ru­nu, bet ci­tiem lab­prā­tāk me­tam lī­ku­mu. Vai arī – kā­lab gri­bam iz­lik­ties la­bā­ki ne­kā esam. Vairāk »
 
25.septembris, 20:06 Bija laiks, kad sievietēm un vīriešiem nebija plaša smaržu un odekolonu izvēle. Ko veikalos pārdeva, tas bija, ko varēja nopirkt zem letes, to ņēma. Saldāks aromāts – dienā, rūgtenāks – vakarā, kad gāja uz dejām vai teātra izrādi. Vairāk »
 
23.septembris, 9:00 HOROSKOPI 22.–28.09.2017. Vairāk »
 
22.septembris, 19:10 Kas izraisīja prāmja «Estonia» katastrofu? Eksistē oficiālās versijas un arī pietiekams skaits sazvērestības teoriju. Traģiskais notikums vēl joprojām nedod miera, jo daudzi jautājumi palikuši neatbildēti. No sava skatupunkta notikumu pēta arī astrologi. Vairāk »
 
22.septembris, 17:40 Kopš senseniem laikiem astroloģijā katrai dienai ir savs aizgādnis – planēta. Popkultūras astroloģijā pastāv uzskats, ka vienā dienā dzimušajiem cilvēkiem piemīt līdzīgas rakstura iezīmes, tādas, kas raksturīgas konkrētajai planētai. Savukārt planētu astroloģisko raksturojumu saknes meklējamas mitoloģijā. Vairāk »
 
20.septembris, 19:19 Tuvojoties aptumsumu laikam, astrologi allaž brīdina par spriedzi, dramatiskiem un karmiskiem notikumiem. Augustā piedzīvojām gan Mēness, gan Saules aptumsumu līdztekus ar piņķerīgo retrogrādo Merkuru. Piedāvājam ielūkoties aizvadītā perioda dramatiskākajos notikumos. Vairāk »
 
19.septembris, 19:19 Sēņu laikā lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju aun kājas, ņem grozus un dodas uz mežu. Daži bauda patīkamo un lietderīgo pastaigu vienatnē, bet citi labprāt sēņot dodas divatā vai pat palielā, jautrā pulkā. Vai esat ievērojuši, cik dažādi ir sēņotāji? Daži to uztver kā atpūtu, citi – kā nopietnu darbu, vēl kādi – kā izpētes un jaunatklājumu lauciņu. Kāds lēkšo pāri grāvjiem, cits iet lēnām un prātīgi. Vienam patīk atdalīties no pulciņa, citam vajag visu laiku pļāpāt un dalīties ar atradumiem. Ko gaidīt no saviem sēņošanas līdzbiedriem, ja ir luste doties uz mežu jautrā kompānijā? Protams, jebko! Vairāk »
 
18.septembris, 19:19 Septembris skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem ir satraukuma pilns laiks, jo sākas jauns mācību gads. Taču ik gadu virkne skolu paliek tukšas un klusas, un pēdējo desmit gadu laikā tāds liktenis piemeklējis aptuveni 200 «gaismas piļu». Vairāk »
 
16.septembris, 9:00 HOROSKOPI 15.–21.09., 2017. Vairāk »
 
15.septembris, 19:19 Anete Puga dalās ar savām zināšanām un pieredzi par meditatīvo glezniecību. «Ak, mandalas vien,» – tāda varētu būt klišeja par to, kas ir tāda veida glezniecība. Pieļauju, ka daļa viņas gleznu citiem netiek rādītas, bet to pajautāju tikai otrajā tikšanās reizē, kad Anete tiek fotografēta vietumis mežonīgajā Bieriņu parkā. Izrādās, tā ir. Mēs skatām pasteļtoņos gleznotas ainas. «Mans eņģeļu periods,» smaida Anete. Vairāk »
 
15.septembris, 7:00 Viņiem vai viņām kopā bija jautri un interesanti – iepriekš ballītes, vēlāk draudzēšanās ar ģimenēm, bet tagad viens par otru saka: «Negribu neko dzirdēt par to cilvēku!» Kas notika? Viņi vienkārši izveidoja kopīgu biznesu... Vairāk »
 
14.septembris, 19:19 Ja jau tagad, kad, pēc numeroloģijas, viņam nebūt nav izcilākais periods dzīvē, viņš spējis sasniegt tik daudz, tad uz ko būs pējīgs basketbolists Kristaps Porziņģis, kad viņa dzīvē sāksies patiešām īsta zvaigžņu stunda? «Praktiskās Astroloģijas» lasītājiem būs iespēja sekot līdzi, jo slava, veiksme, nauda, panākumi, sasniegumi un visi dzīves sniegtie labumi jaunajam basketbolistam tiek izkārtoti kā uz paplātes. Vairāk »
 
13.septembris, 18:30 Ja ārst­nie­cis­kus un me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus ie­spē­jams ie­plā­not, tad kon­krē­ta­jās die­nās ne­bū­tu vē­lams «aiz­tikt» šīs ju­tī­gās vie­tas. Vairāk »
 
12.septembris, 19:19 Kalendāri veidoti, ņemot vērā mēness fāzes, atrašanos zodiakazīmēs un dienu fonus. Vairāk »
 
11.septembris, 19:04 Žurnāls "Praktiskā Astroloģija" iesaka, kad vislabāk veikt skaistuma procedūras, bet kuras dienas nav tām labvēlīgas. Vairāk »
 
9.septembris, 9:03 HOROSKOPI 8.–14.09.2017. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers