Māja

14.novembris, 23:27 Nedēļā, kad svinam Latvijas 99.dzimšanas dienu, īpaši varam piedomāt pie tā, lai arī mūsu vizuālajā tēlā atrastu Latvijas karogam raksturīgās krāsas. Vairāk »
 
14.novembris, 20:02 Izlasi! Vairāk »
 
14.novembris, 19:55 Straujiem soļiem tuvojas Latvijas 99.dzimšanas diena. Par godu šiem svētkiem apkopotas vairākas ēdienu receptes, kur produkti veido tradicionālās valsts karoga krāsas. Vairāk »
 
14.novembris, 17:34 Redzot tekstus, kuros novembris pārtapis par movembri, nedomājiet, ka tā ir drukas kļūda. Mo ir Austrālijā lietots saīsinājums no angļu valodas vārda moustache – ūsas, līdz ar to movembris ir ūsu mēnesis, kad aktīvisti, audzējot ūsas, cenšas sabiedrības uzmanību pievērst vīriešu veselībai, tostarp prostatas (priekšdziedzera) vēža profilaksei un savlaicīgai atklāšanai. Viņu vidū ir arī slavenības no visas pasaules. Vairāk »
 
14.novembris, 16:00 Ik dienu, krītot vai gāžoties nestabilām mēbelēm, mazi bērni gūst smagus ievainojumus un atsevišķos gadījumos pat mirst no gūtajām traumām. Vairāk »
 
13.novembris, 20:55 Ja bū­tu ie­spē­jams lie­tot ti­kai vie­nu uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tā­ju, lai­kam gan dau­dzi cil­vē­ki iz­vē­lē­tos tie­ši ziv­ju eļ­ļu. At­šķi­rī­bā no da­žā­diem ek­so­tis­kiem brī­nu­miem, kas nāk mo­dē un drīz vien tiek aiz­mir­sti, ziv­ju eļ­ļa ir iz­tu­rē­ju­si lai­ka pār­bau­di, un tās lab­vē­lī­gā ie­tek­me uz mū­su ve­se­lī­bu ir pie­rā­dī­ta. Pē­tī­ju­mu re­zul­tā­ti ļauj uz­zi­nāt par ziv­ju eļ­ļu ar­vien vai­rāk, un, pa­ma­to­jo­ties uz tiem, tiek piln­vei­do­ta gan ziv­ju eļ­ļas ra­žo­ša­na, gan lie­to­ša­nas ie­tei­ku­mi, lai pa­nāk­tu mak­si­mā­li la­bu efek­tu. Vairāk »
 
13.novembris, 20:13 Pēc numeroloģijas, remontam piemērotāks 6. individuālais gads, kad var pārveidot, rekonstruēt, remontēt. Arī 4. individuālajā gadā var nodarboties ar saimnieciskām lietām, jo četrinieka simboliskā nozīme ir rūpīgs, pamatīgs un cītīgs darbs. Vairāk »
 
13.novembris, 20:01 Ar joni tuvojas Adventes laiks, un ir īstais brīdis, lai mājoklī veiktu ģenerāltīrīšanu, ko šobrīd modīgi dēvēt arī par mājokļa detoksu, lai gadu miju varētu sagaidīt jau bez liekiem krāmiem. Vairāk »
 
12.novembris, 18:49 Miegs, kā zināms, ietekmē veselību, dzīves kvalitāti un tās ilgumu. Taču diemžēl ir daudzi faktori, kas liedz pilnvērtīgi atpūsties un labi izgulēties. Viens no tiem ir stress, kas neļauj nervu sistēmai pilnībā atslābināties un bieži vien rada bezmiegu. Kas jāievēro, lai miegs būtu ciešs? Desmit ieteikumi, kas ļaus uzlabot veselību un mierīgi, saldi gulēt līdz rītam. Vairāk »
 
11.novembris, 14:16 Tuvojoties Latvijas dzimšanas dienai, pavāre un uztura speciāliste Jevgēnija Jansone radījusi rudenīgus un sildošus ēdienus ar latvisku pieskārienu, ko pagatavot Valsts svētku svinību galdam vai ģimenes maltītei garajos rudens vakaros. Ēdieni ir sātīgi, pamatīgi un kā radīti, lai baudītu pēc pastaigas novembra rudenīgajā gaisā vai svētku salūta vērošanas. Vairāk »
 
11.novembris, 12:12 Latvijas valsts svētku, kā arī piemiņas un atceres dienās, katras mājsaimniecības pilsoniskais pienākums ir izkārt karogu. To var novietot pie dzīvojamās ēkas sienas vai stiprināt mastā, lai tas plīvotu vairākus metrus virs zemes. Vairāk »
 
11.novembris, 9:03 HOROSKOPI: 10.–16.11.2017. Vairāk »
 
10.novembris, 19:23 Kla­sis­ka­jā ap­ku­res va­ri­an­tā tel­pas ap­ku­ri­na dien­nak­ti – arī tad, kad ta­jās nav cil­vē­ku, tā­pēc esam spies­ti mak­sāt par to, ko ne­maz ne­lie­to­jam. Elek­tris­ko in­fra­sar­ka­no sta­ru sil­dī­tā­ju fi­zis­kās un eks­plu­a­tā­ci­jas īpa­šī­bas ļauj ie­kār­tu ne­at­stāt vi­su lai­ku ie­slēg­tu, tā­pēc ie­spē­jams ie­vē­ro­ja­mi ie­tau­pīt elek­tro­ener­ģi­ju. Vairāk »
 
10.novembris, 18:02 Novembris atnāca ar ziņu par kārtējo māju, kurā suņi tiek turēti nepiemērotos apstākļos – šoreiz tie bija Haskiju parka iemītnieki no Ventspils puses. Vairāk »
 
10.novembris, 17:04 Diagnoze jānosaka medicīnas profesionāļiem, nevis pēc zvaigznēm, tomēr astroloģija ir labs palīginstruments, lai saprastu, kuras ir organisma jutīgākās vietas un kas ārstniecībā varētu palīdzēt. Saknes astromedicīnas novirzienam sniedzas tālā senatnē, un 11. novembrī akurāt ir dzimšanas diena vienam no klasiskās medicīnas stūrakmeņu veidotājiem, ārstam un astrologam Paracelzam. Vairāk »
 
10.novembris, 10:18 "Mūsu sabiedrība ik pa laikam tiek biedēta, ka viena vai otra lieta ir kaitīga. Atceros, ka kādreiz cilvēkiem bija iestāstīts, ka rokas pulksteņi ar baterijām ir kaitīgi, pat importētie citrusu augļi ir kaitīgi, vēl vienu brīdi visus biedēja, ka nomirsim, ja skatīsimies televizoru, tagad pienākusi kārtai plastmasas pudelēm un tās sastāvā esošajam bisfenolam - šobrīd pat tiek vākti paraksti, lai to aizliegtu. Daudzkārt esmu pieredzējis šādu sabiedrības biedēšanu, tāpēc raugos uz to ļoti skeptiski," stāsta Anatolijs Danilāns, Rīgas Stradiņa universitātes profesors; P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas gastroenterologs. Vairāk »
 
10.novembris, 9:33 Zoss cepeša gatavošana Mārtiņdienā ir aizgūta no vāciešiem, norāda tradīciju pētnieki. Taisnību sakot, zoss mūsu galdā ir rets putns – pārāk liels standarta mazģimenei, dārgs, gatavošana laikietilpīga un darbietilpīga. Tāds cienasts vairāk piemērots svētku reizei un īpaši labi iederas svinamās dienās gada nogalē. Toties mārtiņzosi var izmantot ģenerālmēģinājumam, gatavojoties Ziemassvētku vai Jaungada maltītei, kad būs gaidāms kuplāks ēdāju pulks un gribēsies celt priekšā lieliski izceptu, garšīgu un skaistu cepeti. Vairāk »
 
9.novembris, 20:25 Kalendāri veidoti, ņemot vērā mēness fāzes, atrašanos zodiakazīmēs un dienu fonus. Vairāk »
 
9.novembris, 20:14 Vē­la­ties zu­pai pie­mest tik­ko plūk­tu lau­ru la­pu? Ru­dens drēg­nu­mā pa­lu­ti­nāt se­vi ar mai­gām bie­šu la­pi­ņām vai tik­ko šķī­tiem lo­ci­ņiem? At­liek vien ķer­ties pie dar­ba, lai arī jū­su mā­jās sa­za­ļo­tu garš­au­gu dār­ziņš. Vairāk »
 
 
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers