ABSURDS: Skolotāja vairāk nekā pusgadu nesaņem algu
©F64

Anita, kura privātajā skolā "Harmonija" nostrādāja četrus mēnešus,vairāk nekā pusgadu nesaņēma algu par pagājušā gada jūliju un augustu, vēsta raidījums "Bez Tabu".

Anita stāsta, ka visu četru mēnešu laikā nekad netika ievērots darba līgumā atrunātais punkts, kas nosaka, ka alga ir jāizmaksā līdz katra mēneša 20. datumam.

"Nevienu algu nesaņēmām laicīgi. Atalgojumu par jūniju saņēmu 8. augustā. Vakar rēķināju, ka aptuveni 600 eiro vēl neesmu saņēmusi par nostrādāto jūliju un augustu. Direktore saka, ka 3 mēnešus skola nav saņēmusi naudu no ministrijas, tādēļ nevar izmaksāt algu,'' stāsta Anita. Sieviete neizturēja šādu līguma noteikumu nepildīšanu un augustā pameta darbu. Līdz ar viņu no darba aizgāja arī vairāki citi pedagogi.

Sieviete stāsta, ka skolas vadība aizbildinās, ka skola no Izglītības un zinātnes ministrijas neesot saņēmusi finansējumu un tāpēc algas izmaksāt nevar. Tomēr Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka skolai par 2016. gadu izmaksāta visa summa, kas mācību iestādei pienākas. Skolas vadības rīcības dēļ aizkavējies maksājums par posmu septembris-decembris, kas pārskaitīts 10. martā. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve

Inta Bērziņa vēsta: '' Pārbaudot iesniegtos dokumentus, ministrija secināja virkni neatbilstību, kas nedeva pārliecību, ka finansējums izlietots atbilstošam mērķim - pedagogu algām, tādēļ pieprasījām papildus dokumentus. Pēc to saņemšanas naudu pārskaitījām.''

Pēc žurnālistu iesaistīšanās, Anita saņēma neizmaksāto algu, lai gan norāda, ka tā ir mazāka nekā bija plānots.

 
Komentāri 1 Skatīt [1]
Skatīt komentārus [1]