Cilvēkam, kurš sajūt neizskaidrojamus simptomus, internets nav peļams padomdevējs, jo tas palīdz kaut aptuveni saprast, kas tā varētu būt par problēmu un vai tūlīt jāmeklē ārsts. Vairāk »
 
Kaut arī labi zinām, ka ziemā cilvēki mēdz paslīdēt apledojušās ielās, kritieni un tiem sekojošās traumas vienmēr nāk negaidīti, uz īsāku vai ilgāku laiku izjaucot plānus daudzās dzīves jomās. Tie, kuriem pašiem nekad šāda liksta nav gadījusies, cietušo gan pažēlo, tomēr arī pārmet: vai tad tu tiešām nevarēji uzmanīties? Diemžēl slidenajās ielās ļaudis zaudē modrību biežāk nekā aktīvi nodarbojoties ar ziemas sporta veidiem. Vairāk »
 
Kritiski pieaugot gripas slimnieku skaitam, Slimību profilakses un kontroles centrs šonedēļ valstī izsludinājis gripas epidēmijas sākumu. Kā sabalansēt uzturu imūnsistēmas stiprināšanai, kādus profilaktiskos līdzekļus izvēlēties un kā rīkoties, ja kāds no mājiniekiem saslimis ar šo ārkārtīgi lipīgo vīrusu infekcijas slimību, stāsta pediatre Sanita Mitenberga. Vairāk »
 
Tā kā liekais svars kļuvis par plaši izplatītu problēmu, tiek zinātniski pētīti dažādi tās aspekti, tostarp arī liekā svara saistība ar darba raksturu, paradumiem un apstākļiem darbavietā. Vairāk »
 
Ja kāds pēkšņi sāk sliktāk gulēt, lai arī nav acīmredzama stresa un citu faktoru, kas ietekmē miega kvalitāti, ir vērts vispirms pašam izvērtēt: kādos apstākļos tad īsti es guļu, kas man traucē? Ja, atklājot un novēršot šos faktorus, miegs uzlabojas – viss kārtībā. Ja tomēr miegs nav tik labs, varbūt cilvēkam ir miega traucējumi, kas prasa kompetentu medicīnisku palīdzību. Vairāk »
 
Latvijas kārtslēcējs un Riodežaneiro olimpisko spēļu finālists Pauls Pujāts, TV seja Armands Simsons un Dailes teātra aktrise Ieva Florence, aicinot ikvienu pievērst vairāk uzmanības veselīgam dzīvesveidam, kampaņas “Lielais Latvijas veselības tests” ietvaros atklāj savas veselīga dzīvesveida apņemšanās un dalās ar padomiem labsajūtas uzlabošanai. Vairāk »
 
Šīs nedēļas nogalē Ventspilī notiekošo Muzikālo banku atkal diriģēs Aigars Dinsbergs – producents, kura vadībā vairāk nekā desmit gados Latvijā tapuši daudzi interesanti koncerti un izrādes. Vairāk »
 
Izmantojot jaunākās mūsdienu tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var ieskatīties zoba iekšienē un labāk izprast tā struktūru un anatomiju, šodien iespējams izglābt arī tādus zobus, kuri agrāk tika vienkārši izrauti. Tā ir endodontiskā ārstēšana – pēdējā iespēja saglabāt zobu. Vairāk »
 
Dzī­vo­jam ie­spē­ju pil­nā pa­sau­lē, un lie­kas, ka šo­dien ik­viens no mums var īs­te­not jeb­ku­ru sa­vu kvē­lā­ko sap­ni, jo mūs­die­nās ie­spē­jams pil­nī­gi viss. Ta­ču ir cil­vē­ki, ku­riem dau­dzas no ie­spē­jām un sa­vu sap­ņu pie­pil­dī­ju­mi ir lieg­ti pār­sva­rā sa­bied­rī­bas aizs­prie­du­mu dēļ. Vairāk »
 
Kad Rainis teica – pastāvēs, kas pārvērtīsies, viņš ar to nedomāja gripu. Bet tieši pēc šāda principa gripa darbojas, tā ir vīrusu pasaules modes dāma, kas ik gadu atgriežas pie mums, piedzīvojusi kārtējās pārvērtības, gatava uzbrukt katram. Vairāk »
 
Vīns ir dzēriens, ko cilvēki jau izsenis iecienījuši baudīt dzīrēs, bet mūsdienās tas ar savu dažādību un pieejamību ir kļuvis arī par ikdienas maltīšu sastāvdaļu. Kā uzglabāt savu iecienītāko vīnu, kādas glāzes izvēlēties un kā to pareizi atvērt – Rimi vīna dārzs vīnzinis Mārcis Mitrevics atbild uz šiem jautājumiem un dalās citos padomos jeb pirmajos soļos vīna izbaudīšanā. Vairāk »
 
Sniegs iepriecina bērnus – var vizināties ar ragavām, slidināties no kalna, pikoties, velt sniegavīru. Taču tur, kur ir aktīvā atpūta, ir arī traumas. Bērnu ķirurģe Maruta Zīlīte, kurai ir vairāk nekā 50 gadu darba stāžs, pastāstīja par izplatītākajām “ziemas” traumām un par to, kā nekļūt par pacientu. Vairāk »
 
Sabiedrībā valda daudz mītu un stereotipu par dārzeņu un augļu uzturvērtību ziemā – tiek apšaubītas gan šo produktu īpašības, gan veselīgums. To apstiprināja arī nacionālā pārtikas mazumtirdzniecības tīkla “ELVI” veiktās aptaujas rezultāti, kur 70,4% respondentu norādīja - augļi un dārzeņi ziemā nav tik vērtīgi, kā citos gadalaikos. Vairāk »
 
Pie īpašās izrādes «Skroderdienas Silmačos» aktiera un režisora Zigurda Neimaņa (69) un viņa dzīvesbiedres deju pedagoģes Indras Filipsones (65) devāmies ciemos sniegotā ziemas dienā uz viņu lauku īpašumu Garciemā. Kad bija iestājies īsts ziemas spelgonis, dzīvesbiedri lielāko daļu laika pavadīja lauku īpašumā, lai neaizsaltu ūdensvads. Rīgas dzīvoklī vienīgi pārnakšņo, ja kādas darīšanas galvaspilsētā. Vairāk »
 
Daba piedāvā daudzus veidus organisma attīrīšanai, viens no neparastākajiem, bet ne ekstrēmākajiem veidiem ir mālu izmantošana. Vairāk »
 
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes (LU MF) docents un ārsts alergologs Māris Bukovskis ir izstrādājis pasaulē pirmo mobilo aplikāciju astmas slimniekiem latviešu valodā "Uzelpo". Aplikācija ir ne tikai viegli lietojams un efektīvs rīks slimības kontrolei un pacientu veselības uzlabošanai, bet tajā pirmo reizi pasaulē izmantoti spēļošanas elements. Vairāk »
 
Šodien pasaulē atzīme gada depresīvāko dienu, ko ierasti atzīmē janvāra trešajā pirmdienā. Vairāk »
 
Tikko kā dienasgaismu ieraudzījusi astroloģes un Dailes teātra aktrises Akvelīnas Līvmanes (65) grāmata «Atvērto siržu sarunas», kurā apkopoti stāstiņi, noveles un esejas par cilvēkiem, ar kuriem astroloģe tikusies pēdējos divdesmit gados. Protams, visi varoņi ir palikuši anonīmi un nav nosaukti vārdos. Vairāk »
 
Klāt zie­ma, kad vai­rāk lai­ka pa­va­dām tel­pās, kur cen­trāl­ap­ku­re pa­da­ra gai­su sau­su, val­kā­jam ce­pu­res, ne­re­ti arī ma­zāk kus­ta­mies, ne­pa­rei­zāk ēdam un vai­rāk ļaujamies stre­sam. Ma­ti to vi­su jūt un re­aģē gan uz ār­ējas vi­des fak­to­riem, gan uz mū­su or­ga­nis­ma stā­vok­li. Ne vien­mēr re­ak­ci­ja ir tū­lī­tē­ja, tā ka rei­zēm ir grū­ti sa­prast, kā­pēc ma­ti kļūst plā­nā­ki, ne­spod­rā­ki un sāk past­ip­ri­nā­ti iz­krist, kā­pēc šķe­ļas ma­tu ga­li un bie­žāk jā­cī­nās ar blaug­znām. Vairāk »
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers