Horoskopi

21.marts, 18:55 Ģimenes detektīvs Lauris Olups. Četri vārdi, kuros iekļauta jauna cilvēka vēlme un interese palīdzēt trimdas latviešiem atrast savas saknes. Žurnālists, scenārists vai rakstnieks teiktu, ka tā ir profesionāla veiksme, ka viena no viņa pirmajām lietām izvērtusies grāmatas vērtā dzimtas stāstā. Taču aiz katra stāsta ir cilvēki, viņu likteņi, prieki, sāpes, mokas, ciešanas un laime. Veiksmes stāsts ir tad un tāpēc, ja izdevies atšķetināt dzimtas vēstures samezgloto kamolu un katrs cilvēks uz dzīves šaha dēlīša ir nostājies tam paredzētajā vietā. Vairāk »
 
18.marts, 9:05 HOROSKOPI līdz 23.martam Vairāk »
 
17.marts, 20:29 Jaunnedēļ sākas astronomiskais pavasaris un Saule nonāk Auna zodiaka zīmē, aizsākot jaunu astroloģisko, zodiaka ciklu. Vairāk »
 
15.marts, 15:05 Numeroloģijā atkarībā no dzimšanas datuma un mēneša ir nosakāms individuālais gads, mēnesis un pat diena, kas var atšķirties no reālā kalendāra datuma. Ir cilvēki, kuri individuālajai dienai un tās simboliskajai nozīmei nepievērš uzmanību, bet ir arī tādi, kuri ir pārliecināti, ka pastāv «labās» un «sliktās» dienas, un atkarībā no tām rīkojas. Vairāk »
 
15.marts, 9:57 Lidmašīnas pasažiere reisā no Ķīnas uz Austrāliju ir guvusi sejas un roku apdegumus, kad viņas austiņu akumulatori lidojuma laikā eksplodēja un aizdegās, trešdien paziņoja Austrālijas amatpersonas. Vairāk »
 
13.marts, 22:40 Mūsdienu cilvēkam ēdiens nav tikai enerģijas avots, tas ir kļuvis par baudas gūšanas, atslābināšanās un savdabīgas psihoterapijas veidu, bet par gaumi nestrīdas, un katram cilvēkam ir nepieciešamas noteiktas garšas sajūtas, lai gūtu baudu no ēdiena. Noskaidro, kāds ēdiens ir vispiemērotākais tavai zodiaka zīmei. Vairāk »
 
11.marts, 8:40 HOROSKOPI 10.–16.marts Vairāk »
 
10.marts, 19:34 Naudas un mīlestības planēta Venera šobrīd un līdz 16. aprīlim atrodas nelabvēlīgajā retrogrādajā stāvoklī. Kā Neatkarīgā jau rakstīja astroloģiskajā mēneša apskatā, šajā periodā gan vienā, gan otrā tēmā jābūt apdomīgiem. Ja Venera iegadījusies nelāga uzņēmuma astroloģiskajā kartē, tad arī ir lielāka iespējamība, ka finansēs var rasties problēmas. Veicām nelielu pētījumu par firmām saistībā ar retrogrādo Veneru. Vairāk »
 
9.marts, 22:00 Ideālā variantā mūsu mājoklim jābūt vietai, kurā atpūsties, justies labi, patverties no dzīves vētrām, atgūt spēkus. Taču tas iespējams tikai tad, ja mājoklis iekārtots atbilstoši augstākajai kārtībai un saskaņā ar cilvēka iekšējo būtību – tā, lai vibrācijas sapas. Viens no pavedieniem, pie kā pieturēties gan dizaineriem, gan tiem, kas paši sev iekārto dzīvesvietu, bet īsti nezina, ko un kā, ir vadīšanās pēc savām stihijām. Te gan jāatceras, ka interjerā tomēr vismaz minimāli, bet līdzsvaram jābūt pārstāvētām visām stihijām. Tas nozīmē, piemēram, ka Ūdens stihijas pārstāvjiem gan var būt pārsvarā maigi toņi un stikla priekšmeti, gaisīgi audumi, tomēr līdzsvaram kāds māla podiņš, koka skapītis, sudraba svečturis nāks tikai par labu. Vairāk »
 
8.marts, 22:40 Krāsu iedarbību uzturlīdzekļos var īpaši mērķtiecīgi izmantot saskaņā ar Mēness gaitu zodiakā. Lai uzskatāmām parādītu, kā šīs zināšanas lietot praksē, īsi aplūkosim Mēness gaitu mēneša garumā un sāksim ar Auna zīmi. Vairāk »
 
8.marts, 7:23 Vairāki Ķeguma iedzīvotāji ir satraukušies, jo viņiem ir aizdomas, ka vietējais pašvaldības policists, izmantojot kāda sirmgalvja slimību, mēģina no viņa izkrāpt dzīvokli, vēsta raidījums "Bez Tabu". Vairāk »
 
7.marts, 17:00 Eksistē da­žas vil­tī­bi­ņas, kā­ var mēģināt vai­rot ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, lie­kot lie­tā skait­ļu da­bu. Numeroloģijā zināms, kā­di skait­ļi pie­velk nau­du, bet ku­ri – at­grūž, kā­du sum­mu la­bāk no­gul­dīt ban­kā un kā­du mak­su no­teikt par sa­viem pa­kal­po­ju­miem, kā­dā ap­jo­mā no­for­mēt kre­dī­tu, cik lie­lu sum­mu ie­tei­cams aiz­dot, bet kā­du – at­vē­lēt lab­da­rī­giem mēr­ķiem Vairāk »
 
4.marts, 9:00 HOROSKOPI līdz 9.03.2017. Vairāk »
 
3.marts, 21:34 Martā klāt būs astronomiskais pavasaris, un pēc seniem astroloģiskajiem ieskatiem stafeti pārņem nākamais gada valdnieks – debesu spīdeklis, kura aizgādībā cilvēki dzīvos nākamos 12 mēnešus. Līdz ar pavasara sākumu 20. martā sākas Saules laiks. Daudz enerģijas un spožuma. Taču jābūt uzmanīgiem ar naudu un vērtējošam sirdslietās. Vairāk »
 
3.marts, 17:34 Maestro Raimonds Pauls ir mūsu estrādes mūzikas zelta fonds. Slavens ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Vairāk »
 
2.marts, 16:29 Nu­me­ro­lo­ģi­ja ļauj no­teikt cil­vē­ka rak­stu­ra īpa­šī­bas un do­tī­bas, kā arī pie­dā­vā no­za­res un jo­mas, ku­rās ie­spē­jams gūt pa­nā­ku­mus. Pro­tams, nav vairs tie lai­ki, kad ve­cā­kais dēls man­to­ja dzim­tas mā­ju ko­pā ar ve­cā­ku ie­mī­to dar­ba ta­ci­ņu. To­mēr ne­re­ti taus­tā­mies pa dzī­vi kā kur­mji, kas iz­lī­du­ši sau­les gais­mā, un ne­spē­jam no­kļūt uz īs­tā ce­ļa sa­vos pro­fe­si­jas vai dar­ba mek­lē­ju­mos. Vairāk »
 
2.marts, 15:30 No 4.marta līdz 15.aprīlim piedzīvosim retrogrādas Veneras cilpu, kuru nomainīs līdz 3.maijam ilgstošs Dižčika laiks. Planētu cilpas dubultā ilgi radīs sarežģījumus finanšu, saskarsmes un transporta, pirkumu un saimniekošanas, sabiedriskās dzīves un mīlas jautājumos, vēsta Astrologi.lv. Vairāk »
 
1.marts, 20:07 «Kāpēc man neizdodas atrast savu otro pusīti?»; «Kā pazīt liktenīgo vīrieti?»; «Es esmu foršāka par savām precētajām draudzenēm, bet kāpēc man nav attiecību?»; «Kāpēc visi vīrieši, ko satieku, ir vienādi kaitinoši?». Tie ir tikai daži no sievišķīgajiem, bet vienlaikus ikvienam kādā dzīves posmā aktuālajiem jautājumiem, kas pēdējā laikā iekrituši «Praktiskās Astroloģijas» e-pastā. «Nav brīnums, jo zvaigžņotajās debesīs attiecību tēma šobrīd ir aktuāla,» saka uzrunātie astrologi. Vairāk »
 
28.februāris, 23:00 Zodiaka zīmes nosaka vairākus cilvēka dzīves aspektus: raksturu, izturēšanos, gaumi, utt. Izrādās, ka katrai zodiaka zīmei ir arī sava devīze un hobiji. uzzini, kādi tie ir! Vairāk »
 
25.februāris, 12:12 Ik gadu notiek divi Saules un divi Mēness aptumsumi (reizēm arī trīs). 2017. gadā Saules aptumsumi gaidāmi 26. februārī un 21. augustā. Savukārt viens Mēness aptumsums jau ir garām (11. februāris), bet otrs vēl priekšā – 7. augustā. Mēness un Saules aptumsumiem ir pat lielāka ietekme uz dabu, cilvēkiem, viņu psihi un veselību nekā Mēness fāžu maiņām. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers