Horoskopi

22.jūlijs, 9:03 HOROSKOPI 21.–27.07. 2017. Vairāk »
 
21.jūlijs, 20:10 Cilvēks saviem spēkiem var pārbaudīt, kas no astrologu un numerologu teiktā darbojas attiecībā uz finansēm. Var sākt ar pašu mazumiņu – astroloģijas, numeroloģijas un citu zinību paņēmieniem, izvēloties kredītkartes dizainu, izpētot konta numuru. Vairāk »
 
21.jūlijs, 6:30 Finanšu tēma līdztekus citām ir gana svarīga katra cilvēka dzīvē. Kāds kļūst par veiksmīgu uzņēmēju, pat miljonāru, kāds smagi strādā, lai savilktu galus. Taču, ja arī situācija nav no tām labākajām, gandrīz vienmēr ir iespējas kaut ko mainīt, lai kļūtu labāk. Vairāk »
 
20.jūlijs, 20:02 Latvijas tenisistes Aļonas Ostapenko dzimšanas apliecībā ierakstītais vārds ir Jeļena. Tolaik kalendārā personvārda Aļona nebija, un vecāki meiteni nosauca līdzīgā vārdā – Jeļena. Taču viņa pati, ģimene, draugi un līdzjutēji viņu dēvē tikai par Aļonu. Vairāk »
 
19.jūlijs, 20:03 Mēs nepārtraukti atrodamies Visuma enerģētikas, planētu, aspektu, ko tās veido, un dažādu astroloģisko stihiju ietekmē. Tomēr līdztekus planētu sarežģītajai saspēlei uz mums iedarbojas arī kāds tuvs un labi saskatāms debesu ķermenis – Mēness. Apaļais vai nošķeltais vaigs uz mums lūkojas katru dienu, regulējot pašsajūtu, domas, jā, arī zemapziņu, kā arī dabas stihijas un materiālo pasauli. Eksistē kāda vienkārša un ātra tuvākās perspektīvās prognozēšanas metode, proti, pēc Mēness cikliem. Mēness ir pati steidzīgākā planēta, kas pilnu ciklu noiet apmēram 29,5 dienās. Un tas nozīmē, ka katru mēnesi Zemes pavadonis «paviesojas» visās 12 zodiaka zīmēs, katrā no tā uzkavējoties vidēji divas ar pusi dienas. Mēness var kļūt par mūsu palīgu, ja ievērosim tā novietojumu zodiakā, ko vienmēr varam noskaidrot, izpētot «Praktiskās Astroloģijas» kalendārus. Vairāk »
 
19.jūlijs, 17:00 Nu­me­ro­lo­ģi­ja pie­dā­vā vēl pirms kā­zām pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Joks jo­kam, bet pro­gno­zēt to ie­spē­jams pēc... kā­zu da­tu­ma un ap­rē­ķi­nāt Kā­zu skait­li. Ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām. Vairāk »
 
19.jūlijs, 12:57 Primārās aprūpes pieejamība valstī ir atjaunojusies, un ģimenes ārsta praksē vidēji tiek uzņemti apmēram 19 pacienti, šodien preses konferencē par rīcību saistībā ar primārās veselības aprūpes nodrošināšanu teica veselības ministre Anda Čakša. Vairāk »
 
18.jūlijs, 20:03 No jūnija vidus līdz 23. novembrim planēta Neptūns ieņēmusi nelabvēlīgo retrogrādo stāvokli. Astroloģijā jau tā šis debesu ķermenis tiek uzskatīts par «ļauno planētu», kas maldina, ved ilūzijās, rada neskaidrības un intrigas. Planētas atrašanās šajā stāvoklī atsevišķas tēmas var saasināt, taču tai piemīt arī savas pozitīvās iezīmes. Vairāk »
 
17.jūlijs, 20:16 Vieniem vasara ir atpūtas laiks, otriem – mēneši, kad jāstrādā dubultā, jo kolēģi atpūšas. Tas nozīmē pārslodzi un stresu, lai gan stress diemžēl kļuvis par daudzu mūsdienu cilvēku sabiedroto arī atvaļinājumā, kad darbs tik un tā dzen darbu. Jāteic – tāds nejauks sabiedrotais tas stress. Tāpēc jogas pasniedzēja un ājurvēdas masiere Ingrīda Miteniece māca iedziļināties sevī un palīdzēt sev, apgūstot pareizu elpošanu. Tas ļauj dzīvot mierīgāk, harmoniskāk un apzinātāk. Vairāk »
 
15.jūlijs, 9:00 HOROSKOPI 14.–20.07.2017. Vairāk »
 
14.jūlijs, 20:03 Zināms, ka daudzus cilvēkus pasaulē biedē skaitlis 13, ko mēdz dēvēt par velna duci, lai gan numeroloģijā šī skaitļa un tā ciparu skaidrojums nav nedz biedējošs, nez mistisks. Bet kā radies nosaukums «velna ducis»? Vairāk »
 
14.jūlijs, 17:04 Astroloģija izmantojama dažādās dzīves jomās, tostarp interjera veidošanā. Ir svarīgi, lai cilvēks savā mājoklī justos labi, harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi. Viens no principiem, pie kā var pieturēties gan dizaineri, gan cilvēki, kas dzīvesvietu iekārto paši, ir vadīšanās pēc astroloģiskajām stihijām horoskopā. Vairāk »
 
12.jūlijs, 16:00 Vai pa­rei­zāk rī­ko­jas tie, ku­ri sa­ka – mēs ēdam, lai dzī­vo­tu? Bet būs arī tā­di, kas ap­gal­vos – es dzī­vo­ju, lai ēs­tu, jo tā ir bau­da. Lai ko arī teik­tu, ik­viens no mums ēd. Nu­me­ro­lo­gi ir ap­rē­ķi­nā­ju­ši, kā­di pro­duk­ti uz­tu­rā bū­tu pie­mē­ro­tā­ki at­bil­sto­ši kat­ra cil­vē­ka dzim­ša­nas da­tiem un tiem at­bil­sto­ša­jai pla­nē­tai. (Nu­me­ro­lo­ģis­kā ko­da skait­ļiem no 1 līdz 9 atbilst arī konkrēti debesu ķermeņi.) Vairāk »
 
11.jūlijs, 20:02 As­tro­me­di­cī­nā lie­la no­zī­me ir tā dē­vē­ta­jam die­nas fo­nam – kā­dā zo­di­aka zī­mē at­ro­das Mē­ness. Kat­ra cil­vē­ka ķer­me­ņa zo­na as­tro­lo­ģi­jā at­ro­das kā­das zo­di­aka zī­mes pār­val­dī­bā, un sa­ska­ņā ar te­ori­ju – kon­krē­ta­jās die­nās ju­tī­gā­kas kļūst tās ķer­me­ņa zo­nas, par ku­rām «at­bil­dī­ga­jā» zo­di­aka zī­mē Mē­ness at­ro­das. Vairāk »
 
10.jūlijs, 22:35 Valdības un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju (LLĢĀA) vienošanās tiks panākta rīt, savukārt trešdien Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) tiksies ar Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) vadītāju Sarmīti Veidi, šodien žurnālistiem paziņoja Kučinskis. Vairāk »
 
10.jūlijs, 20:00 Žurnāls "Praktiskā Astroloģija" iesaka, kad vislabāk veikt skaistuma procedūras, bet kuras dienas nav tām labvēlīgas. Vairāk »
 
8.jūlijs, 9:00 HOROSKOPI 7.–13.07. 2017. Vairāk »
 
7.jūlijs, 20:02 Kalendāri veidoti, ņemot vērā mēness fāzes, atrašanos zodiakazīmēs un dienu fonus. Vairāk »
 
7.jūlijs, 6:30 Kad notiek traģēdija un bez vēsts pazūd cilvēks, tuvinieki dažkārt meklē gaišreģu vai astrologu palīdzību. Bieži vien tā ir kā tveršanās pie salmiņa – ja nu tomēr kāds varēs līdzēt... Ko var vai nevar noskaidrot, izmantojot šīs zināšanas vai spējas? Vismaz Latvijā nav plašākai publikai zināmas pozitīvas pieredzes. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers