Horoskopi

26.janvāris, 12:29 Sestdien, 28. janvārī, pulksten 2.07 pēc Latvijas laika saskaņā ar Austrumu kalendāru sākas jauns lunārais gads, un šoreiz turpmākie 12 mēneši būs Sarkanā jeb Ugunīgā Gaiļa pārziņā. Lunārā jaunā gada iestāšanos joprojām svin ceturtā daļa zemeslodes iedzīvotāju. Vairāk »
 
25.janvāris, 22:00 Šā gada septembrī beigsies vesela ēra kosmosa izpētē – sadegot Saturna atmosfērā, savu darbību beigs kosmiskā zonde «Cassini», kas startēja tālajā 1997. gadā un ir savākusi ļoti daudz informācijas par Saturnu, tā pavadoņiem un gredzeniem. Ļoti iespējams, ka cilvēce pavirzīsies krietnu soli uz priekšu Mēness izpētē, jo mūsu planētas dabisko pavadoni plāno apciemot gan Ķīnas valsts kosmosa izpētes aģentūras, gan divu privāto kompāniju misijas. Bet abi šāgada Saules aptumsumi Latvijā diemžēl nebūs novērojami. Vairāk »
 
24.janvāris, 17:15 Gandrīz katra cilvēka dabā ir plānot nākotni. Daudzi vēlas zināt, kādi notikumi tuvākajā laikā ir paredzēti. Meklējot patiesas prognozes, cilvēki vēršas pie astrologiem vai numerologiem. Pēc daudzu speciālistu domām tieši numeroloģija ir vecākā nākotnes notikumu prognozēšanas zinātne. Ko prognozē numeroloģiskie aprēķini 2017. gadam? Kādi notikumi, kas ir piesaistīti katra indivīda liktenim un viņa ciparu kodam, ir gaidāmi cilvēka dzīvē? Vairāk »
 
23.janvāris, 21:45 Kādus vien teicienus neesam dzirdējuši! Acis ir dvēseles spogulis. Pasaki, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas esi. Tos pārfrāzējot, var teikt, ka rokraksts ir gan dvēseles spogulis, gan atklāj mūsu vājās un stiprās rakstura īpašības, temperamentu, talantus, pat slimības. Grafologs rokrakstā saskata cilvēka emocionālo stāvokli rakstīšanas brīdī, bet, nē – nākotni tādā veidā viņš nezīlē. Vairāk »
 
20.janvāris, 19:43 Mēs esam dažādi – viens izceļas ar neizsīkstošu enerģiju, otrs ar praktiskumu un apbrīnojamu prasmi rēķināt, trešais ar lieliskām komunikācijas spējām, ceturtais ar jūtīgumu un spējām uztvert citu cilvēku domas un noskaņojumu. Lielā mērā šīs spējas atkarīgas no astroloģiskajā kartē dominējošām stihijām – kam Uguns, kam Zeme, kam Gaiss, kam Ūdens. Vairāk »
 
18.janvāris, 16:09 Andris Mazuriņš ar facebook starpniecību brīdina par kādu personu, kas sūta mazām meitenēm netikla bildes. Vairāk »
 
17.janvāris, 16:00 Ar ciparu palīdzību vēl pirms kā­zām varam pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Pēc jau izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt Kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas. Vairāk »
 
16.janvāris, 12:40 BBC ziņo, ka kāda māte Austrālijā atzīta par vainīgu savu bērnu slepkavībā, speciāli iebraucot ar automašīnu ezerā. Vairāk »
 
14.janvāris, 9:09 Horoskopi līdz 20.janvārim Vairāk »
 
13.janvāris, 19:03 Nākamajā nedēļā viens no svarīgākajiem notikumiem kristīgajā tradīcijā, ezotērikā un arī zinātniecībā ir tā dēvētā Ūdens diena, kurā saskaņā ar dažādiem ticējumiem ūdenim piemīt spēcīga enerģija un dziedinošas īpašības. Klasiskajai astroloģijai ar to gan nav sakara, taču ikviens var izmantot Mēness kalendāru, lai enerģētiski uzlādētu ūdeni savām vajadzībām. Vairāk »
 
10.janvāris, 18:53 No­mai­not kaut vie­nu bur­tu uz­ņē­mu­ma no­sau­ku­mā, biz­ne­sam ie­spē­jams pie­šķirt ot­ro el­pu vai, glu­ži pre­tē­ji, to no­grem­dēt... Vairāk »
 
7.janvāris, 9:00 Horoskopi līdz 12.janvārim. Vairāk »
 
4.janvāris, 7:15 Mēs taču vēlamies uzzināt, kas mūs gaida šogad un no kā der uzmanīties, lai ikdiena būtu daudz veiksmīgāka un produktīvāka. Tāpēc piedāvājam jūs iepazīties ar populārās astroloģes Māras Ošurokas 2017. gada prognozēm katrai horoskopa zīmei. Vairāk »
 
3.janvāris, 17:05 Eksistē da­žas vil­tī­bi­ņas, kā­ var mēģināt vai­rot ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, lie­kot lie­tā skait­ļu da­bu. Numeroloģijā zināms, kā­di skait­ļi pie­velk nau­du, bet ku­ri – at­grūž, kā­du sum­mu la­bāk no­gul­dīt ban­kā un kā­du mak­su no­teikt par sa­viem pa­kal­po­ju­miem, kā­dā ap­jo­mā no­for­mēt kre­dī­tu, cik lie­lu sum­mu ie­tei­cams aiz­dot, bet kā­du – at­vē­lēt lab­da­rī­giem mēr­ķiem. Vairāk »
 
3.janvāris, 11:41 Gaiļa gadu varētu nosaukt par “agresīvās diplomātijas” gadu, jo Ugunīgais Gailis māca, ka reizēm tomēr spēks un aktīva darbība ir labākais veids, kā risināt konfliktus. Uzzini, kas tevi sagaida pēc Austrumu kalendāra no 2017. gada 28. janvāra, kad Gailis būs klāt! Vairāk »
 
2.janvāris, 19:00 Šogad būs divi ceļi, ko iet, un cilvēki tā arī sadalīsies – vieni ies vienu ceļu, citi – otru. Iespējams, tā sagrupēsies arī valstu līderi. Viens ceļš ir terors, naids, reliģijas un pasaules uzskatu pretnostatīšana, norobežošanās un boikoti, bet otrs ceļš ir ārkārtīgi konstruktīvs, dinamisks, sadarbības iespējām bagāts, labvēlīgs ekonomikas izaugsmei, progresam un dažādu ātru un drosmīgu lēmumu pieņemšanai. Tādu šo gadu redz pazīstamais astrologs Andris Račs. Tradicionāli jaunu gadu iesākam ar viņa redzējumu, ko mums sola 2017. gads. Vairāk »
 
2.janvāris, 9:20 Horoskops 2017.gadam Vairāk »
 
1.janvāris, 16:57 Sekundes, minūtes un stundas garums ir definēts, bet laika skaitīšanas atskaites punktu tik un tā izvēlas cilvēks. Visā pasaulē jauns gads neiestājas vienlaikus, un ne tikai laika joslu atšķirības dēļ. Starpība gadskaitļos un datumos ir ievērojama, tas pierāda, cik viss ir relatīvs. Pat laiks, pēc kura dzīvojam. Vairāk »
 
30.decembris 2016, 18:24 Kas mūs gaida jaunajā gadā? Latvijas astroloģijas autoritātes «Praktiskajai Astroloģijai» sniedz savu skatījumu uz 2017. gada tendencēm pasaulē, Latvijā un sabiedrībā. Viegli nebūs, bet – kā teica Rainis: «Pastāvēs, kas pārvērtīsies.» Vairāk »
 
29.decembris 2016, 15:50 Janvāra sākums joprojām paredzams trauksmains un nemierīgs, jo savas aktivitātes izrādīs retrogrādais Merkurs, radot pārpratumus un piņķerēšanos. Pēc tam kļūs nedaudz mierīgāk. Bet mēneša beigās varam sarīkot sev vēl vienus gadumijas svētkus, jo 29. janvārī pēc austrumnieku tradīcijām Ugunīgo Pērtiķi nomainīs tikpat Ugunīgais Gailis, kurš ir mazliet prognozējamāks. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers