Ieslēdziet LNT agrā rīta stundā vai vēlā vakarā, skatieties it kā bezkaislīgās ārzemju ziņas vai sirdi plosošos cilvēkstāstus, un vienmēr pastāvēs iespēja, ka tos būs sagatavojusi viena un tā pati persona – LNT Ziņu dienesta darbiniece ar atmiņā paliekoši skaisto vārdu un uzvārdu Ieva Vārna. Vairāk »
 
Par to, kāda šogad būs ziema, viedokļi dalās, daudz vienotāki varētu būt uzskati par to, ka rudens ir īstais laiks, lai vēl paspētu izmantot dabas sniegtās veltes daudz aukstāka perioda sagaidīšanai. Šajā ziņā izcilas ir melnā plūškoka ogas. Vairāk »
 
Viennozīmīgi, viens no rudens gardumiem ir ķirbis, kuru iekļaut ne vien sāļo, bet arī saldo ēdienu receptēs. "Rimi gardēži" snieguši padomus, kā pagatavot trīs gardus ēdienus, kuros viena no sastāvdaļām ir tieši ķirbis. Vairāk »
 
Mā­jās pat sie­nas pa­līdz. At­tie­cī­bā uz tie­vē­ša­nu gan rei­zēm ir glu­ži ot­rā­di – pa­va­dot daudz lai­ka mā­jās, rū­pē­jo­ties par saim­nie­cī­bu un ga­ta­vo­jot ģi­me­nei ēst, ir iz­re­dzes uz­au­dzēt vēl lie­lā­ku rie­pu. Gar­lai­cī­gie uz­kop­ša­nas dar­bi pa­ņem daudz ener­ģi­jas, tā­pēc gri­bas par tiem se­vi at­al­got ar kā­du kā­ru­mu, ne­vis ar vin­gro­ju­mu kom­plek­su. Kā pa­nākt, lai mā­jok­ļa vi­de kļū­tu par sa­bied­ro­to, ne­vis trau­cēk­li cī­ņa ar lie­ko sva­ru? Vairāk »
 
12. ok­tob­ris ir Pa­sau­les Ar­trī­ta die­na. Ar­trīts mū­su uz­tve­rē pa­ras­ti ir ve­cu ļau­žu sli­mī­ba, ta­ču iz­rā­dās, ka tā var pie­mek­lēt arī ma­zus bēr­nus un jaun­ie­šus. Ja bērns stās­ta, ka sāp kā­jas vai ro­kas, pie­au­gu­šie vis­bie­žāk at­bild – tas ir tā­pēc, ka tu audz. Vairāk »
 
Ne sau­ktas, ne aici­nā­tas, ies­nas ir klāt: da­bis­ka, to­mēr arī kai­ti­no­ša un ap­grū­ti­no­ša aiz­sar­gre­ak­ci­ja pret in­fek­ci­jas iz­rai­sī­tā­jiem – vī­ru­siem, bak­tē­ri­jām vai sē­nī­tēm, kas no­nāk de­gu­na gļot­ādā un cen­šas vai­ro­ties. Or­ga­nisms mē­ģi­na no šiem sveš­ķer­me­ņiem ātr­āk at­brī­vo­ties, un bū­tu ti­kai lo­ģis­ki, ja mēs tam pa­lī­dzē­tu, ne­vis trau­cē­tu. Vairāk »
 
«Saka, ka dzīve ir kā džezs – tā uzplaukst, kad tu improvizē! Ar mani notiek tieši tā, un tas ir stāsts par mani – par ceļu, ko eju, iespējām un izvēlēm,» savā oficiālajā mājaslapā vēsta mūziķis Intars Busulis. Krāsaina personība, kas priecē ar savu daiļradi, liek trīt mēles ap radošo darbību Krievijā, tagad vada šovu «X faktors», kas iekarojis zināmu popularitāti un neatstāj cilvēkus vienaldzīgus visdažādākajās nozīmēs. Vairāk »
 
Vai tiešām eksistē labās un sliktās Mēness dienas? Ko nozīmē šīs norādes astroloģiskajos kalendāros, un kā tās izmantot? Vairāk »
 
Mātes piens ir kā simfoniskais orķestris, kurā pirmo vijoli spēlē ūdens, taču instrumentu ir daudz un katrs no tiem neaizvietojams – sākot no olbaltumvielām, laktozes un lipīdiem, līdz prebiotiķiem, imūnglobīnam un baktērijām. Krāšņā orķestra diriģents – mamma. Katrai pilītei sastāvot no tūkstošiem vielu molekulu, mammas piens, kā zinātnieki – piena pētnieki atzīst, ir sarežģītākais un noslēpumainākais šķidrums pasaulē. Kāpēc, barojot zēnus, mammu pienā ir par 25 % vairāk kaloriju nekā, zīdot meitenes, kāpēc tā sastāvs mainās katrā zīdīšanas reizē, kā arī ar citiem pārsteidzošiem atklājumiem par mātes pienu dalās Mātes piena pētniecības nozares direktors Nutricia Research zinātnes centrā Nīderlandē Bernds Štāls. Vairāk »
 
Runājot par veselīgu uzturu, bieži dzirdam vārdu "šķiedrvielas" jeb "balastvielas". Taču, ņemot vērā, ka šķiedrvielas neuzsūcas mūsu organismā, kā, piemēram, tas notiek ar taukiem un ogļhidrātiem, īsti nav saprotams, kā šķiedrvielas var palīdzēt mūsu organismam. Veselīga dzīvesveida veicināšanas programmas Rimi uztura speciālists iesaka vēstnese Inga Pūce stāsta par to, kādēļ šķiedrvielas ir svarīgi uzņemt, kā tās palīdz uzturēt mūsu organismu kārtībā un kuros produktos tās ir visvairāk. Vairāk »
 
Ikvienam kaut reizi ir nācies ne tikai aizņemties, bet daudziem – arī aizdot naudu. Parasti naudas aizdošana ir vienošanās starp paziņām, neformālā gaisotnē norunājot atdošanas termiņu un citus nosacījumus. Tomēr Latvijas notāru pieredze liecina, ka nauda ne vienmēr nonāk atpakaļ pie aizdevēja. Iespējams, tas arī ir iemesls, kāpēc naudas aizdevuma līgumi arvien vairāk tiek slēgti pie notāriem, turklāt ar izpildu aktu, kas nodrošina iespēju aizdevējam īstenot savas tiesības arī bez tiesas procesa, informē Latvijas Zvērinātu notāru padome. Vairāk »
 
Vietējo dārzeņu bagātība jāizmanto. Līdz ar rudens vēsumu pienācis laiks lielam sātīgas un aromātiskas zupas katlam, jo sevišķi tad, ja brīvdienas iecerēts pavadīt aktīvi, brīvā dabā, izbaudot rudenīgās ainavas, sportojot, strādājot dārzā vai kādu vēlīnu sēni mežā meklējot. Visplašāko dārzeņu klāstu var iekļaut boršča zupā. Vairāk »
 
Lai mazkustīga dzīvesveida dēļ, diendienā sēžot pie galda un darbojoties pie datora, neciestu veselība, jāatvēl laiks fiziskām aktivitātēm. Vingrot var arī birojā. «Pēc pusotras vai divām stundām jāpieceļas no galda un jāizvingrojas. Tas neaizņems daudz laika, bet samazināsies nogurums un paaugstināsies darba efektivitāte,» uzsver sporta kluba Atlētika trenere Evelīna Parhomenko. Vairāk »
 
Arī pieaugušajiem dalās domas par to, kas ir kārtība - dažiem kārtība nozīmē pedantiski sakārtotas ikdienā izmantojamās lietas un tīras virsmas telpā, dažiem vārds “kārtība" asociējas ar nelielu, taču omulīgu radošo haosu. Vai ir iespējams, ka bērns iemācās pats uzturēt kārtību savā istabā, un kā pareizi definēt vārdus “sakārtota istaba"? Vairāk »
 
Ābolu daudzveidīgās pielietošanas dēļ ābele jau izsenis ir viens no populārākajiem augļkokiem latvieša piemājas dārzā. Ābolus lieto gan tautas medicīnā, gan skaistumkopšanā un, protams, arī kulinārijā. Lai gan pierasts uzskatīt, ka šis auglis izcili iederas tikai desertos, tā unikālo īpašību dēļ ābols plaši tiek lietots arī sāļajos ēdienos – kā uzkodās, tā pamatēdienos. Vairāk »
 
Ja ārst­nie­cis­kus un me­di­cī­nis­kus pa­sā­ku­mus ie­spē­jams ie­plā­not, tad kon­krē­ta­jās die­nās ne­bū­tu vē­lams «aiz­tikt» šīs ju­tī­gās vie­tas. Vairāk »
 
Der at­ce­rē­ties, ka sva­rī­gi ir ne vien tas, lai dār­ze­ņi un aug­ļi bū­tu svai­gi un kva­li­ta­tī­vi, bet arī pa­rei­zi sa­ga­ta­vo­ti un kār­tī­gi no­maz­gā­ti, pirms tos lie­to uz­tu­rā. Ja to da­ra pa­rei­zi, no da­bas vel­tēm no­maz­gā gan ne­tī­ru­mus, gan mikro­or­ga­nis­mus, gan da­žā­das ķi­mi­kā­li­jas, ko bie­ži vien lie­to audzē­ša­nas pro­ce­sā. Vairāk »
 
Kalendāri veidoti, ņemot vērā mēness fāzes, atrašanos zodiakazīmēs un dienu fonus. Vairāk »
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers